Spis treści numeru 27
Nasi senatorowie

To ewenement w skali kraju: Opolszczyznę będzie reprezentować w Senacie trójka senatorów związanych pracą zawodową z Uniwersytetem Opolskim.

23 września 2001 r. wyborcy zdecydowali, że w Senacie RP zasiądą:

prof. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor UO; dr Apolonia Klepacz, nauczyciel akademicki UO (od 1998 r. wiceprezes opolskiej spółki "Lobbe"); prof. Dorota Simonides, polonistka i etnograf, profesor zwyczajny UO, senator RP od dwóch kadencji.
  • Stanisław Sławomir Nicieja - urodzony w 1948 r. w Strzegomiu, absolwent opolskiej WSP, doktor nauk humanistycznych, od 1991 r. profesor zwyczajny, od 1996 r. rektor UO. Autor 14 książek oraz ok. 400 artykułów, współautor 6 filmów dokumentalnych o Lwowie. Autor monumentalnej monografii o Cmentarzu Łyczakowskim, artykułów o emigracji politycznej, propagator i edytor twórczości pisarzy emigracyjnych: Mariana Hemara i Ireny Bączkowskiej. Kandydował z ramienia SLD.

  • Apolonia Klepacz - urodzona w 1952 r. w Lublińcu. Absolwentka Politechniki Śląskiej, nauczyciel akademicki w UO. W latach 1995-97 naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Opolu, w 1997 r. wicewojewoda opolski. Od 1998 r. wiceprezes spółki "Lobbe", radna sejmiku województwa opolskiego, członek zespołu, który pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera opracowywał program rozwoju regionalnego. Kandydowała z ramienia SLD.

  • Dorota Simonides - urodzona w 1928 r. w Janowie k. Katowic. Polonistka, etnograf, od 1985 r. profesor zwyczajny UO. Autorka ok. 380 prac naukowych (30 w językach obcych). W latach 1980-85 posłanka na Sejm z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W Senacie zasiada od dwóch kadencji. Była m.in. przewodniczącą, a ostatnio wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W 1992 r. na Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE została wybrana na wiceprezydenta Komitetu Praw Człowieka, Mniejszości i Demokracji. Kandydowała z ramienia Bloku "Senat 2001".

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001