indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


3 czerwca w Sali Plafonowej Collegium Maius obradowało Kolegium Dyrektorów Administracyjnych Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. W imieniu władz Uniwersytetu Opolskiego gości powitali: prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała oraz dyrektor administracyjny UO mgr inż. Andrzej Kimla. Celem spotkania było omówienie sposobów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej przez uczelnie wyższe.

 Problemy mamy podobne

Z Andrzejem Kaczkowskim, dyr. administracyjnym Politechniki Wrocławskiej, przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Administracyjnych Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, rozmawia Beata Zaremba

- Jaka jest formuła kolegium, któremu pan przewodniczy?

- Kolegium działa już cztery lata, zrzesza dyrektorów administracyjnych  dziesięciu państwowych uczelni wyższych z Opola i Wrocławia. A jego głównym zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów, które na każdej uczelni państwowej są często takie same albo bardzo podobne. Podczas naszych spotkań możemy przedyskutować rozmaite kwestie, poszukać dróg wyjścia. Kolegium spełnia również funkcję integracyjną - moim zdaniem bardzo ważną, bo w każdej chwili możemy do siebie zadzwonić i zapytać o radę.

- Jak często się spotykacie?

- Średnio raz na kwartał i zwykle - tak przewiduje regulamin - mamy do omówienia jeden temat główny, który jest wybierany spośród propozycji zgłaszanych podczas ostatniego posiedzenia. Zwykle dotyczy on ważnych kwestii administracyjnych i gospodarczych.

- Czemu poświęcone było spotkanie w Uniwersytecie Opolskim?

- Dyskutowaliśmy o możliwościach zdobywania pieniędzy na funkcjonowanie szkół wyższych z funduszy Unii Europejskiej. Wiadomo, że uczelniom niemal zawsze brakuje pieniędzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej państwa, stąd każde źródło finansowania jest dla uczelni ważne. Fundusze europejskie mogą nas w bardzo istotnym stopniu wspomóc. Co prawda, żeby otrzymać określone kwoty, trzeba spełnić rozmaite warunki, również finansowe.

- Wybór miejsca obrad jest przypadkowy?

- Staramy się, aby nasze spotkania odbywały się w różnych uczelniach. W Opolu zebraliśmy się już po raz drugi. Poprzednim razem gościliśmy w równie pięknym, jak budynek Collegium Maius, obiekcie - Villa Academica.

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda