Spis treści numeru 33-34
Kronika Uniwersytecka

3 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w otwarciu Biura Informacji o Integracji Europejskiej w Opolu oraz spotkał się z przewodniczącym sejmowej komisji, byłym premierem RP Józefem Oleksym oraz ministrem Sławomirem Wiatrem - ministrem do spraw informacji o warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

14 marca. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji uniwersyteckiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

15 marca. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z rektorem Politechniki Opolskiej prof. Piotrem Wachem i złożył mu w imieniu społeczności uniwersyteckiej gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko rektora Politechniki Opolskiej.

18 marca. Rektor UO udzielił wywiadu w telewizji w związku z planowaną budową pomnika Agnieszki Osieckiej w Opolu.

W auli ks. Jana Dobrego swoje programy wyborcze prezentowali kandydaci na rektora UO w kadencji 2002-2005: dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO; prof. dr hab. Stanisław Dolata; dr hab. Józef Musielok, prof. UO.

19 marca. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z dyrektorem Kasy Chorych w Opolu Kazimierzem Łukawieckim

20 marca. Rektor UO uczestniczył w spotkaniu z nowo mianowanymi wojewódzkimi konsultantami medycznymi u wojewody Opolskiego Leszka Pogana. W trakcie spotkania mówiono na temat możliwości stworzenia Collegium Medicum w Uniwersytecie Opolskim.

21 marca. Obradował Senat UO. Senatorowie wybrali rektora Uniwersytetu Opolskiego następnej kadencji 2002 - 2005. Został nim dr hab., prof. UO Józef Musielok.

W Klubie Akademickim jubileusz 70-lecia urodzin obchodził były rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszek Marek. W imieniu opolskiej wspólnoty akademickiej złożył rektor UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja.

Rektor UO spotkał się z Janem Kantym Pawluśkiewiczem - malarzem, kompozytorem, współtwórcą zespołu "Anava".

22 marca. W tygodniku "Schlesisches Wochenblatt" ukazał się wywiad z rektorem UO pt. "Wichtig ist das Ambiente".

22-23 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Katowicach.

25 marca. Gościem UO był wiceminister MON Janusz Zemke, który spotkał się z władzami uniwersytetu, odwiedził nową siedzibę UO przy placu Kopernika. Podczas spotkania z pracownikami i studentami UO, jakie odbyło się w audytorium ks. Jana Dobrego mówił o obecnej sytuacji wojska polskiego.

26 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja udzielił wywiadu na temat Cmentarza Obrońców Lwowa dziennikarzowi "Radia Wrocław" Mariuszowi Marksowi.

27 marca. Gościem UO był sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, który zwiedził Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Rektor UO prof. Stanisław Nicieja przewodniczył obradom Rady Naukowej Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, z udziałem sekretarza generalnego Rady Ochrony Miejsc Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, podczas której powołano - w związku z odejściem na emeryturę dr. Czesława Wawrzyniaka - nowego dyrektora Muzeum.

Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w premierze filmu "Chopin - pragnienie miłości" w reżyserii Jerzego Antczaka".

3 kwietnia. Gościem rektora UO prof. Stanisława Nicieji i prorektora dr. hab. Józefa Musieloka był prezydent Opola Piotr Synowiec.

Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z wojewodą Leszkiem Poganem.

4 kwietnia. Posiedzenie Senatu UO. Senatorowie UO wybrali prorektorów zbliżającej się kadencji - prof. Janusza Słodczyka, prof. Adama Latałę, prof. Leszka Kuberskiego.

9 kwietnia. W Villi Academica odbyło się spotkanie promocyjne "Notatnika Teatralnego" poświęconego Grzegorzowi Jarzynie (spotkanie zorganizował Instytut Filologii Polskiej wspólnie z Teatrem J. Kochanowskiego w Opolu).

10 kwietnia. Prorektor dr hab. Leszek Kuberski wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego historykowi prof. Stanisławowi Grodziskiemu oraz tłumaczowi i poecie Henrykowi Beresce.

Gościem "Złotej Serii Wykładów Otwartych" był prof. dr hab. Walery Pisarek. W czytelni Biblioteki Głównej UO wygłosił wykład pt. "Wolność słowa a wolność prasy". Spotkanie prowadził prorektor UO dr hab. Józef Musielok.

W audytorium ks. Jana Dobrego odbyło się spotkanie autorskie z Matthiasem Polityckim, cenionym pisarzem niemieckim. Spotkał się z nim prorektor dr hab. Józef Musielok oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. Stanisław Kochman.

11 kwietnia. Rektorat UO rozpoczął swoją działalność w Collegium Maius przy placu Kopernika 11.
Prorektorzy: dr hab. Krystyna Borecka i dr hab. Leszek Kuberski wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym dla maturzystów.

W audytorium ks. Jana Dobrego odbyło się spotkanie autorskie w wybitnym tłumaczem literatury polskiej na język niemiecki i poetą Henrykiem Bereską.

Prorektor UO dr hab. Józef Musielok wziął udział w obradach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

12 kwietnia. Z udziałem prorektora UO Leszka Kuberskiego odbyło się inauguracyjne zebranie nowo utworzonej Katedry Teatru, Filmu i Nowych Mediów. Zebraniu towarzyszyła promocja "Pamiętnika Teatralnego", poświęconego Jerzemu Grotowskiemu.

14 kwietnia. Rektor UO spotkał się z Magdą Umer i Agatą Passent rozmawiano o projekcie pomnika Agnieszki Osieckiej.

15 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z redaktorem naczelnym "Nowej Trybuny Opolskiej" Wojciechem Potockim.

Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z dyrektorem Opolskiego Oddziału PZU Krzysztofem Dworakiem.

16 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z dyrektorem Polikliniki "Medrem" Janem Sokołowskim.

17-18 kwietnia. Prorektor UO dr hab. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji dydaktyki Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i posiedzeniu plenarnym Rady.

19-21 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja, wspólnie z wybitnym polskim pisarzem i scenarzystą Jerzym Janickim i operatorem Henrykiem Janasem z ekipy telewizji "Polonia" uczestniczył we Lwowie w realizacji filmu dokumentalnego pt. "Legenda Orląt Lwowskich", w którym pełnił funkcję narratora.

22-23 kwietnia. Odbyła się konferencja pt. "Z dziejów dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku)", której organizatorami byli: Katedra Folklorystyki IFP, wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Konferencję otworzył prorektor prof. Leszek Kuberski.

24 kwietnia. W Villi Academica odbyło się spotkanie z konsulem generalnym Austrii drem Ernstem Peterem Brezovszky’m. Z konsulem spotkał się prorektor UO dr hab. Józef Musielok.

25 kwietnia. Obradował Senat UO.

Prorektor dr hab. Józef Musielok i prorektor prof. Leszek Kuberski wręczyli dyplomy ukończenia studiów magisterskich pierwszym absolwentom kierunku administracji.

26 kwietnia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w obradach Senatu RP.
Prof. Franciszek Grucza, znany polski germanista, był gościem rektora-elekta prof. Józefa Musieloka.

29 kwietnia. Na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej ukazał się wywiad z rektorem UO prof. Stanisławem Nicieją pt. "Łyczaków piękniejszy niż kiedyś".

2 maja. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w uroczystym koncercie z okazji Dnia Polonii w Domu Polonii w Warszawie.

3 maja. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Opola z okazji święta narodowego - Konstytucji 3 Maja.

6 maja. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja przyjął posła Ziemi Opolskiej Józefa Tomalę z Samoobrony.
Stowarzyszenie Primus Inter Pares wręczyło wyróżnienia najlepszym opolskim studentom. Wśród pięciu wyróżnionych studentów znaleźli się przedstawiciele UO: Alicja Zaczek (V rok filologii polskiej), Monika Mielczarek (V rok filologii rosyjskiej z polską), Tomasz Kosmala (I rok pedagogiki). W towarzystwie prorektora UO dr. hab. Leszka Kuberskiego nagrody wręczał wojewoda opolski Leszek Pogan.

7 maja. W auli Muzeum Diecezjalnego odbyła się konferencja pt. "Czy integracja europejska zagraża autonomii samorządów lokalnych?", zorganizowana przez Centrum Dokumentacji Europejskiej UO we współpracy z marszałkiem województwa opolskiego.

Prorektor Józef Musielok spotkał się z wicekonsul USA z konsulatu w Krakowie.

8 maja. W ramach serii "Złotej Serii Wykładów Otwartych" w czytelni Biblioteki Głównej UO gościł dr Herbert Hupka, wieloletni przewodniczący Ziomkostwa Ślązaków, a od 1982 r. prezes Fundacji Wschodnioniemieckiej Rady Kultury. Dr Hupka wygłosił wykład pt. "Niespokojne sumienie. Wspomnienia". Spotkanie prowadził prorektor UO prof. Józef Musielok.

8-10 maja. Wydział Ekonomiczny UO, WSZiA oraz Urząd Miasta byli organizatorami konferencji naukowej nt. "Funkcjonowanie samorządu terytorialnego". Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Wojewoda Opolski i Marszałek Województwa Opolskiego.

9 maja. W audytorium ks. Jana Dobrego odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii nt. "Psychologia w działalności prospołecznej. Zastosowanie psychologii w reklamie społecznej, kształtowaniu wizerunku i zarządzaniu w organizacjach pozarządowych".
W auli UO odbył się recital w wykonaniu duetu: Krzysztof Biliński - altówka i Marian Biliński - fortepian.
Rektor UO, prof. Stanisław Nicieja, Wiktor Halupczok właściciel firmy Art.-Odlew oraz rzeźbiarz pomnika prof. Marian Molenda omówili szczegóły realizacji pomnika Agnieszki Osieckiej.

10 maja. Rektor UO prof. Stanisław Micieja spotkał się z dyrektorem Banku PKO Oddział w Opolu Janem Pierzyńskim.

12-14 maja. Studenci Uniwersytetu Opolskiego bawili się na "Piastonaliach".

14 maja. Rektor UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja przyjął w Collegium Maius lekarzy województwa opolskiego, którzy kiedyś pracowali budynku Collegium - byłym szpitalu wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyło około 200 lekarzy i pielęgniarek.

W "Nowej Trybunie Opolskiej" ukazał się wywiad z rektorem UO prof. Stanisławem Nicieją pt. "Nie popieram bojkotu". Rozmowa dotyczyła kontrowersji polsko-ukraińskich wokół otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie.

15 maja. W odlewni Wiktora Halupczoka w Opolu telewizja realizowała film o powstawaniu pomnika Agnieszki Osieckiej. W nagraniu wzięli udział: rektor UO prof. Stanisława Nicieji - pomysłodawca pomnika i prof. Marian Molenda - rzeźbiarz, autor pomnika.

15-16 maja. Prorektor Józef Musielok wziął udział w obradach komisji dydaktyki Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

16 maja. W auli UO odbył się doroczny koncert chóru akademickiego "Dramma per Musica". Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski pełnił funkcję gospodarza.

17 maja. Rektor-elekt prof. Józef Musielok wziął udział udział w konferencji KBN pt. "Nauka".

17-18 maja. Z inicjatywy Instytutu Sztuki UO oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu odbył się wernisaż wystawy pt. "Opolski Garaż Sztuki".

18 maja. W opolskiej katedrze odbyły się święcenia kapłańskie tegorocznych absolwentów Wydziału Teologicznego. W uroczystości wziął udział prorektor dr hab. Józef Musielok.

20 maja. Z inicjatywy Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO wykład otwarty pt. "Formy rozwoju integracji europejskiej" wygłosił wybitny znawca prawa europejskiego prof. Herbert Schambeck z Austrii. Spotkanie prowadził prorektor dr hab. Józef Musielok.

21 maja. Na terenie Wydziału Teologicznego UO odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "800 lat dziedzicznego księstwa opolsko-raciborskiego". Konferencja zorganizowana została przez: Zakład Historii Średniowiecznej Instytutu Historii, Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Telewizja "Polonia" wyświetliła film pt. "Legenda Orląt Lwowskich" z udziałem rektora UO prof. Stanisława Nicieji.

22 maja. W "Panoramie Opolskiej" ukazał się wywiad z rektorem UO prof. dr hab. Stanisławem Nicieją pt. "Przyjmują się moje drzewa". Rektor mówił na temat kondycji Uniwersytetu Opolskiego.

23 maja. Obradował Senat UO.

24 maja. Na Uniwersytecie Opolskim gościła prof. Maria Szyszkowska, filozof, publicysta, profesor UW, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, senator RP. W ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" wygłosiła wykład pt. "Wartości człowieka XXI wieku" .

27 maja. W Klubie Dobrej Książki na Starym Mieście w Warszawie rektor UO prof. Stanisław Nicieja prowadził promocję najnowszej książki Jerzego Janickiego pt. "Kluczyk Yale". Fragmenty książki czytał Ryszard Barycz.

Rektor UO udzielił wywiadu radiu "Polonia" na temat lwowskiej diaspory i twórczości Jerzego Janickiego.

Na Uniwersytecie Opolskim gościł prof. Arkadij Andriejew Słobodianiuk z Sewastopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Spotkał się z nim prorektor prof. Józef Musielok. Rozmawiano na temat współpracy między uniwersytetami.

29 maja. Rektor UO spotkał się z prezesem Telewizji Polskiej Robertem Kwiatkowskim i dyrektorem artystycznym Festiwalu Opolskiego Markiem Sierockim. Tego samego dnia w amfiteatrze odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Agnieszki Osieckiej ufundowanego przez Uniwersytet Opolski. Odsłonięcia dokonali prezes Telewizji Polskiej Robert Kwiatkowski i rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Sławomir Nicieja. W odsłonięciu uczestniczyli m.in. pisarka Hanna Bakuła, aktorka Beata Tyszkiewicz, córka Agnieszki Osieckiej - Agata Passent.

Prorektor Józef Musielok przyjął gości z USA współpracujących z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

30 maja. Gościem UO był minister kultury Andrzej Celiński, który w Collegium Maius spotkał się z przedstawicielami urzędów i instytucji kulturalnych.

31 maja. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z dr hab. nauk biologicznych Zygmuntem Mackiewiczem, polskim naukowcem mieszkającym na Litwie. Rozmawiano na temat zatrudnienia dr hab. Mackiewicza na Uniwersytecie Opolskim.

4 czerwca. Prorektor UO dr hab. Józef Musielok podpisał umowę o współpracy Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Centrum Dokumentacji Europejskiej i Politechniki Opolskiej.

7 czerwca. W auli Collegium Maius odbyła uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich. Wzięło w niej 38 doktorów i doktorów habilitowanych.

Do góry

Centrum Informatyczne / Adrian Kajda
(c) 2003