Spis treści

Streszczenie
odczytu prof. Geremka
Rozmowa z prof. Geremkiem

  Watykański purpurat gościem Wydziału Teologii

Wydziałową immatrykulacją i wręczeniem dyplomów zeszłorocznym absolwentom teologii rozpoczęto 28 października nowy rok akademicki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Gościem tej uroczystości był kardynał Joseph Ratzinger, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Gość z Watykanu w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na symboliczne znaczenie, jakie ma fakt przekształcenia dawnych koszar wojskowych w Wydział Teologiczny - jest to, jak powiedział, ,znak twórczej nadziei i powód do radości u progu nowego tysiąclecia".
Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław S. Nicieja podziękował eminencji za osobiste zaangażowanie w sprawę powołania uniwersytetu w Opolu. Ksiądz kardynał był bowiem jednym z głównych opiniodawców i rzecznikiem wprowadzenia wydziału teologicznego na uniwersytet państwowy w Polsce, co w roku 1994 było sprawą precedensową. Bez wsparcia tej idei przez osoby z tak wielkim autorytetem, jak ksiądz kardynał Joseph Ratzinger, byłoby to niemożliwe. Za to wielkie zaangażowanie dziękowali gościowi z Watykanu również dziekan Wydziału Teologii ks. Helmut Sobeczko, a także wielki kanclerz wydziału, ks. arcybiskup Alfons Nossol, który wręczył kardynałowi wierną replikę Ewangeliarza Gnieźnieńskiego ,Codex Aureus" z jedenastego wieku.

Wydział Teologiczny UO istnieje od siedmiu lat. W marcu tego roku otwarto na nim nowy Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją, a w Gliwicach powstał Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego (studia zaoczne rozpoczęło tam w tym roku 30 studentów). W ubiegłym roku akademickim 121 studentów otrzymało na nim tytuły magisterskie, 24 osoby licencjaty rzymskie, 13 - zawodowe, a 55 osób - świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Na wszystkich specjalizacjach uczy się tu dziś 946 studentów, z tego na dziennych - 403 osoby.

kardynał Joseph Ratzinger

Kardynał Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl (Bawaria). W latach 1946-51 studiował w Freising i Monachium filozofię i teologię. W 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1953 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. ,Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele", w cztery lata później - habilitację (na podst. rozprawy pt. ,Teologia dziejów św. Bonawentury"). Profesorem zwyczajnym - na uniwersytecie w Bonn - zostaje w roku 1959.
W 1977 r. zostaje mianowany arcybiskupem Monachium i Freisingu, a rok później otrzymuje godność kardynalską. W 1981. Papież Jan Paweł II powołał kardynała J. Ratzingera na prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz mianował go przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Z czasem kardynał J. Ratzinger objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej, m.in. funkcję przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Kardynał Joseph Ratzinger należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Wiele dzieł i rozpraw poświęcił tajemnicy Kościoła oraz osobie Jezusa Chrystusa. W sumie opublikował ponad 60 książek. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał dotąd osiem doktoratów honorowych - ostatnio tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.Od lewej stoją: prorektor Krystyna Borecka, rektor Stanisław Nicieja, kardynał Joseph Ratzinger, ks. abp Alfons Nossol. W drugim rzędzie, od lewej: ks. dziekan Helmut Sobeczko, prorektor Józef Musielok, prorektor Leszek Kuberski.
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001