indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


Certyfikat dla UO

 

Uniwersytet Opolski uzyskał certyfikat międzynarodowego programu Sokrates/Erasmus, w którym uczelnia uczestniczy od 1998 roku. W ramach tego programu prowadzona była współpraca (wymiana studentów, kontakty naukowe) między uczelniami w Niemczech, Holandii, Szwecji, Austrii.

Dzięki temu programowi w roku 2002 za granicę wyjechało 11 studentów (w 2001 roku - 14 studentów). W programie Socrates/Erasmus uczestnicz± studenci i naukowcy ekonomii, pedagogiki, chemii, filologii wschodniosłowiańskiej, filologii angielskiej, psychologii.  

Podstaw± do uzyskania certyfikatu było przygotowanie przez Uniwersytet Opolski projektu polityki europejskiej, prowadzonej przez nasz± uczelnię.

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda