Spis treści numeru 24

Nieduże miasta - duże szanse


W Polsce pokutuje fałszywy pogląd, że uniwersytet jest tym lepszy, im większe jest miasto, w którym funkcjonuje - tym wstępem rektor UMK prof. dr hab. Jan Kopcewicz rozpoczął omawianie strategii rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - A to nieprawda, uczelnia w mniejszym mieście zajmuje wyraźne miejsce, nie gubi się w gęstwinie innych instytucji, nadaje miastu charakter miasta akademickiego. Dowodem na to jest i Toruń, i Opole.

W Toruniu, w przeciwieństwie do Opola, nie ma żadnej innej wyższej uczelni, dlatego władze UMK planują w przyszłości poszerzenie oferty m.in. o farmację (być może we współpracy z bydgoską Akademią Medyczną) i inne kierunki z zakresu nauk medycznych i technicznych, bo - jak powiedział rektor Jan Kopcewicz - siłą UMK są wydziały przyrodnicze.
Plany toruńskiego Uniwersytetu przewidują także możliwość studiowania na tej uczelni studentów z zagranicy - kadra UMK już dziś przygotowuje się do tego: po kilka osób z każdego wydziału uczy się języków kongresowych, korzystając ze specjalnych stypendiów rektorskich.
Jako jedyna w kraju wyższa uczelnia UMK prowadzi Gimnazjum Akademickie - państwowe, pięcioletnie, zakończone maturą gimnazjum dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Uczniowie gimnazjum już od trzeciej klasy mają swoich opiekunów naukowych, a od czwartej klasy mogą równolegle uczęszczać - jako wolni słuchacze - na wykłady uniwersyteckie.
Toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika współpracuje ze szkołami wyższymi Bydgoszczy, co - jak podkreślił rektor Kopcewicz - przeczy obiegowym opiniom o konflikcie między Toruniem a Bydgoszczą. Jedną z form tej współpracy jest działająca Konferencja Publicznych Szkół Torunia i Bydgoszczy. Bardzo ważne znaczenie dla rozwoju toruńskiego Uniwersytetu ma także współpraca z władzami miasta i województwa: Regularnie, co miesiąc spotykamy się z prezydentem Torunia, nieco rzadziej z wojewodą, omawiamy na bieżąco problemy naszej uczelni. Te relacje między naszym Uniwersytetem a zarządami miasta i regionu są naprawdę bardzo dobre, świadczą o zrozumieniu ważnej roli, także tej miastotwórczej, wyższej uczelni w życiu całego regionu. Miastu zależy na naszym Uniwersytecie - prestiż miasta zależy przecież od prestiżu Uniwersytetu.


Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Kopcewicz.

W przeciwieństwie do opolskiego Uniwersytetu toruński UMK "wychodzi z miasta", proponuje swoje położone w centrum obiekty firmom, które w zamian wybudują uczelni nowe budynki na terenach położonych poza miastem.
Korzystając ze swej obecności w Opolu rektor UMK prof. Jan Kopcewicz, który - jak powiedział - "z wielką sympatią obserwuje naszą uczelnię", zaproponował nawiązanie bliskiej współpracy między toruńskim Uniwersytetem a Uniwersytetem Opolskim.
Warto przypomnieć, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - jako pierwsza uczelnia w Polsce - przysłał tuż po powodzi 1997 roku zalanej Bibliotece Uniwersyteckiej transport książek.

bsUMK w pigułce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został powołany - decyzją centralnych władz państwowych - 24 sierpnia 1945 roku i jeszcze w tym samym roku rozpoczął pracę na czterech wydziałach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, prawno-ekonomicznym i sztuk pięknych. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu profesorów ze zlikwidowanych uniwersytetów polskich w Wilnie (Uniwersytet Stefana Batorego) i Lwowie (Uniwersytet Jana Kazimierza) oraz z uczelni w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Organizatorem i pierwszym rektorem tej wyższej uczelni był historyk prof. Ludwik Kolankowski.
Dziś toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest największą uczelnią na terenie Polski północnej - na 10 wydziałach oferuje 31 kierunków studiów i prawie 70 specjalności, a także ok. 50 rodzajów studiów podyplomowych i 11 doktoranckich. Kształci się tam ponad 31 tys. studentów, pracuje - 1250 nauczycieli akademickich (ponad 380 to samodzielni pracownicy naukowi, z czego prawie 300 zajmuje stanowisko profesora). Społeczność uniwersytecka stanowi ponad 10 proc. liczby mieszkańców Torunia. Wszystkie wydziały UMK posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora.
UMK - jako jedyny uniwersytet w Polsce - prowadzi Gimnazjum Akademickie. Prace badawcze w UMK prowadzone są nie tylko w kraju, ale i za granicą, np. na Spitsbergenie i Antarktyce. Przed kilku laty do prac obserwacyjnych został włączony 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach, trzeci pod względem wielkości w Europie (dyrektorem Centrum Astronomicznego UMK jest profesor Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego).
Co roku w UMK odbywa się ok. 50 konferencji, sympozjów i sesji naukowych z udziałem kilku tysięcy uczonych z kraju i zagranicy, co nadaje Toruniowi charakter miasta kongresowego. Uczelnia posiada 56 budynków, w tym 11 domów akademickich (ponad 3,2 tys. miejsc) - 40 proc. tych obiektów znajduje się na terenie miasteczka akademickiego na Bielanach, pozostałe zlokalizowane są w centrum Torunia, a także poza miastem. Właśnie trwa budowa nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a także rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej.

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001