indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Nowy statut UO

Nominacje profesorskie

Wywiad - Wojciech Dindorf

Meble w Collegiu Maius

Platynowy laur dla prof. Stanisława S. Nicieji

Collegium Minus w neogotyku

W drodze jesteśmy od zawsze i na zawsze

Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku


Platynowy laur dla prof. Stanisława S. Nicieji

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji - nagród przyznawanych co roku przez środowiska gospodarcze Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i Opola - na uroczystości w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach przyznała platynowy laur senatorowi RP prof. Stanisławowi S. Nicieji.

 Z tej okazji rektor UO prof. Józef Musielok zwrócił się do prof. Stanisława S. Nicieji z listem gratulacyjnym, w którym pisze m.in.: Kapituła, w swym uzasadnieniu, podkreśliła przede wszystkim Pańskie zaangażowanie w budowę i odbudowę budynków należących do Uniwersytetu Opolskiego. Wdzięczność naszej wspólnoty uniwersyteckiej jest niewymierna: kadencja rektorska Pana Rektora zaowocowała najwspanialszymi obiektami naszej uczelni. To w latach 1996-2002 z dewastowanego przez wiele dziesięcioleci zespołu budynków poklasztornych powstało Collegium Maius - wizytówka uniwersytetu i najwspanialsza budowla Opola; z zatopionej podczas powodzi 1997 r. willi przy Powstańców Śląskich wyczarowane zostało wspaniałe centrum konferencyjne Villa Academica, błyskawiczna Pańska decyzja wzbogaciła opolskich pedagogów o nowoczesne Collegium Pedagogicum; nowo wybudowany dom studenta „Niechcic” czeka jedynie na wyposażenie. To najbardziej widoczne zmiany w infrastrukturze Uniwersytetu Opolskiego, ale środowisko nasze wie o wielu innych Pańskich inicjatywach, które brzydkie i nijakie elementy z naszego życia przekształcały w urokliwe i niepowtarzalne. Dzięki Pańskiej wrażliwości na piękno i pasji ratowania zabytków - otoczenie uniwersytetu wypełnia się pomnikami, a w jego wnętrzach przybywa pięknych mebli i obrazów. W imieniu władz Uniwersytetu Opolskiego oraz całej wspólnoty uniwersyteckiej najserdeczniej gratuluję przyznanych laurów! I głęboko wierzymy, że dzięki Pańskiemu zaangażowaniu nadal pięknieć będzie nie tylko nasza Almae Matris, ale całe miasto.

 W trakcie grudniowej uroczystości w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach wręczono także Złote Laury Umiejętności i Kompetencji. Ich zdobywcami - z Opolszczyzny - zostali: Hubert Kurzał, burmistrz Leśnicy (w kategorii samorządu terytorialnego) oraz zespołowo - Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Politechnika Opolska.

Laury - platynowe i diamentowy - zostały wręczone. Od lewej stoją: Franciszek Buszka, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; prof. Jan Kułakowski - główny negocjator w sprawach wejścia Polski do Unii Europejskiej, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (laureat Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji), prof. Jerzy Duda-Gracz - artysta malarz, senator RP prof. Stanisław S. Nicieja i Jerzy Swatoń - wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej. Fot. Zbigniew Sawicz
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda