indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

 W KRUP-ie raźniej

23 maja br. w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, w której wzięli udział rektorzy wszystkich polskich uniwersytetów. W pierwszym dniu obrad gościem konferencji był ks. abp prof. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UO, który życzył rektorom owocnych obrad. Uniwersytet Opolski reprezentowali: rektor prof. Józef Musielok oraz prorektorzy: prof. Leszek Kuberski, prof. Adam Latała i prof. Janusz Słodczyk.

W trakcie popołudniowych obrad rektorzy zapoznali się m.in. z treścią wstępnego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, opracowanego przez zespół prezydenta RP - projekt przedstawił przewodniczący zespołu, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki z Politechniki Warszawskiej. Informacje dotyczące nowych akredytacji, a także spełniania standardów nauczania przez jednostki prowadzące akredytowane kierunki przedstawił prof. Stanisław Chwirot z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Marek Kręglewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji, przedłożył sprawozdanie z pracy Centrum, zapoznał także uczestników konferencji z przedsięwzięciami, związanymi z wprowadzeniem systemu Elektronicznej Karty Studenckiej - tzw. karty chipowej, która zawierałaby wszystkie dane dotyczące studenta, pozwalałaby też na wstęp do uniwersyteckich bibliotek i innych obiektów. Rektorzy omawiali również szczegóły wstępnego programu planowanej konferencji rektorów uczelni wyższych krajów wstępujących do Unii Europejskiej.

Pierwszy dzień obrad zakończył się wspólną biesiadą, którą poprzedził koncert Studenckiej Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Opolskiego Sinfonietta Opoliensis, pod dyrekcją dra Mariana Bilińskiego, pracownika Instytutu Studiów Edukacyjnych UO, kierownika pracowni muzycznej w Zakładzie Wychowania Artystycznego. W programie koncertu znalazły się: Menuety I i II J. F. Haendla, Kanon J. Pachelbela. W instrumentalno-wokalnej części koncertu wystąpiła sopranistka Agata Konior (studentka UO, kierunek: pedagogika oświatowo-artystyczna), która zaśpiewała m.in. Arię J. S. Bacha, Time to say good bye A. Boccellego, Love me tender E. Presleya i Yesterday Paula McCartneya. Na saksofonie grał współpracujący ze studencką orkiestrą Jacek Hornik, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Opolu.

Następnego dnia  uczestnicy konferencji obradowali w Sali Plafonowej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Przedmiotem obrad był m.in. problem plagiatu w środowisku naukowym, jak się okazuje - prawdziwa plaga ostatnich lat, co ma związek również z powszechnym już dostępem do Internetu. Plagiaty coraz częściej popełniają studenci, pisząc prace magisterskie i licencjackie, zdarzają się jednak i plagiaty prac naukowych (na jednej z polskich uczelni, po udowodnieniu plagiatu pracy doktorskiej, podjęto uchwałę o wznowieniu przewodu doktorskiego). W trakcie obrad rektorzy dyskutowali także nad skutecznością komputerowego programu do wyławiania plagiatów.

O konieczności współpracy uniwersytetów z samorządami lokalnymi, dotyczącej inicjatyw edukacyjnych mówił prof. Krzysztof Stępnik, prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. ośrodków zamiejscowych. Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych prof. Wojciech Maciejewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił sprawozdanie z pracy komisji, zrelacjonował także spotkanie prorektorów z przedstawicielami kancelarii adwokackiej Miller & Canfield, dotyczące finansowania uniwersyteckich inwestycji infrastrukturalnych poprzez emisję obligacji.

Po południu uczestnicy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odwiedzili Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie gościli ich dyr. Paweł Kozerski oraz burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński. Zwiedzanie renesansowego zamku uatrakcyjnił występ zespołu tanecznego, prezentującego dawne polskie tańce, a także pokaz walk rycerskich.

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda