Spis treści numeru 27
"Gaudeamus" po raz ósmy
"Jesteśmy świadkami opolskiego cudu"




Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim rozpoczął się 3 października 2001 r. - w momencie szczególnym dla uniwersyteckiej społeczności, bo niemal w przededniu przejęcia nowego obiektu na placu Kopernika, a tuż po ogłoszeniu wyniku tegorocznych wyborów parlamentarnych, w efekcie których Opolszczyznę będzie reprezentować w Senacie RP trójka senatorów związanych pracą zawodową z Uniwersytetem Opolskim: rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, dr Apolonia Klepacz i prof. Dorota Simonides.

Gośćmi tegorocznej inauguracji byli opolscy parlamentarzyści - posłowie i posłowie-elekci oraz senatorowie, nie zawiódł i tym razem ordynariusz diecezji opolskiej ks. abp Alfons Nossol, a także marszałek województwa opolskiego Stanisław Jałowiecki, wicewojewoda opolski Jacek Suski, wiceprezydent Opola Halina Żyła, przedstawiciele samorządów, władz powiatów, gmin, jak również firm zaprzyjaźnionych z Uniwersytetem Opolskim - m.in. Elektrowni "Opole" (prezes Józef Pękala), "Rekonsbudu" (inż. Marian Habrajski), "Intersilesii" (Karol Cebula), Zieleni Miejskiej w Opolu (Adam Walawender) i wielu innych. Nie zabrakło przedstawicieli świata kultury - dyrektorów bibliotek, muzeów, galerii, a także opolskich twórców. W uroczystości wzięli też udział rektorzy i prorektorzy wielu polskich, także opolskich, uczelni. Zjawili się również doktorzy honoris causa Uniwersytetu Opolskiego: prof. Wojciech Wrzesiński i prof. Gerhard Nickel. Z Niemiec przyjechał na inaugurację Hendrik Foth, prawnik z Düsseldorfu, który ofiarował Uniwersytetowi Opolskiemu 200 tys. marek na remont kaplicy św. Wojciecha. Obecny był także Norbert Kwaśniok, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Uniwersytetu Opolskiego

W swoim wystąpieniu rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja podkreślił ogromny dynamizm rozwoju naszej uczelni - świadczą o nim także wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. W minionym roku akademickim na naszej uczelni studiowało 18 tys. 150 osób, na tegorocznych egzaminach wstępnych tymczasem (nie licząc rekrutacji jesiennej) zjawiło się aż 9 tys. 145 kandydatów, z których ponad połowa musiała odejść z kwitkiem... To liczby przemawiające nie tylko za celowością poszerzania bazy lokalowej i dydaktycznej Uniwersytetu, ale też świadczące o atrakcyjności, jaką cieszy się nasza uczelnia wśród absolwentów szkół średnich, nie tylko Opolszczyzny. W tym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim studiować będzie ok. 20 tysięcy osób.

To właśnie z myślą o ciągle rosnącej liczbie studentów Uniwersytet Opolski jest od paru lat prawdziwym placem budowy - w ubiegłym roku oddano do użytku wybudowany w imponującym tempie budynek Collegium Pedagogicum, wcześniej Villę Academica, zakończono gruntowny remont dawnego LO, ciągle trwa budowa 14-kondygnacyjnego akademika "Niechcic", a dobiega końca remont dawnego klasztoru na placu Kopernika.

O dynamicznym rozwoju Uniwersytetu Opolskiego mówił też Stanisław Jałowiecki, marszałek województwa opolskiego:

- W latach sześćdziesiątych w starym mieście uniwersyteckim, jakim jest Kraków, uczyło się 25 tysięcy studentów. Dziś w Opolu na wszystkich istniejących uczelniach studiuje 40 tysięcy młodych ludzi. To jest duży ośrodek akademicki, dzięki któremu całe miasto zmieniło swoje oblicze. Jestem pewien, że rozwój opolskiej nauki będzie postępował, mamy bowiem do czynienia z opolskim cudem - aż trzech senatorów pochodzi z tej uczelni. Wreszcie opolska nauka będzie miała długo wyczekiwany lobbing w parlamencie.

Halina Żyła, wiceprezydent miasta Opola podarowała nowym senatorom RP jedwabne flagi z godłem Opola. Wicewojewoda opolski Jacek Suski - "Kronikę III RP", a Norbert Kwaśniok wręczył senatorowi-elektowi prof. Stanisławowi Nicieji siedemnastowieczny dzwonek ozdobiony posążkiem Wenus z Milo.

- To jest, rektorze, dzwonek, który będzie dzwonił na trwogę. Jak tam, w Warszawie, będziesz w potrzebie, to zadzwoń tym dzwonkiem, a wtedy Opolszczyzna znów zrobi długi łańcuch do samej Warszawy, przyjdziemy ci z pomocą.

Norbert Kwaśniok wyraził także nadzieję, że Uniwersytet Opolski z każdym rokiem będzie się coraz bardziej liczył w świecie. - Teraz w giełdzie pracy opolskiego radia słyszę nieustannie: "Poszukuje się pracowników niewykwalifikowa- nych do pracy w Holandii czy Niemczech, warunek: paszport niemiecki". Wierzę, że już niedługo ogłoszenie brzmieć będzie tak: "Poszukuje się informatyków, socjologów, historyków do pracy w Niemczech i Holandii, warunek: dyplom ukończenia Uniwersytetu Opolskiego!

Hendrik Foth, gość specjalny tegorocznej inauguracji, powiedział, że czuje się zaszczycony tym, że może przyczynić się do rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Przyznał, że jest zafascynowany dynamizmem i kreatywnością władz naszej uczelni, dlatego m.in. zdecydował się na finansowe wsparcie renowacji kaplicy św. Wojciecha. Hendrik Foth stworzył także Fundację św. Wojciecha, która przyznała pierwsze stypendia dla trzech naukowców Uniwersytetu Opolskiego. Stypendia łącznej wartości 10 tys. marek otrzymali: dr Norbert Honka (Instytut Nauk Społecznych), mgr Jarosław Bogacki (germanistyka) i dr Remigiusz Pośpiech (teologia).

Swoje jak zawsze dowcipne, a przerywane brawami wystąpienie ks. abp Alfons Nossol zaczął od wyrażenia żalu: - Niemal wszyscy dziś mówili o cudzie, więc podebrali mi już temat... Ale jeszcze jeden cud się przecież dokonał, bo czy to nie jest cud, że nasz rektor potrafił nakłonić protestanta, żeby wyremontował kaplicę św. Wojciecha?...

Ks. abp Alfons Nossol mówił też o powinnościach uniwersytetu, wśród których - przypomniał - podstawową powinnością jest przemiana wiedzy w mądrość. Przyznał, że tej mądrości na Uniwersytecie Opolskim nie brakuje:

Mądrość z kolei to piękno. A co za tym idzie, wszyscy absolwenci UO (nawet ci brzydcy) są po prostu piękni.

W trakcie inauguracji tradycyjnie już dokonano uroczystej immatrykulacji 50 studentów pierwszego roku, którzy z najlepszymi wynikami zdali egzaminy wstępne. Prorektor UO prof. Józef Musielok odczytał także listy z życzeniami dalszych sukcesów, jakie do uczestników inauguracji wystosowali m.in. minister edukacji narodowej Edmund Wittbrodt oraz rektorzy wielu polskich uczelni wyższych.

Wykład inauguracyjny pt. "Małe - wielkie życie" wygłosił prof. dr hab. Adam Latała, dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UO (str. 19-21)

Podczas uroczystości rektor UO wręczył pracownikom Uniwersytetu Opolskiego (dr hab. Annie Pobóg-Lenartowicz, prof. Dariuszowi Dolińskiemu i ks. dr. hab. Piotrowi Morcińcowi) Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Rektor UO wręczył także ministerialne stypendia najzdolniejszym studentom naszej uczelni, m.in. Alicji Dzierżędze należącej do dziesiątki najlepszych studentów w Polsce.

Po uroczystości uczestnicy i goście tegorocznej inauguracji udali się do remontowanego budynku dawnego klasztoru na placu Kopernika, gdzie zwiedzali pomieszczenia przyszłego rektoratu i instytutów filologicznych Uniwersytetu Opolskiego. Po południu obiekt udostępniono do zwiedzania mieszkańcom Opola.

3 października po południu odbyła się także inauguracja roku na jednym z dwóch nowych kierunków UO - socjologii (więcej na str. 23)

Barbara Stankiewicz Beata Zaremba Zdjęcia: Tadesz Parcej i Jerzy Mokrzycki FOTKI Uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Od lewej: senator Dorota Simonides, ks. abp Alfons Nossol i senator Apolonia Klepacz. Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni. Nagrody MEN otrzymują: ks. dr hab. Piotr Morciniec, prof. Dariusz Doliński i dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz. Mecenas Hendrik Foth ufundował stypendia dla trzech naszych naukowców. Hendrik Foth przed kaplicą św. Wojciecha.
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001