indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Ujarzmianie kontrowersji

Z cmentarza pod kaplicę

Wywiad z prof. Antonim Opolskim

Potrójny jubileusz

Za dorobek naukowy i inwestycje

Nominacja do nagrody Totus 2002

Zrobiono dla nas wyjątek


Zrobiono dla nas wyjątek 

20 listopada w budynku Collegium Pedagogicum Uniwersytetu Opolskiego odbyło się uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej, ufundowanej w ramach projektu prezydenta RP Internet w szkołach przez niemiecki holding “RWE AG”.

  Pracownia swe istnienie zawdzięcza w dużej mierze dr Stanisławie Włoch z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. To jej starania i stała współpraca z niemieckim holdingiem sprawiły, że przedstawiciele “RWE AG” zaproponowali Kancelarii Prezydenta RP ufundowanie komputerów dla Uniwersytetu Opolskiego. Propozycja ta została rozpatrzona pozytywnie i już po czterech miesiącach od wpłynięcia oficjalnego podania komputery zostały zakupione.

Uniwersytet Opolski jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce otrzymał komputery w ramach projektu Internet w szkołach. Projekt ten z założenia przewiduje bowiem zakup komputerów tylko dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Dla opolskiej uczelni zrobiono więc wyjątek.

  Pracownia multimedialna mieści się w budynku Collegium Pedagogicum UO i została wyposażona w dziesięć stanowisk komputerowych, drukarkę laserową, skaner i serwer. Korzystać z niej będą mogli pracownicy naukowi i studenci Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Nauk Pedagogicznych. - Na razie powstała pracownia dla studentów tych dwóch instytutów. Czynimy jednak starania, aby wyposażyć jeszcze jedną taką pracownię, dostępną dla wszystkich studentów - mówi dr Stanisława Włoch.

 W pracowni multimedialnej studenci będą mogli korzystać ze specjalistycznych programów i Internetu. Będą się w niej również odbywały zajęcia objęte siatką studiów. Poprowadzi je opiekun pracowni - mgr Danuta Puślecka, która o swoich planach dotyczących zajęć mówi: - Studenci będą się w tej pracowni zapoznawali z obsługą programów komputerowych, będą się uczyli, jak wyszukiwać i selekcjonować informacje zawarte w Internecie, nauczą się, jak wykorzystywać komputer w dydaktyce,  będą wykonywali własne prace, na przykład prezentacje multimedialne. Te umiejętności wzbogacą ich warsztat pracy przyszłych pedagogów, studenci poszerzą swe kompetencje o znajomość technologii informatycznej. Instytut stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i z własnych funduszy zakupuje programy edukacyjne, pomocne w nauczaniu młodszych dzieci. Niebawem zostanie też zakupiona nagrywarka.

 Pracownia już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony pracowników naukowych, jak i studentów. Popularności przysporzyło jej też niewątpliwie uroczyste otwarcie z udziałem znakomitych gości: przedstawicieli niemieckiego holdingu "RWE AG", doradcy prezydenta RP - Jerzego Wysokińskiego, władz miasta Opola i województwa opolskiego. Po przecięciu wstęgi wszyscy mogli zobaczyć na monitorach komputerów strony www Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Studiów Edukacyjnych, Urzędu Miejskiego, wyszukiwarki programu “SOWA” Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, projektu “Internet w szkole” oraz sponsora - holdingu "RWE AG".

  Magdalena Baran
  studentka V roku filologii polskiej UO
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda