indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 

Kronika UO

2 czerwca. Gościem Uniwersytetu Opolskiego był Seyed Mousa Kazemi, ambasador Iranu w Polsce.

3 czerwca. W Auli Błękitnej Collegium Maius odbyło się spotkanie z Sachą Pecariciem, autorem pierwszego, powojennego przekładu Tory.

3-6 czerwca. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wraz z delegacją Urzędu Miasta przebywał w Poczdamie, gdzie wziął udział w obchodach trzydziestolecia partnerstwa miast Opola i Poczdamu. W programie pobytu była m.in. wizyta u nadburmistrza Poczdamu, udział w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Rady Miasta, gdzie podpisano kontynuację traktatu pomiędzy Poczdamem a Opolem, otwarcie przez prezydenta Opola wystawy fotograficznej “Opole dziś”, koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Opola i Poczdamu.

6 czerwca. Prorektorzy UO: prof. Leszek Kuberski i prof. Adam Latała spotkali się z władzami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w celu omówienia zasad współpracy.

6 - 8 czerwca. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu KRASP.

7 czerwca. W opolskiej katedrze odbyły się święcenia kapłańskie, w których wziął udział prorektor Leszek Kuberski.

12 czerwca. Z wizytą w Uniwersytecie Opolskim przebywali: Jann Jakobs - nadburmistrz Poczdamu oraz Brigit Muller - przewodnicząca Rady Miasta Poczdam. Gościom towarzyszył prezydent Opola Ryszard Zembaczyński.

13 czerwca. W Instytucie Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90. urodzin prof. Antoniego Opolskiego, w którym uczestniczył rektor UO prof. Józef Musielok.

16 czerwca. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w kolejnym posiedzeniu Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, w trakcie którego podpisano umowę o współpracy między Uniwersytetem Opolskim i MODN.

16 czerwca. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z prezydentem Opola Ryszardem Zembaczyńskim. Rozmawiano o bazie lokalowej uniwersytetu.

18 czerwca. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział, na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zdzisława Latajki, w konferencji pt. Energetyka na liberalizowanym rynku Unii Europejskiej – niemieckie i polskie doświadczenia. Celem konferencji był przegląd obecnej sytuacji energetyki polskiej i europejskiej oraz sformułowanie najważniejszych sugestii dla polityków, urzędników i ekspertów w zakresie koniecznych działań legislacyjnych i organizacyjnych, najkorzystniejszych z punktu widzenia polskiej energetyki, w perspektywie zjednoczenia Polski z Unią Europejską.

19 - 20 czerwca. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Ciążeniu, dotyczącym zasad nauczania języków obcych.

24 czerwca. Gościem rektora UO prof. Józefa Musieloka był rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie prof. Janusz Berdowski.

Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w roboczym spotkaniu zespołów: edukacji, nowych technologii i gospodarki Urzędu Miasta, opracowujących strategię rozwoju Opola.

26 czerwca. Obradował Senat UO.

28 - 29 czerwca. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

30 czerwca. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na Uniwersytet Opolski (wyniki rekrutacji - str.).

1 lipca. Rektor UO prof. Józef Musielok i prorektor UO prof. Adam Latała wzięli udział w uroczystym otwarciu Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.

4 lipca. Rektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z nowo mianowanym ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.

8 lipca. Rektor UO prof. Józef Musielok otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.

15 lipca. Rektor UO prof. Józef Musielok przyjął delegację z Trewiru

29 lipca. W kolejnym, roboczym spotkaniu poświęconym wypracowaniu strategii rozwoju Opolszczyzny wziął udział prorektor UO prof. Adam Latała.

1 sierpnia. Prof. dr hab. Stanisław Gajda został powołany w skład dziesięcioosobowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.W uroczystości wziął udział rektor UO prof. Józef Musielok.

25 sierpnia. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk gościł prof. Andresa Fainę Medina – kierownika projektu współpracy regionów bliźniaczych Uniwersytetu La Coruna w Galicji (Hiszpania), Josefinę Martines Barbeito – dyrektora ds. współpracy z zagranicą z tej samej uczelni oraz Ignacio Garcia de los Huertos Vidala – doradcę przedakcesyjnego z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

26 sierpnia. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył, na zaproszenie Zarządu Województwa Opolskiego, w konferencji podsumowującej realizację umowy bliźniaczej w województwie opolskim oraz przedstawiającej plany i perspektywy dalszej współpracy między województwem opolskim i Autonomicznym Regionem Galicja. W konferencji wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Opolskiego, przedstawiciele Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Delegacji Komisji Europejskiej w Warszawie, Funduszu Współpracy Jednostki Finansująco-Kontrastującej oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

27 - 30 sierpnia W Colegium Maius odbyła się ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych pt. Śląsk Opolski - geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej,

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Opolu oraz Uniwersytet Opolski – Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego. Konferencja stanowiła integralną część 52. Zjazdu Geografów, którego zorganizowanie Zarząd Główny PTG w Warszawie powierzył środowisku opolskich geografów. Kierownikiem naukowym z ramienia UO był prof. dr hab. Janusz Słodczyk – prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą, a z PTG – dr Maria Śmigielska – przewodnicząca Oddziału Opolskiego PTG (więcej - str.).

28 sierpnia - 1 września. Rektor UO prof. Józef Musielok gościł w Uniwersytecie Technicznym w Sewastopolu (więcej - str.).

4 września. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w uroczystości dziesięciolecia Elektrowni “Opole”.

8 września. Rektor UO prof. Józef Musielok i prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wzięli udział w otwarciu kursu języka polskiego dla studentów z zagranicy, zorganizowanego w Uniwersytecie Opolskim.

8 września. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania strategii rozwoju Opola.

10 września. Gościem rektora UO prof. Józefa Musieloka był Ernst Buchmuller z telewizji 3 SAT w Zurichu.

15 września. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w otwarciu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu.

- W Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano wystawę malarstwa i rzeźby Mariana Molendy pt. Retrospekcje. Opolski artysta, pracownik Instytutu Sztuki UO, obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia pracy twórczej.

15 - 16 września. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w spotkaniu prorektorów uniwersytetów polskich. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Uniwersytet Gdański.

17 września. Prorektor UO prof. Adam Latała spotkał się z prezydentem Opola Ryszardem Zembaczyńskim w sprawie przekazania budynku przy ul. Wrocławskiej.

20 września. W gmachu Collegium Maius wręczono świadectwa absolwentom studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej. W uroczystości wzięli m.in. udział wojewoda opolski Elżbieta Rutkowska i prorektor UO prof. Leszek Kuberski. W tym samym dniu dyplomy wręczano absolwentom Wydziału Przyrodniczo-Technicznego - w uroczystości wziął udział prorektor UO prof. Adam Latała.

20 - 21 września. W Opolu odbył się I Opolski Festiwal Nauki (więcej - str. ).

22 września. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez redakcję “Rzeczpospolitej” dotyczącym szans Opolszczyzny w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział m.in. Jacek Piechota - wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przedmiotem obrad były możliwości korzystania przez uczelnie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wystąpienie wprowadzające wygłosili wiceminister MENiS Ewa Freyberg i dyrektor departamentu innowacji mgr Krzysztof Gulda.

23 września. Gośćmi rektora UO prof. Józefa Musieloka byli przedstawiciele Sewastopolskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego: rektor prof. Wiktor Karpenko i prorektor prof. Eugenij V. Pashkov.

24 września. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu rektorów wyższych uczelni z minister edukacji narodowej i sportu Krystyną Łybacką. Spotkanie poświęcone było kondycji szkolnictwa polskiego.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk uczestniczył w konferencji związanej z 45-leciem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się w Łodzi. Głównym tematem sesji były zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej Polski.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski przyjął delegację władz Iwanofrankowska z zastępcą mera Olegiem Michajłowiczem Syniutką. W spotkaniu uczestniczył senator RP prof. Stanisław S. Nicieja. Omawiano możliwości współpracy naukowej między uniwersytetami.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski przewodniczył posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w trakcie którego podsumowano wyniki tegorocznej rekrutacji.

25 września. Obradował Senat UO.

27 września. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Mat. Fiz. Chem.

29 września. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, dotyczącej funduszy strukturalnych.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

1 października. Rektor UO prof. Józef Musielok był gościem inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas której nadano tytuł doktora honoris causa Normanowi Daviesowi. Rektor wziął także udział w posiedzeniu Kolegium Uczelni Śląskich, którego prezydentem jest prof. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Prorektorzy UO: prof. Leszek Kuberski i prof. Adam Latała uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Opolskiej.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej.

2 października. Rektor UO prof. Józef Musielok był gościem inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim, połączonej z wręczeniem tytułu doktora honoris causa Javierowi Solanie.

Prorektor UO prof. Adam Latała był gościem inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

2 października. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w przyjęciu z okazji Dnia Jedności Niemiec, które odbyło się w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu oraz inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Medycznej we Wrocławiu, połączonej z wręczeniem tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Wilczokowi.

3 października. Na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego.

Prorektor ds. badań i współpracy z zagranicą prof. Janusz Słodczyk przyjął dziekana Wydziału Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego - prof. Olega Pryskokę. W spotkaniu wzięli również udział: prof. Stanisław Kochman – dziekan Wydziału Filologicznego UO, prof. Stanisław Gajda – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. Wojciech Chlebda – dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Celem spotkania było omówienie możliwości przyszłej współpracy Uniwersytetu Opolskiego z Kijowskim Uniwersytetem Slawistycznym.

6 października. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

7 października. Rektor UO prof. Józef Musielok był gościem inauguracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

8 października. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w spotkaniu, którego celem było utworzenie regionalnego centrum informacji gospodarczej, a także w zebraniu dotyczącym prac nad strategią rozwoju miasta.

9 października. W Kamieniu Śląskim rektor UO prof. Józef Musielok otworzył ogólnopolską konferencję pt. Przywództwo w teorii i praktyce, zorganizowaną przez Instytut Nauk Pedagogicznych.

Gośćmi rektora UO prof. Józefa Musieloka byli przedstawiciele landu Schlezwig-Holsztyn.

W inauguracji roku akademickiego w punkcie konsultacyjnym Wydziału Teologicznego w Gliwicach wzięli udział rektor UO prof. Józef Musielok i prorektor UO prof. Adam Latała.

10 października. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora.

14-20 października. Rektor UO prof. Józef Musielok - na zaproszenie National Institute of Standards and Technology - wziął udział w zorganizowanym w USA sympozjum dotyczącym problemów fizyki atomowej (Atomic Physic Symposium).

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda