Spis treści numeru 31-32
Kronika Uniwersytecka
 • 4 grudnia 2001 r. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 16).

 • 6 grudnia. W galerii "Aneks" w Opolu studenci pracowni grafiki Instytutu Sztuki UO zaprezentowali własne prace (linoryty, drzeworyty, intaglio), rzeźby oraz artystyczne kartki świąteczne. Na otwarciu wystawy był rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.

 • 7 grudnia. W budynku poklasztornym przy pl. Kopernika wmurowano tablice epitafijne Kitlitzów (więcej - str. 20). W opolskim ratuszu odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona prawom dziecka, której jednym z organizatorów był Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji. Gościem konferencji była m.in. wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak, która w towarzystwie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji spotkała się z kierownictwem uczelni.

Rektor prof. Stanisław S. Nicieja z prezydentem Opola Piotrem Synowcem na tle dawnego szpitala dziecięcego przekazanego Uniwersytetowi.

 • 11 grudnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja otrzymał zaproszenie na spotkanie autorów i wydawców Wykładów inauguracyjnych w roku akad. 2000/2001 w uczelniach akademickich Śląska. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy rektora Śląskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Michała Klisia, a jego gospodarzem był prezydent Katowic Piotr Uszok.

 • 12 grudnia. Sprawom zagospodarowania nieruchomości wojskowych przy ul. Prószkowskiej i ul. Plebiscytowej poświęcone było spotkanie w opolskim ratuszu, w którym uczestniczył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone utworzeniu ośrodka kadr - biura zawodowej promocji studentów i absolwentów uczelni opolskich. W Instytucie Historii UO odbyła się promocja najnowszej książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego pt. Spór o biografię Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 • 13 grudnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 • 14 grudnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski).

 • 19 grudnia. W ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych zaproszenie prof. Stanisława S. Nicieji przyjął rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirásek, który w czytelni Biblioteki Gł. wystąpił z wykładem pt. Czeska refleksja o Śląsku (więcej - str. 40). Wizytę rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji złożył prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Górażdże" Andrzej Balcerek.

 • 19 - 20 grudnia. Z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Górnośląskiego Centrum Kultury odbyły się spotkania autorskie z Markiem Zyburą, profesorem UO, historykiem literatury i kultury niemieckiej oraz polsko-niemieckich stosunków kulturowych, autorem książki Niemcy w Polsce (więcej - str. 96).

 • 21 grudnia. W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego. Zaproszenie otrzymali rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz prorektor UO prof. Krystyna Borecka.

 • 3 stycznia 2001 r. W Villi Academica odbyło się spotkanie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji z dyrekcją i kierownikami działów administracyjnych uczelni. Rektor przedstawił wizję zagospodarowania Collegium Maius oraz całego otoczenia opolskiego Akropolu, a także kondycję Uniwersytetu Opolskiego.

Prof. Krystian Ledwoń oraz prorektor prof. Krystyna Borecka i rektor prof. Stanisław S. Nicieja na wystawie obrazów prof. Ledwonia.

Gościem rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji był red. nacz. "NTO" Wojciech Potocki.

 • 4 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem województwa opolskiego z Biura Informacyjnego w Brukseli Witoldem Rygorowiczem. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Opolskiego.

Architekt wojewódzki Maciej Mazurek wręcza rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji statuetkę konkursu "Mister Architektury". W głębi: wojewoda Leszek Pogan i marszałek województwa Stanisław Jałowiecki.

 • 9 stycznia. W auli Wydz. Teologicznego UO odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe całego środowiska akademickiego Opola. Gospodarzem spotkania był arcybiskup prof. Alfons Nossol. W imieniu społeczności uniwersyteckiej wystąpił rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - mówił o osiągnięciach minionego roku i perspektywach rozwoju uczelni.

 • 15 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w promocji książki "Granice zwierzeń" autorstwa senator RP prof. Marii Szyszkowskiej. Tego samego dnia obecny był na posiedzeniu senackiej Komisji ds. Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliuszem Braunem oraz wiceministrem kultury Aleksandrą Jakubowską.

 • 16 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja podczas posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą referował projekt uchwały o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Następnie rektor uczestniczył w spotkaniu Senatu RP z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tego samego dnia prorektor UO prof. Józef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację starostwa Kaiserlautern (Nadrenia-Palatynat). Starosta Rolf Künne przedstawił propozycje współpracy z regionem opolskim. Współorganizatorem wizyty był Franz N. Mika. Gościem Wydziału Teologicznego UO był rabin Krakowa Sacha Pecaric (więcej - str. 55).

 • 16 - 17 stycznia. Z inicjatywy KN Globtroterów w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianium zorganizowano Dni Kubańskie. Gościem opolskich studentów był Jorge Luis Garcia, chargé d'affaires ambasady Republiki Kuby w Polsce, którego przyjął również prorektor UO prof. Leszek Kuberski.

