indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Obsługa Informatyczna Uczelni

Kobieta z tablicą

Drugi strażnik tytułu

IX Targi we Wrocławiu zakończone

Rektor i Nike


Drugi strażnik tytułu

Ksiądz prof. dr hab. Kazimierz Dola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego powołany został w skład Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w kadencji 2003-2005. Sylwetkę prof. dr. hab. Stanisława Gajdy - również powołanego w skład CK - przedstawiliśmy w poprzednim numerze "Indeksu".


Sprostowanie

W tekście pt. "Na straży tytułu" błędnie jednak podaliśmy, że zaszczyt ten spotkał ks. prof. dra hab. Tadeusza Dolę, brata księdza Kazimierza. Za pomyłkę gorąco przepraszamy i wszelkich zaszczytów życzymy obu braciom.


Ks. Kazimierz Dola urodził się 18 października 1934 r. w robotniczej osadzie Pawłów, stanowiącej dziś dzielnicę Zabrza, jako najstarszy z trzech synów Juliusza i Heleny. W 1941 roku zaczął uczęszczać do miejscowej szkoły powszechnej, po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Zabrzu. Pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie ukończył z wyróżnieniem. W 1957 roku rozpoczął studia specjalistyczne w katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Licencjat uzyskał na podstawie pracy Joannici na Śląsku do połowy XIV wieku.

W 1978 roku habilitował się na KUL-u na podstawie rozprawy Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój - skład osobowy - działalność. Katalog prałatów i kanoników oraz zaczął wykładać na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1996 roku uzyskał na KUL tytuł profesora, od 1997 roku związany jest z Uniwersytetem Opolskim. Przez kilka lat był członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Śląskoznawczych przy Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1995 roku bierze udział w pracach Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wrocławskiego Towarzystwa Historycznego. Jako kapłan diecezji opolskiej uczestniczy także w gremiach diecezjalnych - m.in. jako cenzor ksiąg religijnych.

Niemal całe kapłańskie życie ks. Kazimierza Doli związane było z pracą dydaktyczną w Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego i pracą na Uniwersytecie Opolskim.

Ze studentami dzielił się swoją wiedzą gromadzoną w trakcie ciągłych badań naukowych. Główne tematy podejmowane przez ks. Dolę to: duchowość średniowiecza na Śląsku, śląskie zakony średniowieczne, zgromadzenia żeńskie na Śląsku w XIX wieku, szpitalnictwo oraz opieka nad ludźmi starymi i niedołężnymi na Śląsku w wiekach średnich.

Jednym z ważniejszych tematów podjętych przez ks. Kazimierza Dolę jest kapituła katedralna we Wrocławiu w XV wieku. Ksiądz Dola opracował również dzieje Kościoła na Śląsku w średniowieczu - napisał przewodnik po przeszło pięciu wiekach, w którym wykazał się - jak zauważył bp Jan Kopiec w księdze pamiątkowej dedykowanej ks. Kazimierzowi Doli - doskonałym zmysłem syntezy, umiejętnością artykułowania najistotniejszych wniosków.

Ks. Kazimierz Dola zmierzył się również z dziejami współczesnymi, sporządzając kalendarium dotyczące historii Kościoła w Polsce w latach 1944-1976. Kalendarium to zostało wzbogacone o katalog hierarchów kościelnych obrządku łacińskiego i greko- unickiego.

BEZ

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda