indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Ujarzmianie kontrowersji

Z cmentarza pod kaplicę

Wywiad z prof. Antonim Opolskim

Potrójny jubileusz

Za dorobek naukowy i inwestycje

Nominacja do nagrody Totus 2002

Zrobiono dla nas wyjątek

Kronika UO

29 września. Czeska Akademia Nauk nadała prof. dr. hab. Janowi Seredyce z Instytutu Historii UO medal Franciszka Palackiego za osiągnięcia w naukach społecznych i za zasługi w rozwoju współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie nauk historycznych. Prof. Jan Seredyka przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Historii WSP, a w latach 1968-72 rektorem WSP w Opolu. Był inspiratorem założenia w Opolu katedry historii parlamentaryzmu. Autor (wraz z zespołem) książki pt. Sejm czeski do 1913. Pod kierunkiem prof. Seredyki powstało ok. 700 prac magisterskich.

2 października. W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach otwarto wystawę fotografii dra Andrzeja P. Batora, pracownika Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

11 października.  Odbyła się konferencja pt. "Raport o szkolnictwie wyższym diagnoza stanu i strategia rozwoju", której organizatorem była sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

11 października. W muzeum w Nysie otwarto wystawę rysunku, malarstwa i rzeźby Mariana Molendy, pracownika Instytutu Sztuki UO, zatytułowaną "Retrospekcje". Wernisażowi towarzyszył koncert Big-Bandu pod dyr. Henryka Weznera.
14 października. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk przebywał w Warszawie na posiedzeniu PAN

Wieczór literacko-muzyczny z okazji Święta Edukacji Narodowej zorganizowała w Klubie Studenckim "BUM" (DS "Kmicic") grupa studencka "Zbójnicy z piwnicy".

14-16 października. Prorektor UO prof. Adam Latała, dyrektor administracyjny  UO Andrzej Kimla i kwestor UO Maria Najda uczestniczyli w seminarium w Krakowie.

15 października. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski - Warszawa.

15 października. W Auli Błękitnej Collegium Maius UO odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UO.

16 października. Collegium Maius UO odwiedził reżyser Adam Hanuszkiewicz z żoną Magdaleną Cwenówną. Oboje byli gośćmi prof. Stanisława S. Niciej i rektora UO prof. Józefa Musieloka.

17 października. Rektor UO prof Józef Musielok wziął udział w inauguracji Wydziału Teologicznego w Gliwicach.
W Galerii "Aneks" przy Placu Teatralnym w Opolu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii "Dziedzictwo II" Tadeusza Parceja, współpracownika "Indeksu".

18 października. W Villi Academica odbyła się, zorganizowana przez Instytut Historii, konferencja nt. "Konsulaty na pograniczu śląskim". Konferencję otworzył  prorektor UO prof. Leszek Kuberski.

18 - 19 października. Na Wydziale Teologicznym UO odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i działalności Józefa Elsnera, której organizatorami byli: Wydział Teologiczny UO, Akademia Muzyczna we Wrocławiu i Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Opolskim.

19 października. Odbyła się immatrykulacja na Wydziale Teologicznym UO. Podczas uroczystości abp Nossolowi wręczono księgę pamiątkową z okazji jubileuszu 70- lecia urodzin.

20 października. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

21 października. "Współczesne tendencje na rynkach pracy na Ukrainie i w Polsce" - tak brzmiał tytuł odczytu prof. Ałły S. Łobanowej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu (Ukraina), wygłoszonego w Villi Academica Uniwersytetu Opolskiego. Prof. Ałła Łobanowa była gościem Instytutu Nauk Społecznych UO.

22 października. Koło Naukowe Politologów UO było jednym ze współorganizatorów spotkania z posłem Rafałem Zagórnym, b. wiceministrem finansów na temat: "Abolicja podatkowa - legalizacja przestępczości?", które odbyło się w Auli Błękitnej Collegium Maius UO.

22-23 października. Rektor UO prof. Józef Musielok przebywał w Lublinie na posiedzeniu KRUP. Wziął również udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Lubelskim (?).

23 października. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Koło Naukowe Politologów UO oraz Koło Naukowe Politologów WSZiA w Opolu zorganizowały wspólną "Debatę Prezydencką - Opole 2002", w której udział wzięli kandydaci do fotela prezydenta Opola.

24 października. Obradował Senat Uniwersytetu Opolskiego.

29 października. Rektor UO prof. Józef Musielok otworzył sesję naukową poświęconą ks. prof. Wacławowi Schenkowi, jaka odbyła się w Bytomiu.

29 października. W Klubie Akademickim odbyła się promocja książki prof. Piotra Kowalskiego pt. "Odyseje nasze byle jakie". Więcej na stronie...

4 - 6 listopada. Rolę Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji rozważali uczestnicy Colloquium Opole 2002. W tej międzynarodowej konferencji, która rozpoczęła się ekumenicznym nabożeństwem w opolskim kościele ewangelicko-augsburskim, oprócz naukowców polskich (m.in. z Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Śląskiego),wzięli udział także goście z Niemiec i Czech.

5-6 listopada. W centrum konferencyjnym UO w Kamieniu Śląskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. "Grupy interesu w systemach demokratycznych i niedemokratycznych", której organizatorem był Instytut Nauk Społecznych UO. Konferencje otworzył rektor UO Józef Musielok.

8 listopada. Na zaproszenie rektora Józefa Musieloka oraz dyrekcji Instytutu Fizyki gościem UO był prof. Antoni Opolski, były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Profesorowi, który w przyszłym roku ukończy 90 lat. Gościowi dopisywał humor - rektora Musieloka (swojego doktoranta) przywitał: "Pański poprzednik, rektor Nicieja gromadził kamienie, a Pan, Panie Rektorze zaczyna od zbierania żywych reliktów".

9 listopada. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki w Warszawie.

10 listopada. Wystawę malarstwa prof. Aleksandra Dymitrowicza i rzeźby prof. Mariana Molendy, zorganizowało Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Wernisaż połączono z uroczystym koncertem "Muzyka Narodowa"z okazji Święta Niepodległości. Wystawa, która potrwa przez dwa miesiące, cieszy się dużą popularnością - zwiedzający podkreślają niezwykłą kolerację, jaka współistnieje między rzeźbami prof. Molendy a malarstwem prof. Dymitrowicza - mimo, iż prace są całkowicie odmienne, ze względu na technikę wykonania, łączy je m.in. podobieństwo faktury, klimat artystyczny

13 listopada. Dzięki staraniom prof. Stanisława Nicieji na dziedzińcu wewnętrznym Collegium Maius ustawiona została zabytkowa figura Chrystusa. Sponsorem renowacji figury jest Karol Cebula.

14 listopada. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w uroczystościach Święta Politechniki Wrocławskiej.

Prorektor prof. A. Latała wziął udział w Święcie Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

14 - 15 listopada. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu KRASP, które odbyło się we Wrocławiu. Brał także udział w uroczystościach z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

19 listopada. Rektor Józef Musielok gościł delegację Uniwersytetu Technicznego i Instytutu Badania Polimerów w Dreźnie: prof. Hansa Juergena Adlera, dr hab. Karin Potje-Kamloth, dr Dirkaa Kuckling, dr Aldinę Kuckling. Pobyt w UO związany był z dalszymi pracami nad powołaniem Europejskiego Studium Doktoranckiego "Nowoczesne materiały polimerowe". Poza niemieckimi partnerami w pracach nad powołaniem Studium biorą udział Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Naukowej, Uniwersytet Karola w Pradze, Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Polskim koordynatorem studium jest dr hab. Andrzej Dworak z Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach oraz prof. Instytutu Chemii UO.

20 listopada. Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w Collegium Pedagogicum. Pracownia powstała w ramach realizacji programu "Internet w Szkołach - projekt Prezydenta RP" . Więcej na stronie...

21 listopada
. Kameralny koncert poezji śpiewanej (Radosław Mielec i przyjaciele)odbył się w ośrodku Xaverianum - wstęp był bezpłatny, przy okazji jednak, za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej w Opolu - zbierano datki dla powodzian w czeskich Kralupach nad Wełtawą.

21 listopada
. Rektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z prof. Thomasem Bonartem z Uniwersytetu w Trewirze. Zasadniczym celem pobytu prof. Bonarta było podpisanie umowy miedzy uczelniami na kolejne lata.

22 listopada
. Rektor UO Józef Musielok był gościem prezydenta Opola, Ryszarda Zembaczyńskiego.

23 listopada
. Rektor UO Józef Musielok, na zaproszenie dyrektora Zakładu Gazowniczego w Opolu Józefa Bednarskiego, wziął udział w obchodach 140-lecia gazownictwa w Polsce.
"Filozoficzny sens troistości" - tak zatytułowane było spotkanie, które zorganizowali w Instytucie Nauk Społecznych członkowie Studenckiego Koła Filozofów.


23 listopada
. W Wilnie odbyło się spotkanie polsko - litewskiej komisji rządowej ds. podręczników i edukacji historycznej, któremu przewodniczył prof. Adam Suchoński z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie poprzedziły uzgodnienia prezydentów i premierów obu państw. Zadaniem komisji jest m.in. zmiana obrazu Polski w litewskich podręcznikach.


26-28 listopada
. W Klubie Akademickim UO oraz auli Collegium Maius odbyła się konferencja "Wędrować, pielgrzymować, być turystą", którą zorganizowali: Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO, Instytut Etnologii UJ, Kino "Studio" Młodzieżowego Domu Kultury. Gośćmi konferencji byli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego i Warszawskiego. Poza wykładami, w ramach konferencji odbyły się wernisaże, spotkania z twórcami (m.in. z Jackiem Podsiadło) i projekcje filmów.

27-29 listopada
. Na zaproszenie prof. Janusza Czelakowskiego (IMiI) przebywał w Opolu prof. Ramon Jansan z Uniwersytetu w Barcelonie. Celem wizyty były rozmowy na temat współpracy naukowej, wspólne publikacje oraz przedstawienie w Opolu referatu na forum Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Prof. R. Jansan kieruje w U. w Barcelonie grupą matematyków i logików zajmujących się badaniami w dziedzinie tzw. Abstract Algebraic Logic.
28 listopada. Obradował Senat UO.

29 listopada
. W Auli Błękitnej Collegium Maius UO odbyła się konferencja zorganizowana przez MIPiA nt. "Porządek i bezpieczeństwo w Zjednoczonej Europie".

1-3 grudnia
. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w polsko-niemieckiej konferencji poświęconej problemom szkolnictwa wyższego, która odbyła się w Kolonii. Współorganizatorem konferencji był KRASP.
6 grudnia. Mechanicy sztuki - to tytuł wystawy, otwartej w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, a będącej prezentacją prac jedenastu młodych, opolskich twórców (w większości związanych z Instytutem Sztuki UO). W trakcie otwarcia wystawy (rzeźba, rysunek, malarstwo, fotografia, video-instalacje) goście wysłuchali wykładu pt. Anioły, dr. hab. Andrzeja Batora z Instytutu Sztuki UO. W galerii "Aneks" z kolei studenci Instytutu Sztuki (Akademickie Koło Artystyczne) urządzili świąteczne targi sztuki.

6-7 grudnia
. W Jarnołtówku odbyła się konferencja zorganizowana przez Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości pt. "Samorząd terytorialny w nowej kadencji 2002- 2006. Perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej".
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda