indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 


Instytut Historii ma 45 lat

Ludzie spotykają się, poznają, przyjaźnią - czas studiów sprzyja takim kontaktom. 21 czerwca 2003 r. odbył się zjazd koleżeński absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, uczelni, która w 1994 r. stała się dwunastym uniwersytetem w naszym kraju. Tego dnia w Auli Błękitnej Collegium Maius spotkali się absolwenci historii z lat 1965-1973. W zorganizowaniu tej imprezy niezwykle aktywne i pomocne były koleżanki: Marta Hatalska, Maria Jabłońska i Halina Dąbrowska.

Uroczystości rozpoczęły się oficjalnym spotkaniem w Auli Błękitnej, które prowadziła koleżanka Barbara Kubis. Witając serdecznie wszystkich uczestników, życzyła dobrej zabawy i udanych wzajemnych rozpoznań - o co nie było łatwo po wielu (nawet trzydziestu pięciu) latach niewidzenia. Wśród gości zjazdu byli przedstawiciele władz uczelni, pracownicy naukowi. Z wielką radością witano byłych rektorów: prof. Jana Seredykę i prof. Stanisława S. Nicieję, senatora RP, a także prorektora UO - prof. Leszka Kuberskiego, dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego - prof. Marka Masnyka, prof. Michała Lisa - zastępcę dyrektora Instytutu Historii, dr Martę Hatalską, dr Henrykę Maj.

Większość dostojnych gości to absolwenci naszej opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Sala pięknej i nowej auli zapełniła się, przybyli absolwenci z całej Polski, najwięcej z lat 1967-1968. Dla wszystkich uczestników zjazdu była to znakomita okazja, by poznać historię i plany rozwoju uczelni, które przybliżył prorektor Leszek Kuberski. O przyszłości i teraźniejszości Instytutu Historii mówił dziekan Marek Masnyk. Swoją pracę rektora - lat siedemdziesiątych - wspominał prof. Jan Seredyka. Uroczyste spotkanie było okazją do przypomnienia trudnej drogi dochodzenia uczelni do rangi uniwersytetu, w tym - zdobywania kolejnych obiektów akademickich. Pięknie i interesująco mówił na ten temat prof. Stanisław S. Nicieja, którego pasji i kreatywności Uniwersytet Opolski zawdzięcza wielki sukces, jakim jest odrestaurowany kompleks zabytkowych budynków przy placu Mikołaja Kopernika.

Wzrok przybyłych kolegów kierował się na piękne, odnowione dawne sale szpitalne, jednak wyobraźnia nieodparcie przywoływała te pomieszczenia, które pamiętaliśmy z ulicy Oleskiej. Tam się uczyliśmy, tam była aula, sala audytoryjna, biblioteka, czytelnia, barek i inne z czułością wspominane miejsca. Cóż by jednak znaczyły one bez ludzi - wykładowców, asystentów, personelu, pani szatniarki. W naszych sercach pozostali na zawsze ci, którzy tworzyli atmosferę tamtych lat. Pamiętamy rektora prof. Maurycego Horna, jego żonę Elżbietę, znawców dziejów Śląska - profesorów: Władysława Dziewulskiego, Andrzeja Brożka, Józefa Kokota, znakomitego starożytnika, znawcę antyku - prof. Eugeniusza Konika, pełnego humoru i dowcipu archeologa - docenta Adolfa Nasza i wielu innych.

Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy zjazdu zwiedzili budynek Collegium Maius - oprowadzał ich prof. Stanisław S. Nicieja, szczegółowo informując o bogatej przeszłości tego obiektu. Ważną częścią spotkania był wieczór towarzyski zorganizowany w restauracji "Pod Pająkiem", w której często bywaliśmy jeszcze w czasach studenckich.

Tego wieczoru ożyły wspomnienia, toczyły się rozmowy o przeszłości, o sukcesach, problemach rodzinnych... Były zdjęcia, tańce, radość z bycia razem. Omawiano plany na przyszłość - czas pokaże, co z nich wyniknie. Było to przeżycie szczególne, na chwilę wróciła młodość, odżyły przyjaźnie i dawne sympatie. Za to pełne uroku i serdeczności spotkanie, organizatorom i uczestnikom należą się słowa uznania.

dr Barbara Kubis
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda