indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Obsługa Informatyczna Uczelni

Kobieta z tablicą

Drugi strażnik tytułu

IX Targi we Wrocławiu zakończone

Rektor i Nike


Kobieta z tablicą

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja, kustosz Collegium Maius, przekazał Uniwersytetowi Opolskiemu rzeźbę barokową z piaskowca.

Rzeźba przedstawia kobietę trzymającą tablicę z wyrytym cytatem ze Starego Testamentu. Prawdopodobnie pochodzi z klasztoru lub kaplicy rodowej i stanowiła detal jakiejś większej grupy ołtarzowej lub epitafijnej. Prof. Stanisław Nicieja w piśmie do rektora UO prof. Józefa Musieloka zaznaczył: Pragnę, aby rzeźba ta trafiła do Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego i została umieszczona przy tablicy granitowej informującej o historii tej budowli. Myślę, że jej miejsce - jako rzeźby najprawdopodobniej klasztornej - jest w dawnym klasztorze dominikanów. W ten sposób realizujemy nasze pragnienie, aby tę piękną, zabytkową budowlę wyposażać w zabytkowe rzeźby z epoki.

Rektor UO prof. Józef Musielok w pisemnej odpowiedzi adresowanej do prof. Nicieji podziękował za dar. Podkreślił m.in., że gest profesora Nicieji jest przykładem troski o stałe wzbogacanie najwspanialszego już dziś budynku Uniwersytetu Opolskiego i pięknym wyrazem identyfikowania się z miejscem swego zatrudnienia.

BEZ

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda