Spis treści numeru 23

Prof. Jerzy Zdrada, wiceszef MEN gościem UO

7 grudnia 2000 roku gościem Uniwersytetu Opolskiego był prof. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji narodowej. Wizyta w naszej uczelni miała bardzo roboczy charakter - najlepszym na to dowodem jest fakt, że przez całe przedpołudnie wiceminister Jerzy Zdrada, w towarzystwie władz UO, zwiedzał już funkcjonujące nowe oraz budowane właśnie obiekty uniwersyteckie. Wiele uwagi poświęcono zwłaszcza zaawansowanej odbudowie gmachu przy placu Kopernika oraz ciągnącej się budowie nowego domu studenckiego "Niechcic".
W trakcie zwiedzania budowy domu akademickiego Niechcic.


Profesor Jerzy Zdrada wziął także udział - jako gość - w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Opolskiego, podczas którego uhonorowano zasłużonych dla uczelni nauczycieli akademickich odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Złoty Krzyż Zasługi odebrała z rąk ministra Jerzego Zdrady dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz z Instytutu Filologii Polskiej oraz dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO, z Instytutu Chemii.
Srebrny Krzyż Zasługi - dr Mieczysław Balowski z Instytutu Filologii Polskiej; dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO, z Instytutu Filologii Angielskiej; dr hab. Stanisław Gajda, prof. UO, z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego; prof. dr hab. Jerzy Lis z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego; dr Jadwiga Tarsa z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dr hab. Jacek Zaleski, prof. UO, z Instytutu Chemii.
Brązowy Krzyż Zasługi - dr Teresa Farbiszewska z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, dr Alicja Kurcz z Instytutu Nauk Pedagogicznych, dr Edward Nycz z Instytutu Nauk Pedagogicznych.
Medal Komisji Edukacji Naukowej odebrali: dr Irena Danecka z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; dr hab. Czesław Lachur z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; dr Antoni Maj z Instytutu Chemii; dr Jolanta Nocoń z Instytutu Filologii Polskiej i dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO, z Wydziału Ekonomicznego.

W trakcie posiedzenia Senatu Medalem Uniwersytetu Opolskiego odznaczono Norberta Kwaśnioka, przedsiębiorcę z Rybnika, fundatora pomnika ks. Jana Dobrego. Medalem Uniwersytetu Opolskiego wyróżniono także dra Stanisława Jędrzejowskiego ze Studiów Języków Obcych UO.

Gościem Senatu UO był też Karol Cebula, właściciel firmy "Intersilesia" ze Strzelec Opolskich, który ufundował stypendia studentom UO: Agnieszce Skoczylas z III roku chemii i Adamowi Kokoszce z IV roku ekonomii. Warto dodać, że Karol Cebula, przedsiębiorca ze Strzelec Opolskich, dzięki któremu mieszkańcy tego powiatu mają swój lokalny tygodnik ("Strzelec Opolski"), od dziesięciu lat kieruje własną prężnie rozwijającą się firmą (zatrudnia 150 osób; produkcja i eksport środków kosmetycznych i chemicznych), a ostatnio otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez katowicką Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2000 (wyróżniono w ten sposób cztery osoby i cztery firmy naszego województwa).

W swoim wystąpieniu wiceminister Jerzy Zdrada zwrócił uwagę na fakt, że wśród krajów europejskich Polska, niestety, wyróżnia się jednym z najniższych wskaźników charakteryzujących ludzi z wyższym wykształceniem: podczas gdy średnia w Europie wynosi 30 procent, w Polsce - zaledwie 8 procent (tylu mieszkańców Polski posiada wyższe wykształcenie). Ale już w grupie ludzi młodych wskaźnik ten wynosi 40 procent.

I liczba studentów ciągle rośnie. Pojawia się w związku z tym realne niebezpieczeństwo: dalszy, tak intensywny rozwój ilościowy zagraża jakości studiów. Dlatego naszym podstawowym obowiązkiem jest zahamowanie degradacji procesu kształcenia. Tym bardziej, że liczba studiujących rośnie bardzo szybko, podczas gdy kadra akademicka jest praktycznie ta sama, bo wzrosła niespełna o osiem procent. Jest to naprawdę duże obciążenie dla nauczycieli akademickich, zagraża także prowadzonym przez nich badaniom naukowym.

Prof. Jerzy Zdrada zauważył także, że tempo, z jakim rośnie rzesza ludzi posiadających wyższe wykształcenie, znacznie wyprzedza tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju - tym samym absolwenci wyższych uczelni zaczynają mieć kłopoty ze znalezieniem pracy (dotyczy to zwłaszcza tak modnej ostatnio ekonomii).

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu wiceminister poświęcił sprawom finansów, a nie były to informacje zbyt optymistyczne, choć - jak zapowiedział - w 2001 roku wydatki inwestycyjne mają być utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Jesienią tego roku ma się też rozpocząć reforma systemu płac, w związku z czym niewykluczone, że już jesienią asystenci uczelni wyższych, dziś zarabiający mniej niż pedagodzy szkół podstawowych i średnich, otrzymają wyższe uposażenie.

bs
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001