indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 


Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

Europejskie Studium Doktoranckie "Nowoczesne Materiały Polimerowe" rozpoczęło swoją działalność w październiku 2001 roku i było pierwszą w Polsce, międzynarodową inicjatywą skupiającą profesorów i doktorantów uczelni i jednostek badawczych z Czech (Uniwersytet im. Karola, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Chemii Wielkocząsteczkowej Czeskiej AN w Pradze), Niemiec (Uniwersytet Techniczny i Instytut Badania Polimerów w Dreźnie) i Polski (Politechnika Śląska oraz Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach, a od niedawna również Uniwersytet Opolski). Ideą Studium jest wspieranie młodych naukowców poprzez umożliwienie im dostępu do zasobów wiedzy i doświadczeń jednostek partnerskich, korzystanie z ich bardzo dobrego wyposażenia, a tym samym lepsze przygotowanie młodych naukowców do wymogów, z jakimi spotkać się mogą na europejskim rynku pracy.
W aktualnej edycji Studium udział bierze kilkunastu profesorów i blisko 40 doktorantów, w tym 10 doktorantów z Polski, z czego dwie osoby z Uniwersytetu Opolskiego. Studium trwa trzy lata, podczas których studenci wykonują badania przewidziane w pracy doktorskiej co najmniej w dwóch placówkach partnerów Studium i pod kierunkiem profesorów tam zatrudnionych. Ponadto doktoranci zobowiązani są do udziału w wykładach (kursach) oraz seminariach i warsztatach organizowanych kolejno przez jednostki partnerskie. Językiem studium jest język angielski.

Pierwszy cykl wykładów odbył się w marcu 2002 r. w Dreźnie. Kolejny kurs szkoleniowy zorganizowany został jesienią ubiegłego roku w Pradze i połączony był z pierwszymi warsztatami, podczas których doktoranci mieli możliwość zreferowania i przedyskutowania wyników realizowanych badań. Czwarty kurs Europejskiego Studium Doktoranckiego wraz z kolejnymi warsztatami zorganizowali partnerzy z Polski. I tak w dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2003 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się kolejny cykl wykładów dla doktorantów Studium.

Kontynuacją kursu były dwudniowe warsztaty, które odbyły się w Ośrodku Kultury i Nauki w Kamieniu Śląskim w dniach 4 - 5 lipca, a ich głównymi organizatorami byli pracownicy Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W obydwu wymienionych imprezach wzięli udział przedstawiciele Instytutu: mgr Łukasz Korach i mgr Aleksandra Mendrek jako doktoranci oraz profesorowie Andrzej Dworak i Krystyna Czaja jako promotorzy i członkowie kadry profesorskiej Studium. W piątek 4 lipca br. w Kamieniu Śl., w uroczystej kolacji uczestników warsztatów, wziął udział prof. dr hab. Janusz Słodczyk - prorektor UO ds. badań i współpracy z zagranicą, który w swym wystąpieniu poparł ideę organizacji takiego międzynarodowego Studium oraz udziału Instytutu Chemii UO w jego strukturach. Szczegółowe dane o Studium oraz informacje o bieżących wydarzeniach znaleźć można na stronie http://www.karboch.gliwice.pl/~esd/

Łukasz Korach
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda