indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Nowy statut UO

Nominacje profesorskie

Wywiad - Wojciech Dindorf

Meble w Collegiu Maius

Platynowy laur dla prof. Stanisława S. Nicieji

Collegium Minus w neogotyku

W drodze jesteśmy od zawsze i na zawsze

Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku


1-3 grudnia 2002 r. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w polsko-niemieckiej konferencji, poświęconej problemom szkolnictwa wyższego, która odbyła się w Kolonii. Współorganizatorem konferencji był KRASP.

5 grudnia. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z prorektorem Politechniki Opolskiej prof. Jerzym Skubisem. Rozmawiano o organizacji festiwalu nauki w Opolu.

6 grudnia. Państwowa Komisja Akredytacyjna zakończyła wizytowanie kierunku: chemia .
Rektor UO prof. Józef Musielok oraz prezydent Opola Ryszard Zembaczyński podpisali akt przekazania działki przy placu Kopernika na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.

Prof. Stanisław S. Nicieja odebrał w Katowicach Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznany przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji środowisk Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i Opola .

W Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu otwarto wystawę interdyscyplinarną pt. Mechanicy sztuki oraz Świąteczne Targi Sztuki . 

7 grudnia. W auli Wydziału Teologicznego UO odbyła się sesja naukowa i biesiada romska, zorganizowana przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP. Władze Uniwersytetu Opolskiego reprezentował prorektor prof. Adam Latała.

Rektor UO prof. Józef Musielok przyjął grupę ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wizytującej kierunek: chemia.

9 grudnia. Gośćmi Uniwersytetu Opolskiego byli przedstawiciele Uniwersytetu w Ostrawie: rektor prof. Petr Panek i prorektor ds. nauki i kontaktów zagranicznych prof. Tadeusz Siwek. Delegację Uniwersytetu w Ostrawie przyjął prorektor Józef Słodczyk, a przedłużenie umowy o współpracy podpisał rektor UO prof. Józef Musielok.

Gościem prorektora UO prof. Adama Latały był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inż. Zbigniew Figas.

10 grudnia. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w otwarciu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył  w posiedzeniu Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

11 grudnia. Do Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zostali wybrani: prorektor UO prof. Leszek Kuberski i prof. Ewa Smak.
Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w otwarciu oddziału Banku Śląskiego w Opolu.

11-13 grudnia. Rektor UO prof. Józef Musielok, jako ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wizytował kierunek: astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

13 grudnia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, które odbyło się w Ciążeniu k. Poznania.

16 grudnia. Na zaproszenie rektora Politechniki Opolskiej, prof. Piotra Wacha, w siedzibie politechniki odbyło się wspólne kolegium rektorów PO i UO.

17 grudnia. Obradował Parlament Studentów UO, który zaopiniował projekt nowego regulaminu pomocy materialnej dla studentów.

Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w promocji książki prof. Wiesława Lesiuka pt. Pieniądz zastępczy na Śląsku w latach 1914-1924, która odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego.

18 grudnia. Rektor UO prof. Józef Musielok był gościem Konsulatu Generalnego RFP we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było problemom szkolnictwa wyższego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

19 grudnia. Obradował Senat UO. Przyjęto nowy statut Uniwersytetu Opolskiego

20 grudnia. Rektor UO prof. Józef Musielok podpisał umowę o objęciu przez Uniwersytet Opolski opieką merytoryczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim. W Klubie Akademickim UO odbył się uroczysty wieczór wigilijny dla studentów i pracowników Instytutu Psychologii. Spotkania te są już tradycją – odbywają się od czterech lat (pięć lat temu po raz pierwszy ogłoszono nabór studentów na psychologię).
Opolska Grupa Wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej, działająca w Uniwersytecie Opolskim,  przeprowadziła w Filharmonii Opolskiej finał zbiórki publicznej na dożywianie dzieci w ramach Akcji "Pajacyk" pod patronatem rektora UO. Zebrano ponad 2000 złotych.

22 grudnia. Studenci politologii i psychologii UO brali udział w gwiazdkowej akcji pomocy najbiedniejszym rodzinom w Opolu - By im zabłysła gwiazdka, zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą" i Radio O’le przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

23 grudnia. Studenci psychologii UO wraz z pracownicami "Pożegnania z Afryką" odebrali z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta nowoczesne osuszacze elektryczne i wysłali je do ciężko poszkodowanych przez powódź mieszkańców Kralup nad Wełtawą w Czechach.

3 stycznia. W Villi Academica odbyło się noworoczne spotkanie kierownictwa administracji i Biblioteki Głównej z władzami Uniwersytetu Opolskiego - rektorem UO prof. Józefem Musielokiem i prorektorem prof. Adamem Latałą.

6 stycznia. Studenci Koła Naukowego Studentów Psychologii UO, wraz ze studentami Politechniki Opolskiej, otworzyli na Politechnice Opolskiej wystawę poświęconą uchodźcom.

7 stycznia. Gościem władz rektorskich był opolski kurator oświaty Franciszek Minor.

8 stycznia. Rektor UO prof. Józef Musielok i prorektor UO prof. Leszek Kuberski wzięli udział w promocji książki dra Edmunda Nowaka Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Spotkanie poprowadził prof. Wiesław Lesiuk (fragment książki - str.).
Rektor UO prof. Józef Musielok podpisał z przedstawicielami Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 umowę na remont i adaptację budynku, w którym będzie się mieścić administracja uniwersytetu - tzw. Collegium Minus (czytaj - str.).

W auli Wydziału Teologicznego UO odbyło się spotkanie opłatkowe i noworoczne dla środowiska akademickiego.

9-11 stycznia. W Uniwersytecie Opolskim przebywał zespół oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na kierunku: administracja), którego członkowie spotkali się także z władzami uczelni.

14 stycznia. Gościem Uniwersytetu Opolskiego był przewodniczący Sejmowej Komisji Europejskiej Józef Oleksy, który w ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" wygłosił wykład pt. Miejsce Polski we Wspólnocie Europejskiej .
Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w otwarciu opolskiej placówki Multi-Banku.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

16 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w Konferencji Samorządowców Opolszczyzny, zorganizowanej przez władze miasta Opola.

17 stycznia. Gościem władz rektorskich był prezydent Opola Ryszard Zembaczyński.

18 stycznia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w otwarciu finału okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

20 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z red. naczelnym "Gazety w Opolu" red. Krzysztofem Grybosiem, w celu omówienia szczegółów współpracy i obsługi medialnej przygotowywanego festiwalu nauki.

21 stycznia. Gościem władz rektorskich był wojewoda opolski Leszek Pogan.
Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Gospodarzem posiedzenia był rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prof. Marian Noga.
Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z red. naczelnym Radia "Opole" red. Bogusławem Nierembergiem - rozmawiano o współpracy i obsłudze medialnej festiwalu nauki.

22 stycznia. Gościem władz rektorskich była marszałek województwa opolskiego Ewa Olszewska.

23 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała wspólnie z dyrektorem administracyjnym Andrzejem Kimlą wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Artystycznego w Ministerstwie Kultury. Spotkanie dotyczyło przekazania Uniwersytetowi Opolskiemu budynku przy ulicy Plebiscytowej.

Dr Jacek Gutorow z Instytutu Filologii Angielskiej UO odebrał wyróżnienie przyznane przez Fundację Kultury za książkę pt. "Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku". Książka ukazała się nakładem wydawnictwa "Znak", w styczniu 2003 r. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Domu Literatury w Warszawie.

24 stycznia. We wrocławskiej galerii "Awangarda" odbył się wernisaż wystawy Andrzeja P. Batora z Instytutu Sztuki UO (fotografie) i Alojzego Gryta (rzeźba).

29 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z red. naczelnym Opolskiego Ośrodka Regionalnego TVP Krzysztofem Wesołowskim - rozmawiano o planowanym festiwalu nauki, m.in. o jego obsłudze medialnej.

30 stycznia. Obradował Senat UO.

Organizacja festiwalu nauki w Opolu była tematem spotkania przedstawicieli Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Gospodarzem spotkania był prorektor UO prof. Adam Latała.

6 lutego. Gośćmi prorektora UO prof. Adama Latały byli przedstawiciele Miejskiej Telewizji "Opole": Anita Weber i Wojciech Brzeszczak. Tematem spotkania był planowany festiwal nauki.
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda