indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

 

20 maja br. w auli błękitnej Collegium Maius odbyła się konferencja naukowa na temat stanu polskiej kardiochirurgii, połączona z uroczystym otwarciem oddziału kardiochirurgii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

 W spotkaniu wzięli m.in. udział:  prof. Zbigniew Religa,  prof. Marian Zembala, prof. Janusz Skalski i prof. Stanisław Woś - sławy polskim kardiochirurgii, a także prezydent Opola Ryszard Zembaczyński, wicemarszałek Ewa Rurynkiewicz, senator PR prof. Stanisław Nicieja.

Gości powitali: Marek Piskozub, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu i rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Józef Musielok, który zwrócił m.in. uwagę na symbolikę miejsca, w którym odbywa się konferencja kardiochirurgów - siedziba Uniwersytetu Opolskiego mieści się wszak w dawnym szpitalu. Rektor UO mówił również o zdobyczach nauki i techniki stosowanych we współczesnej medycynie.

-Żyjemy w okresie bardzo dynamicznego rozwoju wielu dziedzin nauki i techniki. Przyjął się już termin “społeczeństwo informacyjne” na określenie czasu, w którym przyszło nam żyć i działać. Nieco ponad pięćdziesiąt lat temu IBM sprzedał pierwszy komercjalny komputer, a koncern oczekiwał wtedy na zamówienie co najwyżej kilku takich maszyn. Dwadzieścia lat temu system World-Wide-Web był marzeniem grupy fizyków z CERN, a osobisty komputer na biurku był rzadkością. Dziś technologie informatyczne są motorami napędowymi rozwiniętych krajów świata i odgrywają również ogromne znaczenie w rozwoju medycyny. To nie fantastyka - operacje wykonywane przez chirurga w sytuacji, kiedy odległość między pacjentem a chirurgiem przekracza tysiące kilometrów, stały się rzeczywistością. Stało się to za przyczyną dwóch wynalazków: komputera i światowej sieci telekomunikacyjnej. Wpływ komputera i telekomunikacji na rewolucję, jaka rozgrywa się na naszych oczach, można porównać do wpływu dwu czynników na rewolucję przemysłową w dziewiętnastym wieku: maszyny parowej, która zastąpiła ludzką siłę roboczą i elektryfikacji, która umożliwiła łatwy dostęp do źródeł energii.

Profesor Musielok postulował także w swoim wystąpieniu, by w dobie gwałtownych przemian, których jesteśmy uczestnikami i podmiotami, stale troszczyć się, aby wszystkie osiągnięcia naukowe, najnowsze technologie, będące dziełem człowieka, służyły przede wszystkim jego dobru.Tematyka konferencji stanowi dowód na to, że środowisko kardiochirurgów na bieżąco korzysta z najnowszych osiągnięć ludzkiego intelektu. Wykłady poświęcone były m.in. polskim pionierom - lekarzom i naukowcom - mających swój udział w dziejach kardiochirurgii światowej, wszczepianiu sztucznego serca, a także zagadnieniu komputerowego wspomagania leczenia chirurgicznego.

  Beata Zaremba

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda