indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


  Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja jako pierwszy naukowiec z Opolszczyzny został członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu.

  Przyjęcie do Akademii profesor Nicieja zawdzięcza przede wszystkim głośnej książce Łyczaków, dzielnica za Styksem, za którą otrzymał nagrodę "Polityki" (ukazało się już piąte wydanie tej  publikacji).

 Uroczyste powitanie w gronie członków Akademii nastąpi we wrześniu, podczas dorocznego walnego zgromadzenia w Paryżu.

  Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu w poczet swoich członków włącza naukowców, którzy nie tylko porządkują fakty, ale i ujmują historię w sposób literacki. Członkami Akademii jest już kilku Polaków: prof. Aleksander Gieysztor, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Henryk Ratajczak.

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda