indeks.jpg navi.jpg


Kronika
Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Obsługa Informatyczna Uczelni

Kobieta z tablicą

Drugi strażnik tytułu

IX Targi we Wrocławiu zakończone

Rektor i Nike


4 kwietnia. Przedstawiciele UO wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i Politechnikę Opolską, które było poświęcone przygotowaniom województwa opolskiego do korzystania ze środków z funduszy strukturalnych UE.

2 kwietnia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski dokonał otwarcia ogólnopolskiej konferencji Zawód psycholog. Postęp i kontrowersje, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UO.

W Klubie Akademickim UO odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Mariana Wojewody, pracownika Instytutu Studiów Edukacyjnych.

31 marca - 3 kwietnia. W Instytucie Historii UO odbyły się XIII Opolskie Dni Kultury Antycznej, zorganizowane przez Katedrę Cywilizacji Śródziemnomorskiej i Koło Miłośników Antyku.

29 marca. W auli Wydziału Teologicznego odbyło się forum pt. Wspólnie o przyszłości Europy, zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd Wojewódzki w Opolu. Obrady otworzyli: wicewojewoda opolski Jan Dzierżon, rektor UO prof. Józef Musielok, dyrektor DWP-N Thaddäus Schäpe. Referaty wygłosili: prof. Danuta Hübner, Thaddäus Schäpe i ks. prof. Stanisław Rabiej. W forum udział wzięli także prorektorzy UO: prof. Adam Latała i prof. Leszek Kuberski.

28 marca. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w Forum Akademicko-Gospodarczym Śląska Opolskiego.

27 marca. Obradował Senat UO.

W Instytucie Nauk Społecznych UO wykład pt. Dżihad w prawie koranicznym wygłosił Ali Abi-Issa, specjalista prawa koranicznego.

26 marca. Odbyła się konferencja naukowa pt. Różne oblicza depresji, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii oraz Akademickie Koło Artystyczne.

21 marca. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w kolejnym posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, które odbyło się w Poznaniu. Przedmiotem obrad były prace nad systemem rekrutacji, w związku z "Maturą 2005".

20 - 21 marca. Rektor UO prof. Józef Musielok, wspólnie z dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej prof. Marią Katarzyną Lasatowicz oraz grupą studentów germanistyki wzięli udział w konferencji naukowej w Berlinie - Perspektiven von Hochschulkooperationen im Weimarer Dreieck. Prof. Józef Musielok wygłosił referat pt. Międzynarodowa współpraca w zakresie badań naukowych i kształcenia, jako podstawa rozwoju uniwersytetu.

20 marca. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył w obradach Seminarium Socjologicznego pt. Cnoty i instytucje obywatelskie w społecznościach lokalnych i regionalnych, które zostało zorganizowane w Opolu przez Zakład Socjologii Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Instytutu Nauk Społecznych UO i Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Prorektor UO Adam Latała spotkał się ze Zbigniewem Figasem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Omawiano możliwości włączenia się WFOŚ w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki.

Obradowała senacka komisja ds. badań i współpracy z zagranicą. Przedmiotem dyskusji były wyniki badań naukowych poszczególnych instytutów UO.

18 marca. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w kolejnym spotkaniu Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Tym razem gospodarzem spotkania był Uniwersytet Wrocławski.

15 marca. W czasie akcji "otwartych drzwi", Uniwersytet Opolski odwiedziło ok. 3 tysiące osób - potencjalnych kandydatów na studentów.

13 marca. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z red. nacz. "Gazety Wyborczej w Opolu" Krzysztofem Grybosiem. Omawiano zasady współpracy między UO i "Gazetą Wyborczą w Opolu".

11 - 15 marca. Uniwersytet Opolski przedstawił swoją ofertę dydaktyczną na Targach Edukacyjnych "Tared 2003" we Wrocławiu .

11 marca. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia Uczelni Wrocławia i Opola, w trakcie którego przyjęto regulamin wyboru najlepszego studenta i koła naukowego.

Prorektor UO prof. Adam Latała, prorektor UO Leszek Kuberski i dyrektor administracyjny UO Andrzej Kimla spotkali się z przedstawicielami samorządu studenckiego. Omawiano sprawy związane z remontem klubu studenckiego "Kocioł" i jego dalszym użytkowaniem.

10 marca. Uniwersytet Opolski obchodził dziewiątą rocznicę istnienia. Podczas jubileuszowej uroczystości tytuły doktorów honorowych wręczono prof. dr. hab. Michałowi Głowińskiemu, teoretykowi literatury oraz prof. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu, językoznawcy .

7 marca. W rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej prorektor UO prof. Janusz Słodczyk - w imieniu władz UO i całego środowiska akademickiego - wspólnie z przedstawicielami studentów, złożył kwiaty przy jedynym w Polsce pomniku poetki, znajdującym się przed Collegium Maius UO .

6 marca. Rektor UO prof. Józef Musielok oraz prorektorzy UO: prof. Leszek Kuberski i prof. Adam Latała wręczyli w Villi Academica dziewiętnastu studentom UO nagrody rektora UO, przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego .

Obradowała Rektorska Komisja Budżetowa.

5 marca. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski oraz prof. Ewa Smak podpisali - w imieniu władz uniwersytetu - porozumienia o współpracy UO z Pogotowiem Opiekuńczym, reprezentowanym przez dyr. Mirosławę Ganczarską oraz z Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, reprezentowanym przez Jadwigę Konieczniak.

Odbyła się XIII Zimowa Giełda Piosenki. Przed koncertem finałowym prorektor UO prof. Leszek Kuberski wręczył nagrodę ufundowaną przez rektora UO zespołowi "Są Gorsi".

4 marca. W Galerii Fra Angelico w Katowicach odbył się wernisaż fotografii ks. dra Piotra Maniurki pn. Wobec wartości.

3 marca. Prorektor UO prof. Adam Latała gościł w Urzędzie Marszałkowskim.

1 marca. Rektor UO prof. Józef Musielok oraz prorektorzy: Adam Latała i Janusz Słodczyk wzięli udział w pogrzebie ks. prałata Stefana Baldego.

28 lutego. Rektor UO prof. Józef Musielok został laureatem "Opolskich Nagród Allianz 2002" w kategorii: nauka. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego .

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk reprezentował Uniwersytet Opolski na uroczystościach związanych z wręczeniem prof. dr. hab. Zbigniewowi Messnerowi oraz prof. dr. hab. Martinowi Cernohorskemu Medalu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

27 lutego. Obradował Senat UO .

26 lutego. Obradowała Senacka Komisja ds. Kształcenia i Studentów UO, podczas której określono zasady tworzenia specjalności w Uniwersytecie Opolskim.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk przyjął Elizabeth de Pontbriand-Leżańską, pełniącą funkcję generalnego dyrektora Aliance Francaise w Polsce i mgra Krzysztofa Zamirskiego – kierownika opolskiego ośrodka Aliance Francaise, istniejącego przy Uniwersytecie Opolskim. Przedmiotem rozmów była rola i miejsce ośrodka w ramach uniwersytetu, zainteresowanie nauką języka francuskiego, sytuacja ośrodka na tle innych polskich ośrodków AF, możliwości poszerzenia działalności ośrodka w środowisku opolskim. .

25 lutego. Rektor UO prof. Józef Musielok, wspólnie z prorektorem UO prof. Adamem Latałą, spotkali się z prezesem Intersilesia Bride Polska SA Karolem Cebulą w siedzibie firmy w Strzelcach Opolskich. Rozmowy dotyczyły m.in. ufundowania kolejnych stypendiów przez Intersilesię.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski spotkał się z młodzieżą klas maturalnych w namysłowskim LO.

20 lutego. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk otworzył międzynarodowe warsztaty dotyczące przygotowania projektów badawczych oraz organizacji sieci ośrodków polskich i zagranicznych w celu realizacji projektu. Dwudniowe spotkanie pt. Environmental network on sustainable rural development zostało zorganizowane na Wydziale Ekonomicznym przez Joosta Platje , przy finansowym współudziale Civic Education Projekt.

Odbyło się kolejne zebranie w sprawie Opolskiego Festiwalu Nauki. Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyły osoby odpowiedzialne za organizację festiwalu - ze strony Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej - był prorektor Adam Latała.

19 lutego. Rektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z Thaddäusem Schäpe, dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

18 lutego. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z przedstawicielami firmy "Contipasz" SA w Grodkowie. Omawiano sprawę ewentualnego włączenia się grodkowskiej firmy w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki.

15 lutego. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w uroczystości rozdania "Złotych Spinek", która odbyła się w Filharmonii Opolskiej.

8 lutego. Prorektor UO Janusz Słodczyk uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli środowiska naukowego Wrocławia i Opola, które zorganizowano w z okazji dziesięciolecia działalności Fundacji Nauki Polskiej. W czasie spotkania, które odbyło się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, miała miejsce debata panelowa na temat Indywidualność i zespołowość w badaniach naukowych oraz dyskusja i otwarcie wystawy Wspierać najlepszych.

7 lutego. Rektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z rektorem Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie prof. Achimem Mehlhornem.

6 lutego. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z red. Anitą Weber, kierującą Miejską Telewizją Opole i Wojciechem Brzeszczakiem w celu omówienia obsługi medialnej Opolskiego Festiwalu Nauki.

29 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z redaktorem naczelnym Opolskiego Ośrodka Regionalnego TVP Krzysztofem Wesołowskim - rozmawiano o planowanym Opolskim Festiwalu Nauki, m.in. o jego obsłudze medialnej.

24 stycznia. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wspólnie z Jostem Platje wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Priorytetu 6.3 pt. Zmiany globalne i ekosystemy w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W trakcie spotkania przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Pierre Valette omówił możliwości współpracy między specjalistami z dziedzin: socjoekonomia i nauki przyrodnicze. Przedstawiono też możliwości korzystania ze stypendiów indywidualnych i instytucjonalnych.

23 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała wspólnie z dyrektorem administracyjnym UO Andrzejem Kimlą wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Artystycznego w Ministerstwie Kultury. Spotkanie dotyczyło przekazania Uniwersytetowi Opolskiemu budynku przy ulicy Plebiscytowej.

21 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z redaktorem naczelnym Radia Opole Bogusławem Nierenbergiem. Celem spotkania było omówienie zasad obsługi medialnej Opolskiego Festiwalu Nauki.

18 stycznia. W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, w którym wziął udział prorektor Leszek Kuberski.

17 stycznia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wraz z Hanną Żołnierek uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu. Przedmiotem obrad były zmiany w programie "Most".

13 stycznia. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w posiedzeniu Kapituły Opolskich Nagród Alianz 2002 w kategoriach: nauka, kultura, media. W skład kapituły (sekcja: nauka) weszli również: prof. Dorota Simonides, ks. prof. Helmut Sobeczko, prof. Piotr Wach i dr hab. Marian Duczmal.

10 stycznia. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, które odbyło się w Uniwersytecie Warszawskim. Przedmiotem obrad było m.in. uruchomienie Biblioteki Wirtualnej w Polsce.
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda