indeks.jpg navi.jpg

 Spis treści numeru 35-36

Kronika Uniwersytecka


 • 13 - 17 maja. Grupa studentów z Wydziału Ekonomicznego UO uczestniczyła w polsko-niemieckim seminarium na Uniwersytecie w Poczdamie. W spotkaniu brali również udział pracownicy wydziału: prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prof. dr hab. Krystyna Hanusik i dr Sabina Kauff. Polsko-niemieckie seminaria odbywają się co roku - na przemian w Opolu i Poczdamie. Tematem tegorocznego spotkania była ekonomiczna analiza miasta. Łącznie zaprezentowano 19 tematów dotyczących głównie teoretycznych aspektów rozwoju miasta i gospodarki miejskiej. Ze strony polskiej referaty wygłosili - przygotowani przez prof. dr hab. Janusza Słodczyka - studenci specjalności "gospodarka miejska i regionalna": Tomasz Mataniak, Ziemowit Kalinowski, Szymon Kociński, Elżbieta Mańka, Anna Parma, Grzegorz Nowak, Magdalena Bednarek, Sylwia Kobal, Marcin Potempa. Grupę niemiecką przygotował prof. Klaus Scholer, który od wielu lat współpracuje z prof. dr. hab. Januszem Słodczykiem. Wymiana naukowa między Wydziałem Ekonomicznym UO i ekonomicznymi kierunkami uniwersytetu w Poczdamie zainicjowana została przed laty przez prof. prof. Janusza Kroszela i Klausa Gloede.
  Klaus Gloede rok temu podjął pracę w Opolu. Dzięki jego obecności studenci kierunków ekonomicznych mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii, w języku niemieckim.

 • 3 - 9 czerwca. Prof. dr hab. Janusz Słodczyk był gościem Fachhochschule w Trier (Niemcy). W czasie pobytu prof. Janusz Słodczyk wygłosił wykład dla studentów niemieckich na temat przemian zachodzących w polskim społeczeństwie i gospodarce, a na spotkaniu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego mówił na temat przeobrażeń struktury przestrzennej miast polskich w wyniku transformacji ustrojowej. Bogato ilustrowane wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję zebranych, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele Polonii, jak i reprezentanci środowisk niemieckich zainteresowanych Polską.

 • 7 czerwca. W auli Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Uroczystość prowadził rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.

 • 8 czerwca. Prorektorzy UO prof. Krystyna Borecka i prof. Leszek Kuberski uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Kazimierzu Dolnym
  Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz prorektor prof. Leszek Kuberski spotkali się z drużyną siatkarek, które po raz czwarty wywalczyły złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski Uniwersytetów w piłce siatkowej kobiet.

 • 10 - 17 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przebywał w Paryżu, gdzie m.in. w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk wygłosił wykład na temat "Kultura polska w okresie transformacji państwa polskiego w latach 1989 - 2002." Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyło około 200 osób, głównie z kręgów tamtejszej Polonii, był Leszek Talko, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 • 17 czerwca. Rektor-elekt prof. Józef Musielok otworzył konferencję na temat anihilacji pozytonów, zorganizowaną w Turawie przez Instytut Fizyki UO.

 • 20 czerwca. W Uniwersytecie Śląskim w Opawie prof. dr hab. Wiesław Lesiuk otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Podczas uroczystości Złotymi Medalami Uniwersytetu Śląskiego odznaczeni zostali: prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, rektor UO oraz prof. dr hab. Jan Wojtyła, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach (więcej - str.).

 • 25 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przyjął dra Edmunda Nowaka, nowego dyrektora Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu oraz dyrektora Opolskiego Oddziału Najwyższej Izby Kontroli Jana Newelskiego.

 • 27 czerwca. Odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu UO kadencji 1999-2002.
  Gościem Uniwersytetu Opolskiego był Sławomir Wiatr, pełnomocnik rządu RP ds. informacji o Unii Europejskiej, który w ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" wygłosił wykład pt.: Zasady kampanii "Unia bez tajemnic".

 • 27 - 29 czerwca. Rektor-elekt UO prof. Józef Musielok wziął udział w konferencji KRASP w Gdyni.

 • 28 - 29 czerwca. Rektor UO prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Gdyni.

 • 28 - 30 czerwca. Grono absolwentów byłej WSP zwołało zbiórkę weteranów kompanii Studium Wojskowego z lat 1967-1971/2. Inicjatorem spotkania po 30 latach był kapral Zygmunt Knociński (str. )

 • 30 czerwca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Henryka Ratajczaka, członka rzeczywistego PAN.

 • 1 lipca. W związku z przyznaniem prof. dr hab. Wiesławowi Lesiukowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, a prof. dr hab. Janowi Rogowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Krzywym Rogu na Ukrainie Instytut Nauk Społecznych UO zorganizował uroczyste spotkanie, w którym uczestniczył m.in. prorektor UO prof. Leszek Kuberski.

 • 3 lipca. Rektor-elekt prof. Józef Musielok wziął udział w Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Śląska w Katowicach.

 • 12 lipca. Rektor-elekt UO prof. Józef Musielok podpisał - z ramienia Uniwersytetu Opolskiego - umowę z Urzędem Marszałkowskim i gminą Ozimek dotyczącą prac badawczych, prowadzonych na terenie wykopalisk w Krasiejowie.

 • 13 - 20 lipca. Obradowało IV Międzynarodowe Sympozjum "Officina Poetica".
  Gości sympozjum powitał rektor-elekt UO prof. Józef Musielok. Konferencję zorganizowała prof. dr hab. Joanna Rostropowicz z Instytutu Historii UO.

 • 27 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wspólnie z rektorem-elektem UO prof. Józefem Musielokiem wzięli udział w ostatnim - w kadencji 1999-2002 - posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

 • 9 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w posiedzeniu Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.

 • 10 - 13 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł na Festiwalu Filmów Artystycznych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 • 14 - 16 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja był gościem Jerzego Janickiego w Chmielu, w Bieszczadach.

 • 17 sierpnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i rektor-elekt UO prof. Józef Musielok wzięli udział w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej.

 • 31 sierpnia. Gośćmi rektora UO, prof. Stanisława S. Nicieji był doktor honorowy Uniwersytetu Opolskiego Adam Hanuszkiewicz wraz z małżonką Magdaleną Cwenówną.

 • 16 września. Rektor UO prof. Józef Musielok i senator RP prof. Stanisław S. Nicieja wzięli udział w oficjalnych uroczystościach otwarcia i poświęcenia Cmentarza Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

 • 18 września. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu z minister edukacji narodowej i sportu Krystyną Łybacką.

 • 19 września. Prorektor UO prof. Adam Latała oraz Andrzej Kimla - dyrektor administracyjny UO, uczestniczyli w konferencji poświęconej problemom Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Opolu.

 • 21 września. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski, spotkał się z niepełnosprawnymi studentami UO, którzy wzięli udział w II Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych. Przyjął także delegację z Bruntala - przedstawicieli organizacji Sagapo, zajmującej się młodzieżą niepełnosprawną, którym towarzyszył Mikołaj Baińczyk ze Studiów Wychowania Fizycznego UO. Spotkanie służyło nawiązaniu kontaktu między naszą uczelnią a organizacją Sagapo.

 • 23 września. Na zaproszenie dyrekcji Instytutu Studiów Pedagogicznych UO w Uniwersytecie Opolskich gościli naukowcy z Niemiec, którzy spotkali się m.in. z rektorem UO prof. Józefem Musielokiem.
  W Uniwersytecie Opolskim gościli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Celem wizyty było omówienie spraw związanych z utworzeniem laboratorium komputerowego dla Instytutu Studiów Edukacyjnych. Z gośćmi z ministerstwa spotkał się rektor UO prof. Józef Musielok.

 • 24 września. W Villi Academica odbyło się posiedzenie Forum Akademickiego Śląska-Opolskiego. Gospodarzem spotkania był prorektor UO prof. Adam Latała.
  Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył w uroczystości wręczenia Manfredowi Weilerowi, radcy ministerialnemu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Wręczenie odznaki odbyło się w sali im Karola Musioła w opolskim Ratuszu.

 • 30 września. W opolskim Kościele Seminaryjno-Akademickim św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została msza w intencji studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz innych opolskich uczelni. Mszę koncelebrował arcybiskup Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego w Opolu.

 • 1 października. Na dziedzińcu Collegium Maius UO odbyła się inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie władzy rektorskiej. Ustępujący rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja przekazał insygnia władzy rektorskiej nowemu rektorowi UO prof. Józefowi Musielokowi (więcej na stronie...).

 • 2 października. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Opolskiej.

 • 3 października. Rektor UO prof. Józef Musielok z okazji Święta Jedności Niemiec gościł w konsulacie RFN we Wrocławiu.

 • 4 października. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk prowadził rozmowy z delegacją Uniwersytetu w Regensburgu, rektorem prof. Alfem Zimmerem i prof. Heinzem Kneipem. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wydziałów zainteresowanych współpracą z tym uniwersytetem: prof. dr hab. Marek Masnyk, dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, prof. dr hab. Katarzyna Lasatowicz, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, prof. dr hab. Wiesław Lesiuk i ksiądz dr Marcin Worbs, prodziekan Wydziału Teologicznego.
  Tego samego dnia rektor UO prof. Józef Musielok i dyrektor Instytutu Germanistyki UO prof. dr hab. Katarzyna Lasatowicz podpisali umowę o współpracy między Instytutem Germanistyki UO i Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Regensburgu. Ustalono, że istnieje możliwość podpisania podobnych umów między innymi instytutami i wydziałami obu uczelni, co otwiera drogę do podpisania (w przyszłym roku) umowy między uczelniami.
  Rektor UO prof. Józef Musielok oraz prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk spotkali się z prof. Andresem Sainą Medinem z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu La Coruna w Hiszpanii (Galicia) oraz z doradcą przedakcesyjnym Ignacio Garcia de los Huertos Vidal. Rozmawiano na temat współpracy między Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem la Coruna, wykorzystania w tym celu obecności specjalistów z Galicji w Urzędzie Marszałkowskim, oraz na temat zapewnienia naszym studentom (m.in. z Wydziału Ekonomicznego i Instytutu Nauk Społecznych) możliwości uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych w ramach tzw. Projektu Bliźniaczego PHARE pt. Wzmocnienie potencjału polityki regionalnej.

 • 8 października. Na Uniwersytecie Opolskim gościł Wojciech Siemion - w ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" wygłosił wykład pt. "Lekcja czytania poezji". Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej Collegium Maius.

up.pngDo góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001