 • 17 stycznia. W Muzeum Śląska Opolskiego odbyła się promocja książki pt. Władysław Opolczyk jakiego nie znamy, pod redakcją prof. Anny Pobóg-Lenartowicz.

 • 17 - 19 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UO prof. Katarzyna Lasatowicz byli gośćmi prezydenta Uniwersytetu Juliusa-Maximiliana w Würzburgu prof. Theodora Berchema. W czasie wizyty w RFN podpisano nową umowę między Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem w Würzburgu (więcej - str. 53).

 • 18 stycznia. Organizmy transgeniczne i ich znaczenie dla człowieka - wykład pod tym tytułem wygłosiła w sali Civitas Christiana przy pl. św. Sebastiana dr Ewa Boniewska-Bernacka z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO.

 • 22 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem i wicewojewodą Elżbietą Rutkowską. Omawiano sprawy inwestycji uniwersyteckich oraz pozyskiwania przez uniwersytet nowych obiektów. Tego samego dnia rektor przyjął Justynę Majkowską - studentkę V roku edukacji elementarnej, solistkę zespołu "Ich Troje" - jednego z najbardziej popularnych obecnie zespołów młodzieżowych (rozmowa z Justyną Majkowską - str. 79).

 • 23 stycznia. W Villi Academica odbyła się promocja najnowszej książki prof. Jaroslava Panka, dyrektora Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

 • 24 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja był gościem porannego programu Radia Opole w związku z przyznaniem przez Uniwersytet Opolski doktoratów honorowych kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi (relacja z uroczystości - str. 8).

 • 27 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Zarządu i Rady SLD Województwa Opolskiego

 • 28 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem "Rekonsbudu" Marianem Habrajskim, aby omówić końcowy etap prac w Collegium Maius.

 • 30 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą.

 • 31 stycznia. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 21).

 • 4 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z wojewódzkim architektem Maciejem Mazurkiem. Następnie w "Galerii" na Studziennej spotkał się z Andrzejem Brzozowskim i niemieckim biznesmenem Thomasem von Rysselem. Omawiano sprawy związane ze sponsorowaniem uniwersytetu. 5 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezydentem Opola Piotrem Synowcem, którego następnie gościł w uniwersytecie i oprowadzał po budynkach uniwersyteckich w towarzystwie prorektorów prof. Krystyny Boreckiej i prof. Leszka Kuberskiego. Tego samego dnia rektor uczestniczył w otwarciu wystawy malarskiej prof. Krystiana Ledwonia z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO.

Figura Peregryna ozdobi Collegium Maius.

Rzeźbę podarował naszej uczelni Andrzej Brzozowski (poniżej - na zdjęciu z rektorem UO).
Obok: montaż posągu św. Wojciecha - daru ks. prałata Edwarda Kucharza.

 • 7 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w obradach Senatu RP oraz spotkał się w wiceministrem edukacji narodowej i sportu prof. Adamem Jamrozem.

 • 10 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja był gościem uroczystości wręczania "Złotych Spinek" - nagród "Nowej Trybuny Opolskiej".

 • 11 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przewodniczył Radzie Programowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Omawiano dramatyczną sytuację finansową zamku brzeskiego i opracowano program ratowania tej niezwykle cennej placówki kulturalnej, którą od ćwierćwiecza kieruje Paweł Kozerski. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Do konkursu została zgłoszona m.in. jedna z prac magisterskich przygotowana w Instytucie Chemii UO.

 • 12 lutego. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rektor UO prof. Stanisław Nicieja odebrał z rąk wojewódzkiego architekta Macieja Mazurka statuetkę "Mister Architektury Województwa Opolskiego za rok 2001". Tym tytułem wyróżniono budynek Collegium Pedagogicum oraz kompleks budynków Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego UO. Tego samego dnia rektor spotkał się z dyrektorem opolskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli - Janem Nawelskim. Prorektor UO prof. Józef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację Fundacji Carl Richard Montag z Bonn.

Spotkanie władz Uniwersytetu Opolskiego oraz powiatu i miasta Kędzierzyna-Koźla.

 • 13 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP. W godzinach popołudniowych spotkał się z dr Krystyną Łybacką - ministrem edukacji narodowej i sportu, z którą omawiał sprawy związane z zakończeniem budowy akademika "Niechcic". Następnie spotkał się z wiceministrem Adamem Jamrozem oraz senatorami Krzysztofem Piesiewiczem i prof. Zbigniewem Religą.

