Spis treści numeru 27
Kronika Uniwersytecka


 • 4 - 10 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - na zaproszenie prof. Henryka Ratajczaka - przebywał w Polskiej Stacji PAN w Paryżu z cyklem wykładów.
 • 7 czerwca. W Bibliotece Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją odbyła się uroczysta inauguracja pracy Centrum Dokumentacji Europejskiej. Gospodarzami uroczystości byli marszałek województwa opolskiego Stanisław Jałowiecki oraz rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.
 • 18 czerwca. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu prorektorów w ramach UPI (Uniwersyteckie Porozumienie Informatyczne) w Warszawie.
 • 19 czerwca. Rektor UO oraz prorektorzy przyjęli w Villa Academica przebywającą w Opolu delegację landu Szlezwik-Holsztyn.


  Polska Stacja PAN w Paryżu. Prof. Henryk Ratajczak i prof. Stanisław S. Nicieja.

 • 21 czerwca. Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek powołał prof. Stanisława S. Nicieję, rektora UO w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której przewodniczącym jest prof. Władysław Bartoszewski.
  Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 22 czerwca. Gościem UO był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka, który w towarzystwie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji zwiedził remontowany klasztor dominikański - przyszłą siedzibę UO, a także Wydział Teologiczny UO, lapidarium w Pępicach oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.
  Tego samego dnia rektor UJ prof. Franciszek Ziejka był gościem w salonie prof. Dudka we Wrocławiu z referatem pt. "W kręgu Panoramy Racławickiej". Trwające pięć godzin spotkanie prowadził rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.
 • 22-24 czerwca. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum we Wrocławiu.
 • 25 czerwca. Z wizytą w Uniwersytecie Opolskim przebywał dr Rudolf Baer, radca stanu w rządzie Bawarii, odpowiedzialny za współpracę z krajami Europy Wschodniej.
  Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z posłem Kazimierzem Szczygielskim.
 • 27 czerwca. Z wizytą w Uniwersytecie Opolskim gościł ambasador Królestwa Niderlandów Justus de Visser.


  W Polskiej Stacji PAN w Paryżu, czerwiec 2001 r. Od lewej: dyrektor PAN w Paryżu prof. Henryk Ratajczak (na pierwszym planie jego żona); konsul RP w Paryżu Jerzy Kaczmarek z żoną, rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, prof. Karol Modzelewski z żoną.

 • 29 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja na konferencji naukowej poświęconej 60-tej rocznicy mordu profesorów lwowskich, która odbyła się w Uniwersytecie Wrocławskim, wygłosił referat na temat znaczenia Lwowa w nauce polskiej.
 • 29-30 czerwca. W Kamieniu Śląskim odbyła się X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela", zorganizowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Chemii UO (o konferencji czytaj na str. 63)
 • 30 czerwca - 2 lipca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wraz z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józefem Musielokiem przebywali w Düsseldorfie na zaproszenie mec. Hendrika Fotha, który podczas pobytu w Opolu wyraził gotowość sponsorowania remontu kaplicy św. Wojciecha (więcej - na str. 41).
 • 3 lipca. Prorektor prof. Leszek Kuberski uczestniczył w Warszawie w konferencji "Szkoły wyższe wobec wyzwań integracji europejskiej" zorganizowanej przez Sejmową Komisję Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • 3-4 lipca. W Uniwersytecie Opolskim przebywała delegacja z Indiana State University - w trakcie wizyty podpisano umowę o współpracy między naszymi uczelniami.
 • 9 lipca. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z wicemarszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Rybarczykiem. Dyskutowano o przyszłości Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu.


  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka i rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja w trakcie wizyty w przyszłej siedzibie UO - remontowanym klasztorze Dominikanów. 22 czerwca 2001 r.

 • 11 lipca. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski reprezentował UO na spotkaniu zorganizowanym przez MEN, poświęconym problemom polskiej nauki. Spotkanie z udziałem premiera Jerzego Buzka i ministra Edmunda Wittbrodta odbyło się w gmachu Sejmu.
 • 23 lipca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z nowym przewodniczącym Rady Miasta Opola Piotrem Synowcem oraz dyrektorką Banku Pekao SA Małgorzatą Miszkiewicz.
 • 24 lipca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z marszałkiem województwa opolskiego dr. Stanisławem Jałowieckim. Omówiono sprawy przejęcia przez Uniwersytet Opolski budynku na Opolskim Akropolu - tzw. sierocińca Porscha.
 • 25 lipca. Podpisano porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Opolu - reprezentowaną przez mł. insp. Dariusza Biela - a Uniwersytetem Opolskim, dotyczące współdziałania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa społecznego na Opolszczyźnie. Umowę ze strony naszej uczelni podpisał rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, w uroczystości uczestniczył także prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski.
 • 26 lipca. Obradowała Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (o wynikach tegorocznej rekrutacji czytaj na str. 22)
 • 15 i 23 sierpnia. Prorektor UO prof. Krystyna Borecka wraz z władzami administracyjnymi UO uczestniczyła w spotkaniach z biznesmenami - dotyczyły one przyszłości naszego obiektu w Dąbrowie Niemodlińskiej.
 • 25 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się w Głuchołazach z prof. Karolem Modzelewskim i prof. Henrykiem Ratajczakiem, dyrektorem Polskiej Stacji Naukowej PAN w Paryżu.
 • 29 sierpnia - 2 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w wyjeździe rektorów uczelni polskich do Watykanu. Wspólnie z innymi członkami KRASP uczestniczył w audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo, wziął także udział w uroczystej światowej premierze filmu Jerzego Kawalerowicza pt. "Quo vadis", która odbyła się w auli Pawła VI w Watykanie. W premierze wzięło udział 6 tysięcy widzów.
 • 3 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz prorektor prof. Leszek Kuberski uczestniczyli w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2001/2002. Uroczystość odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.


  Poniżej: we wrocławskim salonie prof. Dudka. Od lewej: rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, prof. Józef Dudek, rektor UWr prof. Romuald Gelles.

 • 3 września. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w otwarciu kursu językowego dla cudzoziemców, zorganizowanego przez dr Marzenę Makuchowską z Instytutu Filologii Polskiej UO.
 • 4 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z dyrektorem Kredyt Banku - Oddział w Opolu, Jerzym Machem. Kredyt Bank podarował Uniwersytetowi Opolskiemu obraz Edwarda Szczapowa pt. "Sankt Adalbert Hospital 1908 r."
  Tego samego dnia rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w otwarciu w III LO wystawy poświęconej życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego.


  Audiencja u papieża Jana Pawła II.

 • 6 września. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji uniwersyteckiej RGSW w Warszawie.
 • 7 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w święcie energetyków w Elektrowni Opole.
 • 8 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja otworzył wystawę prof. Hansa Somera z Uniwersytetu w Bielefeld - w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Tego samego dnia spotkał się z dyrektor Opery Śląskiej we Wrocławiu, Ewą Michnik.
 • 13 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja udzielił wywiadu dla Radia Plus, spotkał się też z dyrektorem Energobudowy Jackiem Susło (spotkanie dotyczyło budowy akademika "Niechcic") oraz uczestniczył w otwarciu wystawy Beaty Wewiórki i Edwarda Szczapowa w BWA.
 • 14 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu w Domu Kultury w Wołczynie.


  W UO gościł ambasador Królestwa Niderlandów Justus de Visser z małżonką. 27 czerwca 2001 r.

 • 15 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w uroczystości wręczania dyplomów absolwentom Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz w spotkaniu ze studentami I roku studiów zaocznych (czytaj - str. 25).
  Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu prorektorów dotyczącym realizacji Piątego Ramowego Programu oraz w spotkaniu z sekretarzem KBN Krzysztofem Frąckowiakiem.
 • 17 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą klas maturalnych w Domu Kultury w Głogówku.
 • 18 września. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się konferencja pt. "Dialog w literaturach i językach słowiańskim" zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia opolskiej rusycystyki (str. 47).
  Tego samego dnia w opolskim kinie "Kraków" rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wspólnie z Michałem Bajorem, odtwórcą roli Nerona w filmie "Quo vadis", prowadzili opolską premierę filmu Jerzego Kawalerowicza, w której uczestniczyły środowiska artystyczne, polityczne i naukowe Opola.
 • 19 września. W remontowanym gmachu dawnego klasztoru dominikańskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca renowacji klasztoru.
  Tego samego dnia rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja udzielił wywiadu dla miesięcznika "Nauka i Przyszłość".
 • 23 września. W wyborach parlamentarnych rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja został wybrany senatorem RP. Otrzymał 89 700 głosów.
 • 26 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, a także prorektor UO prof. Jerzy Musielok i dziekan Wydz. Przyrodniczo-Technicznego prof. Adam Latała spotkali się z prof. Jerzym Dzikiem. Omawiano sprawy wykopaliska w Krasiejowie, a także projekt stworzenia tam - pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego - muzeum dinozaurów.


  Opolska premiera filmu "Quo vadis", kino "Kraków". Michał Bajor w towarzystwie prorektor UO prof. Krystyny Boreckiej i rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji.

 • 28 września. Rektor UO prof. Stanisław S. Ncieja uczestniczył w inauguracji najmłodszego polskiego uniwersytetu w Zielonej Górze. Wziął również udział w konferencji prasowej dla lubuskich mediów, w której uczestniczyli rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romuald Gelles i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Michał Kisielewicz.
  W Villi Academica odbyła się uroczystość jubileuszowa 70-lecia prof. dra hab. Janusza Kroszela, zorganizowana przez kierownictwo Wydziału Ekonomicznego UO. Władze UO reprezentowała prorektor UO prof. Krystyna Borecka (czytaj - str. 25)
  Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu prorektorów odpowiedzialnych za realizację Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego.
 • 1 października. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i prorektor UO prof. Józef Musielok wzięli udział w inauguracji nowego roku akademickiego w Politechnice Opolskiej.
 • 4 października. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji uniwersyteckiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 9-10 października. W UO gościła delegacja fundacji Unionsstiftung z Saarbrücken - rozmowy dotyczyły dalszej współpracy z UO, m.in. wyjazdów naszych studentów do landu Saara w Niemczech.
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001