Spis treści

  Villa Academica wyróżniona

7 listopada tego roku rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs "Zabytek zadbany", do którego - wśród wielu obiektów z całej Polski - została zgłoszona Villa Academica, wyremontowana i użytkowana przez Uniwersytet Opolski. Komisja konkursowa, działająca przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, brała pod uwagę takie kryteria oceny, jak dbałość o zachowanie historycznej substancji oraz formy użytkowania obiektu.

Zwycięzcy konkursu: pałac w Osiece, pałac Sobańskich w Warszawie i kolegiata św. Anny w Krakowie. Wyróżnienia otrzymały: Villa Academica Uniwersytetu Opolskiego, pałac w Leźnie należący do Uniwersytetu Gdańskiego oraz pałac w Łomnicy.
Warto przypomnieć, że Villa Academica to tylko jeden z zabytkowych obiektów uratowanych staraniem Uniwersytetu Opolskiego. Jest wśród nich i zamek w Kamieniu Śląskim (znaczne zasługi w jego wyremontowanie położył ordynariusz opolski ks. arcybiskup Alfons Nossol), zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej, a także remontowany właśnie najstarszy zabytek w Opolu - klasztor dominikański (dawny szpital).
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001