indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Ujarzmianie kontrowersji

Z cmentarza pod kaplicę

Wywiad z prof. Antonim Opolskim

Potrójny jubileusz

Za dorobek naukowy i inwestycje

Nominacja do nagrody Totus 2002

Zrobiono dla nas wyjątek


 Nominacja do nagrody Totus 2002
13 października 2002 r. ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego nominowany został do ogólnopolskiej nagrody Totus 2002 utworzonej przez fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Nagroda ta przyznawana była w kilku kategoriach. W kategorii medialnej: za promocję człowieka, pracę charytatywną oraz edukacyjno-wychowawczą; za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej oraz za promowanie nauczania papieża Jana Pawła II - właśnie w tej kategorii do nagrody został nominowany został prof. dr hab. Helmut Sobeczko. 

Kapituła nagrody, w której skład weszli m.in.: ks. bp Tadeusz Pieronek (przewodniczący), ks. abp Alfons Nossol, ks. bp Kazimierz Nycz, prof. Anna Świderkówna, prof. Władysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński), Waldemar Rataj (Prezes Fundacji Pro Publiko Bono), szczególnie doceniła działalność księdza profesora Sobeczki, służącą rozwojowi teologii i kształtowaniu się życia liturgicznego w Kościele w Polsce, a zwłaszcza w diecezji opolskiej; osiągnięcia w dziedzinie organizacji nauki (m.in. udział w pracach nad utworzeniem Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego UO); badania naukowe z zakresu historii i teologii liturgii. 

Wśród nominowanych do nagrody Totus 2002, w ramach wszystkich kategorii, znalazły się osoby oraz instytucje, m.in.: ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz,  telewizyjny program dla dzieci “Ziarno”, IDEE - Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Instytut Jana Pawła II KUL, czasopismo “Mały Gość Niedzielny”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, katolicka parafia Rugawi w diecezji Goma (Kongo).

Nagrodę Totus 2002 otrzymali: Joanna i Aleksander Płotniccy (za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych), Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Henryk Mikołaj Górecki (za całokształt osiągnięć twórczych) i Zygmunt Kubiak (za całokształt twórczości, w której podkreśla związki kultury polskiej z tradycją śródziemnomorską).

BEZ

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda