indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 

Gaudeamus w jesiennym słońcu 

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się 3 października - już po raz drugi na dziedzińcu Collegium Maius. Poprzedziła ją msza święta, koncelebrowana w intencji studentów oraz pracowników uczelni Opola, odprawiona dzień wcześniej przez ks. abpa prof. dra hab. Alfonsa Nossola w Kościele Seminaryjno-Akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Gośćmi tegorocznej inauguracji byli m.in.: Elżbieta Rutkowska - wojewoda opolski, Grzegorz Kubat - marszałek województwa opolskiego, Ryszard Gala - wicemarszałek, Ryszard Zembaczyński - prezydent Opola, Andrzej Mazur - przewodniczący Sejmiku Woj. Opolskiego, a także opolscy senatorowie: Dorota Simonides, Apolonia Klepacz i Stanisław S. Nicieja oraz ordynariusz diecezji opolskiej ks. abp Alfons Nossol. Wśród osób zaproszonych na tę uroczystość znaleźli się też Jose Kobielski - attache kulturalny Ambasady Francji, Anna Koska - konsul honorowy Francji w Opolu, a także przedstawiciele władz powiatowych Opolszczyzny, placówek kulturalnych i oświatowych, opolscy literaci i artyści. Nie zawiedli także najbliżsi sąsiedzi Collegium Maius - proboszcz kościoła Na Górce ks. prałat Edward Kucharz oraz siostry de Notre Dame.

 Środowisko naukowe reprezentowali: prof. Tadeusz Luty - rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola; prof. Zdenek Jirasek - rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie; prof. Krzysztof Wójtowicz - prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Andrzej Budzisz - prorektor KUL; ks. prof. Stanisław Urbański - dziekan Wydz. Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Andrzej Kotecki - prorektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu; prof. Janusz Migasiewicz - prorektor AWF we Wrocławiu; ks. prof. Józef Pater - prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; prof. Piotr Wach - rektor Politechniki Opolskiej; prof. Ryszard Knosala - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie; prof. Janusz Kubicki - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu; dr hab. Marian Duczmal - rektor WSZiA w Opolu. Pojawili się również sponsorzy Uniwersytetu Opolskiego: Hendrik Foth - fundator remontu kaplicy św. Wojciecha, twórca Fundacji św. Wojciecha; Karol Cebula - prezes firmy „Intersilesia”; Norbert Kwaśniok - prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego; Adam Walawender - prezes Zieleni Miejskiej w Opolu; przedstawiciele opolskich banków i zakładów pracy. [2465]

Wiele ciepłych słów pod adresem studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego zawartych było w listach gratulacyjnych, które nadeszły m.in. od Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, Krystyny Łybackiej - minister edukacji narodowej i sportu, Jerzego Pilarczyka - sekretarza stanu w Ministertwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rolfa Papenberga - konsula RFN w Opolu, posłów: Jerzego Szteligi, Andrzeja Namysły, Helmuta Paździora, rektorów: prof. dr. hab. Franciszka Ziejki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr. hab. Piotra Węgleńskiego (Uniwersytet Warszawski), prof. dr. hab. Janusza Janeczka (Uniwersytet Śląski), ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr. hab. Stanisława Lorenca (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr. hab. Andrzeja Ceynowy (Uniwersytet Gdański), prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr. hab. Włodzimierza Bonusiaka (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr. hab. Mariana Nogi (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), a także komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu - płk. dr. Andrzeja Mutha.

Przemówienie rektora UO prof. dr. hab. Józefa Musieloka miało charakter sprawozdania z minionego roku akademickiego, rektor odniósł się w nim także do problemu autorytetu środowiska akademickiego.

 W imieniu władz wojewódzkich życzenia pod adresem studentów i pracowników uniwersytetu przekazała wojewoda Elżbieta Rutkowska, która podkreśliła, że uniwersytet, mimo że młody, mocno wpisał się w krajobraz naukowo-społeczny Opolszczyzny. Tegoroczna inauguracja niesie ze sobą dużo optymizmu, ale i wyzwań - kraj jest w niełatwej sytuacji gospodarczej, przed nami wejście do Unii Europejskiej. To wszystko stawia przed kadrą akademicką nowe, niełatwe zadania.

 Marszałek Grzegorz Kubat wyraził nadzieję, że uniwersytet dalej będzie się tak dynamicznie rozwijać - jest to bowiem gwarancja dobrego funkcjonowania całego regionu. Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński, oprócz życzeń, przekazał całemu środowisku akademickiemu Opola zaproszenie do współpracy przy konstruowaniu inkubatorów przedsiębiorczości i innych programów, których celem jest zapewnienie miejsc pracy absolwentom opolskich uczelni. Zapraszam też studentów naszych uczelni - powiedział - do większego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, do tworzenia kultury studenckiej. W tym celu przekazujemy wam obiekt przy ulicy Duboisa oraz kwotę 200 tys. złotych - macie szansę stworzyć tam piękne centrum kultury studenckiej.

Do wystąpienia rektora UO prof. dr. hab. Józefa Musieloka odniósł się prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola: - Gratuluję rektorowi odwagi i umiejętności podjęcia niesłychanie ważnego tematu - autorytetu uczonych. Rolą uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy. Życzę wszystkim studentom Uniwersytetu Opolskiego: wykorzystajcie wiedzę swoich profesorów.

 O związkach Opola z Wrocławiem mówił senator prof. Stanisław S. Nicieja, poprzedni rektor UO, przypominając pionierów, którzy tworzyli naszą uczelnię: Teodora Musioła, profesorów Rosponda, Kolbuszewskiego, Opolskiego, Słupeckiego.

- Uniwersytet nie tylko uczy, ale i wychowuje. Młodym ludziom potrzebne są wzorce, jest obcowanie z kulturą wyższą i wybitnymi indywidualnościami. Dlatego gdy przeczytałem ostatnio w naszej prasie, że uniwersytetowi bardziej potrzebne  są komputery niż kamienie, uznałem to za smutny lapsus słowny. Uniwersytetowi potrzebne są i komputery, i księgozbiory, i teleskopy, i mikroskopy, i strony internetowe, ale też historyczne wnętrza, piękne rzeźby i obrazy, stylowe meble, a przede wszystkim ludzie: mądrzy, pracowici, konsekwentni, z wyobraźnią, pasją i odwagą. Uniwersytet to również atmosfera, w której się studiuje. Oczywiście, można studiować na uczelni, gdzie w gabinetach stoją odrapane meblościanki z płyt pilśniowych, a w akademikach prycze i dwupiętrowe łóżka. Ale tak nie powinno być w żadnej szkole, zwłaszcza w uniwersytecie, bo to jest niezwykle ważne,
w jakich wnętrzach przebywają ludzie, jaka panuje tam atmosfera, gdyż oni po prostu nią nasiąkają - tą estetyką, tym ładem i harmonią. Życzę Panu, Panie Rektorze, i całej naszej wspólnocie, którą Pan kieruje, wytrwałego marszu po tej drodze budowania prestiżu naszej uczelni - dodał prof. Nicieja.

Norbert Kwaśniok, rybnicki przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia na rzecz Uniwersytetu Opolskiego podkreślał w swoim wystąpieniu potrzebę uczenia się języków obcych, zwłaszcza w przeddzień naszego wejścia do Unii Europejskiej, zadeklarował też zakup 10 tys. książek do nauki języka angielskiego - dla studentów Uniwersytetu Opolskiego.

 - Autorytet nie jest nam bezpośrednio dany, wlany jak łaska. Na autorytet trzeba zapracować - nawiązał do przemówienia rektora ks. abp. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego. - Ma on nieodwracalne uwarunkowania, a tym uwarunkowaniem - jeśli chodzi o kuźnicę wiedzy - jest solidne poszukiwanie prawdy, nastawione na czynienie dobra indywidualnego i społecznego. Nie można też zapominać, że prawda ma wymiar uniwersalny, ogólnoświatowy, zwłaszcza gdy jest ukierunkowana na dobro, piękno, gdy jest źródłem radości. 

Ks. abp Alfons Nossol zwrócił też uwagę na człowieka cieszącego się chyba najwyższym, niekwestionowanym autorytetem na świecie - papieża Jana Pawła II: - Nasza uczelnia zawsze sobie ten wzorzec autorytetu ceniła. Bo w dużej mierze właśnie Jan Paweł II, o którym nasz profesor Adam Suchoński napisał właśnie rewelacyjną pracę, przyczynił się do powstania naszej ukochanej Almae Matris.

 Podczas uroczystości wręczono także nagrody ministra edukacji, nauki i sportu. Otrzymali je: prof. dr hab. Bronisław Kodzis, prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i prof. dr hab. Joanna Rostropowicz. Mecenas Hendrik Foth, twórca Fundacji św. Wojciecha, po raz kolejny przyznał stypendia naukowcom Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymali je: dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO (projekt badawczy pt. „Instytucja obywatelstwa europejskiego a problem suwerenności państw - członków Unii Europejskiej”); dr Małgorzata Świder („Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód nową szansą Polski i Niemiec”), dr hab. Krzysztof Tarka ”, prof. UO („Na drodze do pojednania. Rola Kultury paryskiej w zbliżeniu polsko-niemieckim po II wojnie światowej; dr Aleksandra Janik („Współczesna sztuka książki”); ks. Piotr Tarliński (opracowanie i publikacja materiałów dokumentujących naukową współpracę Wydziałów Teologicznych Uniwersytetów Opola i Moguncji).

 Tradycyjnie odbyła się immatrykulacja i pasowanie na studentów przedstawicieli pierwszego roku - do włączenia się w życie studenckie zachęcała ich Monika Mielczarek, przewodnicząca Parlamentu Studentów.

 Wykład inauguracyjny pt. "Przysłowioznawstwo polskie epoki romantyzmu" wygłosił prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (pełny tekst wykładu będzie opublikowany w najnowszym numerze "Kwartalnika Opolskiego", fragmenty publikujemy na str.).

 Jak co roku, o oprawę muzyczną uroczystości zadbał uniwersytecki chór Dramma per Musica pod dyrekcją Elżbiety Trylnik. Po raz pierwszy natomiast - dzięki kamerom zainstalowanym na dachu Collegium Maius - tegoroczną inaugurację roku akademickiego można było śledzić na bieżąco, w postaci filmu, na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego. 

 Barbara Stankiewicz

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda