Spis treści numeru 23

Nauka nie może być karą

Andrzej Chwalba, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem Uniwersytetu Opolskiego

Powodem wizyty była nowa książka prof. Andrzeja Chwalby: "Historia Polski 1795 - 1918". Jak powiedział rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Sławomir Nicieja, pozycja ta jest w istocie doskonałym podręcznikiem akademickim, napisanym w sposób nowoczesny, bez podziału na czarno-białych bohaterów historii.

Pragnieniem autora było napisać książkę uczciwą, obiektywną i jednocześnie - jak sam mówi - przyjazną dla młodzieży, i to nie tylko uniwersyteckiej. Jeszcze przed ukazaniem się książki na rynku (wydawca - "Wydawnictwo Literackie") prof. Chwalba testował fragmenty swojej pracy... na własnych dzieciach. Okazało się, że fragmenty, które dostały do przeczytania, wciągnęły je i że mają ochotę na dalszą lekturę.

Książka historyczna nie może katować, nie może być karą za to, że jest się młodym - powiedział podczas spotkania Andrzej Chwalba.Prof. Andrzej Chwalab podaczas podpisywania swojej najnowszej książki

"Historia Polski 1795 - 1918" to pozycja, w której autor koncentruje się nie tylko na wielkich wydarzeniach politycznych, ale i na przemianach mentalno-cywilizacyjnych.

Pojawiają się więc w książce rozdziały pt.: "Zdrowie i brud", "Lekarze i szpitale", "Woda i mydło," "Alkoholizm".

Podstawowe pytanie, jakie prof. Andrzej Chwalba zadaje sobie w książce, brzmi: "Co to jest historia Polski?"

Odpowiedź w odniesieniu do wieku XIX nie jest łatwa, bo państwa polskiego wówczas de facto nie ma - mówił prof. Chwalba.

Prezentacja książki została uwieńczona podpisywaniem egzemplarzy przez autora. Okazało się, że historia w wersji Chwalby cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów.

Przez wiele lat istniało zapotrzebowanie na martyrologiczny i wyidealizowany wizerunek dziejów Polski. Spełniał on w istocie zadanie obywatelskie i dydaktyczne, ale dzisiaj - u progu nowego stulecia, w nowej sytuacji historycznej - nie ma już potrzeby pocieszania strapionych Polaków - powiedział dla "Indeksu" Andrzej Chwalba.

BEZ

Prof. Andrzej Chwalba jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uczelnią tą związana jest jego kariera naukowa i administracyjna. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Jego badania naukowe koncentrują się wokół historii ruchów i idei politycznych XIX i XX wielu, polskiego i europejskiego socjalizmu wobec religii i Kościołów. Badał także teorie procesów narodowotwórczych, działania aparatu władzy w Rosji i zaborze rosyjskim. Jest autorem 120 artykułów, rozpraw, esejów. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: "Sacrum i rewolucja", "Piłsudski - historyk wojskowości", "Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim", "Polacy w służbie Moskali".


Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001