Spis treści numeru 25
Kronika Uniwersytecka


 • 15 marca. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w Warszawie. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z dyrektor Galerii Miejskiej Anną Potocką.
 • 12 marca. Prorektor UO prof. Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyło się w Warszawie.


  Uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Od lewej: prof. Wiesław Lesiuk, rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. Jan Wojtyła.

 • 17 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z dyrektorem Instytutu Śląskiego prof. Wiesławem Lesiukiem. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w zebraniu inauguracyjnym Krajowego Laboratorium FAMO (fizyka atomowa, molekularna i optyka).
 • 19 marca. W cyklu "Złotej Serii Wykładów", na zaproszenie opolskich pedagogów, wykład pt. "Przyszłość edukacji i pracy, perspektywy rozwoju świadomości ziemskiej" wygłosił profesor Ettore Gelpi, ekspert UNESCO ds. kultury i edukacji.
 • 20 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Studenci UO (członkowie NZS, Koła Politologów oraz Młodzi Demokraci) zorganizowali spotkanie z wicemarszałkiem Senatu Donaldem Tuskiem. Wicemarszałka w imieniu władz Uniwersytetu gościli prorektorzy J. Musielok oraz L. Kuberski. (więcej na str. 47)
 • 21 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w sesji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski nt. "Obrona województwa opolskiego przed bezrobociem". Sesja odbyła się w ośrodku konferencyjnym w Górażdżach.
 • 21-22 marca. Studenckie Naukowe Koło Literackie działające przy Instytucie Filologii Polskiej zorganizowało - w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO - sesję naukową pt. Fenomen początku i końca w literaturze polskiej XX wieku.
 • 22 marca. Obradował Senat.
 • 22-23 marca. Wydział Ekonomiczny zorganizował seminarium naukowe pt. Environmental Challenges in the Process of Eastward Expansion of the European Union, którego celem była ocena możliwości realizacji idei zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej.


  Opawa. Od lewej: Norbert Kwaśniok, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirasek.

 • 23 marca. Prorektor Krystyna Borecka uczestniczyła w comiesięcznym spotkaniu członków Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, które odbyło się w siedzibie Komisji UAM w Poznaniu.
 • 24 marca. W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu "Stypendia krajowe dla młodych naukowców". Jednym z laureatów konkursu jest dr Maciej Bujak (chemik), a w uroczystości wziął również udział prorektor UO prof. Józef Musielok.
 • 25 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w audycji II Programu PR, której bohaterem był prof. Janusz Tazbir, doktor h.c. UO.
 • 26 marca. Prorektor Krystyna Borecka uczestniczyła w ostatnim zebraniu ogólnopolskiego zespołu ds. przygotowania "Raportu o stanie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych w Polsce", zrzeszającego przedstawicieli Polskich Towarzystw: Biochemicznego, Chemicznego, Fizycznego, Geograficznego i Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wiceprezydentem Opola Władysławem Brudzińskim - spotkanie dotyczyło przejęcia budynku dawnego szpitala dziecięcego (tzw. sierocińca Porscha) przez uniwersytet.
 • 27 marca. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja wziął udział w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się w Uniwersytecie Wrocławskim. Omawiano sprawę powstania nowego uniwersytetu w Zielonej Górze.
 • 28 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem ZUS w Opolu Antonim Dudą.
 • 29 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja odebrał od Edwarda Szczapowa obraz "Klasztor Dominikanów w Opolu w XVIII w." (pierwsza część tryptyku) - dar dyrektora ICSO w Blachowni prof. Andrzeja Gawdzika.
 • 30 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z projektantem przebudowy dawnego klasztoru o. Dominikanów inż. arch. Krystyną Szczepańską w sprawie wyposażenia wnętrz przyszłej sali Senatu i rektoratu UO.
 • 31 marca. Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich była organizatorem akcji promocyjnej "Powitanie".
 • 2-6 kwietnia. Instytut Historii UO był organizatorem XI Opolskich Dni Kultury Antycznej.
 • 3 kwietnia. Koło Naukowe Politologów zorganizowało konferencję nt. "Korupcja w życiu publicznym". W Klubie Akademickim odbyło się spotkanie z poetą Harrym Dudą, autorem poetyckiego przekładu czterech Ewangelii. Spotkanie przygotowane zostało przez Koło Naukowe Historyków Języków Słowiańskich.
 • 4 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Różewiczowi przez Uniwersytet Warszawski. Tego samego dnia spotkał się z redaktorem naczelnym Wydawnictwa Dolnośląskiego Januszem Stolarczykiem oraz udzielił wywiadu red. Antoniemu Szybistowi z I Programu PR. W auli UO odbył się koncert zespołu wokalnego "Enigmatic". Zespołowi towarzyszyła orkiestra kameralna "Sinfonietta Opoliensis" pod kierownictwem Mariana Bilińskiego.
 • 5 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z projektantem akademika "Niechcic" (w budowie) Jarosławem Gabrysiem.
 • 5-6 kwietnia. W ramach XXVI Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska" 5 kwietnia odbyła się promocja książki Rafała Węgrzyniaka pt. "Encyklopedia Wesela Stanisława Wyspiańskiego", natomiast 6 kwietnia prezentacja najnowszych numerów "Pamiętnika Teatralnego" i "Notatnika Teatralnego", poświęconych Jerzemu Grotowskiemu. Spotkania i dyskusje - zorganizowane przez Teatr im. Jana Kochanowskiego oraz Uniwersytet Opolski - odbyły się w Ośrodku Konferencyjnym Villa Academica. Rozmowa z Rafałem Węgrzyniakiem - str. 46. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji uniwersyteckiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 6 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w Regionalnej Konferencji Uczelni Akademickich, których gospodarzem była Politechnika Śląska w Gliwicach. Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym PŚl. w Szczyrku, a poświęcone było omówieniu aktualnych problemów szkolnictwa wyższego w kraju i regionie. Rektor UO wszedł w skład Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach.
 • 6-7 kwietnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w konferencji prorektorów uniwersytetów, dotyczącej współpracy międzynarodowej i badań naukowych, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.
 • 9-10 kwietnia. Wydział Ekonomiczny UO wspólnie z Komitetem Nauk Demograficznych PAN, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN był organizatorem konferencji naukowej nt. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego regionów kraju w okresie transformacji ustrojowej. Konferencję otworzył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, a jej uczestnikiem był m.in. marszałek województwa opolskiego dr Stanisław Jałowiecki.
 • 11 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Wojciechem Wrzesińskim.
 • 18 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wicemarszałkiem województwa opolskiego Ryszardem Gallą i członkiem zarządu Władysławem Olszewskim w sprawie przejęcia przez nasz uniwersytet tzw. sierocińca Porscha (ma się w nim mieścić siedziba administracji UO).
 • 19-20 kwietnia. Odbyło się 3. kolokwium naukowe pn. Eutanazja w dyskusji medycyny, filozofii, etyki, teologii zorganizowane przez Wydział Teologiczny. W kolokwium udział wzięli przedstawiciele europejskich ośrodków naukowych. m.in. z Zürichu, Norymbergii, Tilburga, Bochum, Augsburga, Bresannone, Münster oraz wielu ośrodków krajowych. Organizatorem kolokwium, które otworzył rektor UO, był ks. prof. Alojzy Marcol. (więcej - na str. 36)
 • 20 kwietnia. Na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, w którym uczestniczył prorektor Leszek Kuberski, została zatwierdzona akredytacja dla kierunku historia.
 • 23 kwietnia. Na zaproszenie opolskich filozofów gościł w Opolu prof. Andrzej Grzegorczyk, który w ramach "Złotej Serii Wykładów" w Audytorium Jana Dobrego wygłosił wykład pt. "Przemoc - kondycja i wyzwanie życia zbiorowego"(czytaj - str. 28). 24 kwietnia prof. Andrzej Grzegorczyk był gościem rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu prorektorów uniwersytetów, dotyczącym uniwersyteckiego porozumienia informatycznego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja udzielił wywiadu dla pisma "Cracovia - Leopolis".
 • 24 kwietnia. W sali im. Karola Musioła opolskiego Ratusza Instytutowi Filologii Wschodniosłowiańskiej został wręczony Medal Mickiewicz-Puszkin, przyznany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polska-Wschód. W uroczystości wziął udział rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja (czytaj - str. 26). W międzynarodowej konferencji "Szkolnictwo wyższe na Ziemi Ostrawskiej i na Śląsku", zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Opawie, uczestniczyli prorektorzy UO - profesorowie Krystyna Borecka i Leszek Kuberski.
 • 25 kwietnia. Władze UO gościły przebywających z wizytą na Politechnice Opolskiej przedstawicieli MEN. Z radcą ministra EN Elżbietą Bobrowską i wicedyr. departamentu ekonomicznego Witoldem Pakułą spotkali się: rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, prorektor prof. UO Krystyna Borecka, dyrektor administracyjny UO Andrzej Kimla i kwestor Maria Najda.
 • 26 kwietnia. Obradował Senat. W Audytorium Księcia Jana Dobrego odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologów i Instytut Psychologii UO nt. Rola psychologa w rozwiązywaniu konfliktów społeczeństw pogranicza kulturowego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja udzielił wywiadu dla "Polityki".
 • 27-28 kwietnia. Prorektorzy Krystyna Borecka i Leszek Kuberski oraz prof. dr hab. Stanisław Dolata uczestniczyli w III Opolskich Targach Kapitałowo-Finansowych Nasza wiedza - nasze pieniądze. Uniwersytet Opolski prezentował możliwości kształcenia przyszłych kadr finansowych i menadżerskich. Przegląd filmów znanych w świecie reżyserów (m.in. I. Bergmana, L. Bunuela, Ch. Chaplina, F. Felliniego, K. Zanussiego) towarzyszył sympozjum naukowemu "Ukryta religijność kina", które zorganizował Wydział Teologiczny UO.
 • 28 kwietnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Krajowego Laboratorium FAMO.
 • 7 maja. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski przewodniczył obradom konferencji Powstania śląskie i plebiscyt, która odbyła się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
 • 7-8 maja. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i prorektor UO prof. Józef Musielok gościli mec. Eugena Matuszka i Hendrika Fotha z RFN. Omawiano sprawę renowacji kaplicy św. Wojciecha i ewentualnego sponsoringu firmy Fotha.
 • 10 maja. Gośćmi rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji byli: długoletni redaktor naczelny "Przekroju" Mieczysław Czuma i red. Leszek Mazan, którzy odwiedzili Pępice, przygotowując reportaż o lapidarium - jego powrocie do Pępic i o kulisach tej sprawy. Uczestniczyli też w promocji swoich książek: "Galicyjskie gadanie" i "Kraków pępek świata", która odbyła się w opolskim ratuszu. Organizatorami promocji byli: prezydent Opola Leszek Pogan i rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.
 • 11 maja. W Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie z dr Renatą Schumann na temat Zaginione miasto - obraz Górnego Śląska w powieści Heinza Piontka "Zeit meines Lebens" (Czas mojego życia).
 • 12 maja. Pracownicy uczelni oraz studenci wzięli udział w Pielgrzymce Środowisk Akademickich na Jasną Górę. Opiekę pielgrzymom zapewnili duszpasterze akademiccy - ks. dr Marcin Worbs i o. Krzysztof Łukawski.
 • 13 maja. Chór Akademicki UO "Dramma per Musica" pod dyr. Elżbiety Trylnik wyśpiewał I nagrodę w konkursie chóralnej pieśni religijnej "Ecce Homo" we Wrocławiu. Nasz chór został też wyróżniony nagrodą specjalną jury za ekspresję oraz nagrodą specjalną kompozytora Lucjana Laprusa za prawykonanie utworu "Jeszcze się kiedyś rozsmucę" (do słów Juliana Tuwima).
 • 16 maja. Prof. Zdzisław Najder w ramach Złotej Serii Wykładów wygłosił wykład pt. Zbigniew Herbert - odpowiedzialność poety. W Villi Academica z inicjatywy Instytutu Historii odbyły się: promocja książki Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku oraz dyskusja panelowa nt. Najnowsza historia a współczesna polityka, z udziałem prof. Jaroslava Pánka, prof. Wojciecha Wrzesińskiego oraz redaktora książki prof. Mariana Ptaka. Dyskusję panelową poprowadził rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.
 • 17 maja. Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa UO profesorom: Wojciechowi Wrzesińskiemu - prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego i Jaroslavowi Pánkowi - prezesowi Czeskiego Towarzystwa Historycznego (czytaj - str. 12).
 • 20-22 maja. W Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim odbyła się II konferencja naukowa pn. Miasto w okresie przemian, zorganizowana przez Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO. Obrady odbywały się w pięciu blokach tematycznych: 1) Przemiany społecznej struktury miast; 2) Zmiany rynku pracy i bazy ekonomicznej miast; 3) Przeobrażenia struktury przestrzennej miast; 4) Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską; 5) Programowanie rozwoju miast.
 • 20-23 maja. Studenci bawili się na "Piastonaliach".
 • 22 maja. W Instytucie Nauk Społecznych odbył się wykład prof. Witolda Marciszewskiego, filozofa z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie gościa, zaproszonego na UO przez opolski oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, dotyczyło nowoczesności, ery internetu, nowej gospodarki i horyzontu kosmicznego.
 • 24 maja. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 25 maja. W Uniwersytecie Opolskim odbyły się promocje doktorskie, które celebrował rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. Tego dnia rektor spotkał się też z gubernatorem Lions Club w sprawie wzniesienia na dziedzińcu UO pomnika Henryka Sienkiewicza.
 • 29 maja. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z przedstawicielami Pensylvania University - spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy między tymi uniwersytetami.
 • 31 maja - 1 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu KRUP w Olsztynie. Był też gościem święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - w trzecią rocznicę powstania tego najmłodszego polskiego uniwersytetu. W auli UO odbył się koncert Akademickiego Chóru "Dramma per Musica" pod dyrekcją Elżbiety Trylnik.Doktor h.c. Uniwersytetu Warszawskiego Tedeusz Różewicz (w środku). Z lewej - rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, z prawej - wiceminister edukacji narodowej prof. Jerzy Zdrada i rektor UW prof. Jan Madej.

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001