indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Ujarzmianie kontrowersji

Z cmentarza pod kaplicę

Wywiad z prof. Antonim Opolskim

Potrójny jubileusz

Za dorobek naukowy i inwestycje

Nominacja do nagrody Totus 2002

Zrobiono dla nas wyjątek


 

Ujarzmianie kontrowersji

W dniach 22- 27 listopada w Wilnie obradowała polsko - litewska rządowa komisja ds. podręczników i edukacji historycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Suchońskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

  Po trzyletniej przerwie w obradach komisji powrócono do kontrowersyjnego tematu - wizerunku Polski w litewskich podręcznikach.

  - Jakoś do tej pory nie było w litewskich partnerach woli porozumienia, jednak mam wrażenie, że tym razem było inaczej. Doszliśmy m.in. do porozumienia w sprawie kontrowersyjnej terminologii pojawiającej się w litewskich podręcznikach, np. okupacją nazywa się zajęcie przez Polaków Litwy Środkowej w okresie międzywojennym. Jagiełłę uważa się za zdrajcę, a zwycięstwo pod Grunwaldem Litwini przypisują wyłącznie sobie. Dziwiliśmy się również temu, że litewscy autorzy podręczników nie wspominają, że 12 tys. Polaków w 1939 roku znalazło na Litwie azyl. Z kolei Litwini słusznie zwracali nam uwagę, że Polacy są jedynymi bohaterami Powstania Styczniowego, Listopadowego, Kościuszkowskiego, a przecież brali w nich udział Litwini - powiedział prof. Suchoński.

Ustalono, że w przypadku kontrowersji, zarówno strona polska, jak i litewska, będzie zaznaczać w podręczniku, że dany fakt jest odmiennie interpretowany  przez Polaków i przez Litwinów.

Litewscy partnerzy mieli okazję zapoznać się nie tylko z polskimi podręcznikami, ale i z polskim rynkiem wydawniczym.

Litewskie szkoły dysponują jednym podręcznikiem do historii, natomiast w Polsce można w rozmaitych propozycja wybierać. Bez wątpienia Litwini mogą się od nas wiele nauczyć - powiedział prof. Suchoński.

Duch kompromisu panował nie tylko w sali obrad, ale również na ulicach Wilna.

Przechodnie słysząc polski język przyjaźnie się do nas odnosili. Wiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Myślę, że bardzo pozytywne oddziaływanie ma polityka, odczułem to na własnej skórze, że idea Zjednoczonej Europy łączy, a nie dzieli - powiedział prof. Adam Suchoński.

Kolejne spotkanie komisji ds. podręczników odbędzie się w maju 2003 roku,  w Warszawie. Obrady nad podręcznikami obu krajów organizowane będą dwa razy w roku, przewodniczył im będzie prof. dr hab. Adam Suchoński, znawca problematyki podręcznikowej.

Beata Zaremba

 

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda