indeks.jpg navi.jpg

 Spis treści numeru 35-36

Inauguracja z hejnałem

Gośćmi tegorocznej inauguracji byli m.in. Józef Jerzy Pilarczyk - wiceminister rolnictwa, Leszek Pogan - wojewoda opolski, Norbert Lysek - wicemarszałek województwa opolskiego, Norbert Krajczy - przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Piotr Synowiec - prezydent Opola. Wśród osób zaproszonych na tegoroczną inaugurację znaleźli się też parlamentarzyści: senator Apolonia Klepacz, poseł Tadeusz Jarmuziewicz, poseł Leszek Korzeniowski, poseł Andrzej Namysło, poseł Helmut Paździor, poseł Kazimierz Pietrzyk (Senat RP reprezentował również ustępujący rektor UO senator Stanisław S. Nicieja). Gośćmi inauguracji byli też przedstawiciele konsulatu RFN w Opolu i władz powiatowych całej Opolszczyzny, placówek oświatowych, kulturalnych, opolscy literaci i malarze. I najbliżsi sąsiedzi Collegium Maius - siostry de Notre Dame oraz proboszcz kościoła Na Górce ks. Edward Kucharz.

in3.jpg

Nie zawiedli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski. Nie zabrakło i opolskich naukowców, a wśród nich prof. Jerzy Pośpiech, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego. Pojawili się również sponsorzy Uniwersytetu Opolskiego m.in.: Norbert Kwaśniok, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, mec. Hendrik Foth, fundator remontu kaplicy św. Wojciecha, twórca Fundacji św. Wojciecha, Adam Walawender, prezes Zieleni Miejskiej, Henryk Griner, dyrektor Banku Zachodniego WBK, Jacek Pierzyński, dyrektor Banku PKO BP, Jerzy Mach, dyrektor Kredyt Banku, Artur Morkowski, dyrektor Banku Śląskiego, Karol Cebula, prezes "Intersilesii". Tradycyjnie podczas uroczystości nie zabrakło ordynariusz opolskiego ks. abp. Alfonsa Nossola.

in5.jpg

Gości powitał debiutujący w roli rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Józef Musielok. Zapewne z powodu tremy pominął w swoim powitaniu studentów pierwszych lat. Szybko jednak zreflektował się mówiąc: 

- Przepraszam, zapomniałem o bohaterach dzisiejszej  inauguracji, ale tak to czasem bywa podczas tego typu uroczystości.

Ustępujący rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja podsumował swoje dwie kadencje rektorskie, przypomniał osiągnięcia tych sześciu lat, podziękował też swoim współpracownikom za współudział w zarządzaniu Uniwersytetem Opolskim (str. ). Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie insygniów rektorskich. Ustępujący rektor UO prof. Stanisław Nicieja oddając je swojemu następcy powiedział: - Przekazuję łańcuch rektorski, który jest symbolem majestatu i ciężkiej codziennej odpowiedzialności za prestiż Uniwersytetu. Przekazuję berło, które jest symbolem władzy i przywileju rektorskiego podejmowania decyzji arbitralnie. Przekazuję pierścień rektorski, który jest symbolem zaślubin z Uniwersytetem, symbolem wierności i przywiązania do etosu uniwersyteckiego, symbolem lojalności i wyrozumiałości rektorskiej.

 W swoim przemówieniu rektor UO prof. Józef Musielok podkreślił, że nie będzie szczędził sił, by dobro uniwersytetu było dobrem nas wszystkich, by opolski uniwersytet kroczył po drodze sukcesu i na trwałe wpisał się w mapę uniwersytetów polskich i europejskich.

in2.jpg
Przekazanie insygniów rektorskich

  Podobne życzenia pod adresem nowego rektora wygłaszali w swoich wystąpieniach zaproszeni na uroczystość goście, dziękując jednocześnie ustępującemu rektorowi za dotychczasową współpracę i pracę na rzecz środowiska oraz miasta. W imieniu minister edukacji narodowej Krystyny Łybackiej życzenia całej społeczności uniwersyteckiej przekazał minister Józef Jerzy Pilarczyk. Wojewoda opolski Leszek Pogan podkreślił niezwykłość miejsca, jakim - także poprzez fakt odbudowania obiektu, w którym dziś mieści się Collegium Maius - stała się opolska Górka: - Należą Ci się, Stanisławie, słowa podziękowania. To jest Twoje dzieło, które świetnie komponuje się z miastem. Piotr Synowiec, prezydent Opola mówił m.in. o miastotwórczej roli Uniwersytetu Opolskiego, a także o sytuacyjnym podobieństwie, jakie dostrzegł między sobą a nowym rektorem.

– Panie rektorze, mamy ze sobą wiele wspólnego – obaj wsiedliśmy do rozpędzonych pociągów, kierowanych przez znakomitych maszynistów. W Pana pociągu maszynistą był rektor Nicieja, w moim wojewoda Leszek Pogan. Przed nami jest teraz bardzo trudne zadanie: nie tylko utrzymać bieg tych pociągów, ale i nie doprowadzić do ich wykolejenia. 

Wicemarszałek województwa opolskiego Norbert Lysek okrzyknął rektora Nicieję naszym Kazimierzem Wielkim, podkreślił też, że z satysfakcją obserwuje dynamiczny rozwój Uniwersytetu Opolskiego. Profesor Rudolf Żaczek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie podziękował ustępującemu rektorowi i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę: – Wiedza nie ma granic. Wierzę, że granica, jaka dzieli nasze kraje, nie będzie przeszkadzać w naukowych kontaktach.

O symbolicznym i historycznym wymiarze tegorocznej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Opolskim mówił w swoim wystąpieniu ordynariusz opolski, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UO ks. abp Alfons Nossol.

Wiele ciepłych słów znalazło się także w listach gratulacyjnych adresowanych do rektora UO prof. Józefa Musieloka, które nadeszły m.in. od Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, doktora honorowego UO; od prof. Jaroslava Panka, doktora honorowego Uniwersytetu Opolskiego; prof. Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Piotra Węgleńskiego, rektora Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Zdzisława Latajki, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Jana Kopcewicza, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Stanisława Lorenca, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład inauguracyjny pt. "Polska i Polacy na kartach  podręczników historii krajów europejskich" wygłosił prof. Adam Suchoński, kierujący Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego. Osią jego wykładu było pytanie: Czy w dzisiejszych czasach historia może być nauczycielką życia? Próbując na nie odpowiedzieć prof. Suchoński przeanalizował podręczniki szkolne do historii, wydawane w krajach Europy.

 Tradycyjnie odbyła się immatrykulacja i pasowanie na studentów przedstawicieli pierwszego roku, którzy przy okazji uroczystości mieli okazję poznać władze Samorządu Studenckiego UO. Do angażowania się w życie studenckie uczelni zachęcała ich Monika Mielczarek, nowa przewodnicząca Samorządu Studenckiego, zapowiadając jednocześnie energiczne rządy: - Droga, wiodąca mnie ku zaszczytnemu stanowisku przewodniczącej Samorządu Studenckiego, jakkolwiek długa i kręta, obfitowała w szereg doświadczeń, które pragnę wykorzystać podczas swojej kadencji. Samorząd Studencki przez ostatnich kilka lat kierowany był silną, męską ręką i używanie zwrotu  panie Przewodniczący stało się niemal nawykiem. Wraz z nadejściem zmian w kraju, objęciem władzy przez nowego rektora - profesora Józefa Musieloka nadeszły nowe czasy dla samorządności studenckiej Uniwersytetu Opolskiego. Nowa, tym razem przewodnicząca, choć jak twierdzą niektórzy, drobniutkiej jest postury, będzie efektywnie działać. I nawet kolor włosów jej w tym nie przeszkodzi!

 W trakcie uroczystości trzem opolskim naukowcom wręczono nagrody ministra edukacji. Otrzymali je: dr Monika Ebiś, prof. dr hab. Janusz Czelakowski i dr Piotr Wieczorek. Wyróżniający się studenci otrzymali stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stypendia ufundowane przez marszałka województwa opolskiego (czytaj - str.). Mecenas Hendrik Foth, twórca Fundacji św. Wojciecha przyznał natomiast fundusze na działalność naukową. Stypendia fundacji otrzymali: dr Dorota Brzozowska - na realizację projektu badawczego pt. "Niemieckie i polskie dowcipy - podobne czy różne?", mgr Daniela Pełka - na realizację projektu badawczego pt. "Polsko-niemieckie kontakty językowe na Górnym Śląsku", dr  hab. Marek Masnyk - na realizację projektu badawczego pt. "Polska w życiu politycznym Republiki Weimarskiej w protokołach służb dyplomatycznych i konsularnych" oraz redakcja czasopisma uniwersyteckiego "Indeks" - na wydanie kroniki Uniwersytetu Opolskiego.

in4.jpg
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku.

  Dodatkową atrakcją tegorocznej inauguracji był hejnał Opola, który punktualnie o godzinie 12.00 rozległ się z czterech okien wieży Collegium Maius.

up.pngDo góry


(c) 2001 Adrian Kajda