 • 14 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, podczas którego odbyła się promocja książki jego współautorstwa (z Krzysztofem Hejke) pt. "Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta". Omawiano problemy związane z przygotowaniami do otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie. Tego samego dnia rektor spotkał się z byłym ministrem spraw zagranicznych prof. Władysławem Bartoszewskim oraz reżyserem Krzysztofem Tchórzewskim - synem wybitnego polskiego malarza Jerzego Tchórzewskiego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Sekcji Uniwersyteckiej Rady Głównej i Komisji Badań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 • 15 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z red. naczelnym "Nowej Trybuny Opolskiej" Wojciechem Potockim. Rozmawiano o inicjatywie rektora dotyczącej wzniesienia w Opolu pomnika Agnieszki Osieckiej - wybitnej poetki, autorki znakomitych tekstów piosenek przez swoją twórczość tak mocno związanej z Opolem. 16 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w wernisażu pt. "Gra fantazji. Pantomima - teatr Henryka Tomaszewskiego", który odbył się we wrocławskim ratuszu. Uczestniczył też w uroczystym odsłonięciu popiersia Henryka Tomaszewskiego w Galerii Sławnych Wrocławian.

 • 18 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja złożył na ręce wojewody opolskiego Leszka Pogana interwencję senatorską w sprawie dewastacji poradzieckiego lotniska w Pępicach.

 • 19 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Andrzejem Brzozowskim - właścicielem "Galerii" na Studziennej, który postanowił podarować uniwersytetowi XIV-wieczną rzeźbę przedstawiającą Peregryna z Opola (Peregrynus Opoliensis) - wybitnego dominikanina, kaznodziei żyjącego prawdopodobnie w latach 1260 - 1333. Uzgodniono, że figura Peregryna stanie na cokole przy kaplicy św. Wojciecha (będzie opatrzona tabliczką informującą, iż jest to dar państwa Brzozowskich dla Uniwersytetu Opolskiego).

 • 19 - 20 lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył z ramienia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w wyjazdowej sesji Sejmowej Komisji Edukacji w Gorzowie Wielkopolskim.

 • 20 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha - ks. prałatem Edwardem Kucharzem i przejął darowiznę ks. prałata na rzecz uniwersytetu - XVIII-wieczną piaskowcową rzeźbę św. Wojciecha, którą umieszczono w niszy na ścianie Collegium Maius.

 • 21 lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 • 22 lutego. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, na którym podjęto uchwałę o przyznaniu akredytacji (na okres pięciu lat) filologii rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym filologia rosyjska jest piątym kierunkiem studiów w UO posiadającym akredytację.

Otwarcie Biura Integracji Europejskiej w Opolu, w którym uczestniczyli m.in. były premier Józef Oleksy, senatorowie Apolonia Klepacz i prof. Stanisław S. Nicieja oraz minister Jerzy Pilarczyk.

 • 25 lutego. Rektor prof. Stanisław S. Nicieja wraz z prorektorem prof. Leszkiem Kuberskim spotkali się w Kędzierzynie-Koźlu z prezydentem miasta Jerzym Majchrzakiem i starostą powiatowym Józefem Giesmanem oraz zarządem miasta. Dyskutowano nad propozycją uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Opolskiego.

 • 26 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu komisji senackich - Emigracji i Polaków za Granicą oraz Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z prezesem "Wspólnoty Polskiej" prof. Andrzejem Stelmachowskim oraz prezesem Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie Janem Turzańskim. Rozpoczęła się XII Zimowa Giełda Piosenki (więcej na str. 91).

 • 27 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu klubu senackiego SLD.

 • 3 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, byłym premierem RP Józefem Oleksym oraz pełnomocnikiem rządu ds. informacji o warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej min. Sławomirem Wiatrem. Wziął też udział - wspólnie z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem - w otwarciu Biura Informacji Integracji Europejskiej w Opolu.

 • 5 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, na której omawiano sprawę przejęcia finansowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przez Zarząd Województwa Opolskiego (dotychczas placówkę utrzymywało Starostwo Powiatowe w Brzegu). Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie zgłosili posłanka Aleksandra Jakubowska i senator Stanisław S. Nicieja.

 • 6 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP.

 • 8 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w obradach senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą, na której omawiano sprawę finansowania czasopism polonijnych i emigracyjnych, w tym "Gazety Lwowskiej".

 • 10 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł senatora Ziemi Rzeszowskiej Mieczysława Janowskiego, dyrektora Teatru Nowego w Warszawie Adama Hanuszkiewicza z małżonką oraz artystę malarza Andrzeja Fogtta.

 • 11 marca. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się uroczystość wręczenia doktoratów honoris causa prof. Zbigniewowi Relidze i mec. Hendrikowi Fothowi (więcej - str. 24) oraz otwarcia Collegium Maius. Gośćmi rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji byli m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Stefan Jurga - rektor UAM w Poznaniu, senatorowie RP: Bogusław Litwiniec, Maria Berny, Grzegorz Lato, Władysław Bułka, Apolonia Klepacz, Dorota Simonides, Krystyna Doktorowicz, wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Marek Perepeczko, rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach prof. Tadeusz Wilczok, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Polskiej dr Jan Sarna.

 • 12 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Spraw Zagranicznych i Praworządności, na którym referował projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001