indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 


Międzynarodowa konferencja z udziałem opolskich chemików PERMEA 2003

W dniach 7-11 września br. w miejscowości Tatrianske Matliare na Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Membrane Science and Technology Conference - PERMEA 2003. Było to wspólne przedsięwzięcie Membranowych Towarzystw Naukowych Słowacji, Czech, Węgier i Polski, sponsorowane przez Fundację Wyszehradzką (International Visegrad Fund IVF), w którym udział wzięło ponad 180 gości z 26 krajów, głównie Europy, ale i z Japonii, Iranu, Indii, Kanady oraz Izraela. W spotkaniu tym uczestniczyła również trzyosobowa grupa Zakładu Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego w składzie: dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek, prof. UO, dr Paweł Dżygiel oraz mgr Anna Drapała. Zespół profesora Wieczorka od wielu lat bowiem publikuje prace naukowe omawiające zjawisko transportu różnych związków organicznych przez membrany ciekłe.
Uczestnicy tegorocznej konferencji mieli możliwość udziału w dziewięciu sesjach wykładowych, których tematyka dotyczyła zagadnień związanych z procesami membranowymi -m.in. mikrofiltracją, ultrafiltracją, dializą czy ekstrakcją membranową, a także możliwości ich zastosowania w analityce, ochronie środowiska oraz różnych gałęziach przemysłu. Jednej z takich sesji, zatytułowanej: Analytical application of membranes przewodniczył prof. Piotr Wieczorek, który wygłosił referat omawiający drogi ekstrakcji m.in. pestycydów, aminokwasów i peptydów przez unieruchomione membrany ciekłe (Extraction of pesticides and other organic compounds using SLM). Dwaj pozostali przedstawiciele zespołu Zakładu Chemii Ekologicznej prezentowali wyniki swoich badań naukowych w trakcie jednej z dwóch zaplanowanych sesji posterowych. Dr Paweł Dżygiel przedstawił komunikat zatytułowany: Cyclic phosphonic acid ester as a carrier for enancioselective transport of amino acids and their esters through SLM, a mgr Anna Drapała - komunikat pt.: Facilitated SLM extraction of peptides with D2EHPA as a carrier. Na uwagę zasługuje fakt, że z ponad stu komunikatów przedstawianych przez młodych pracowników nauki w trakcie konferencji, kilka zostało w sposób szczególny wyróżnionych nagrodami ufundowanymi przez Europejskie Towarzystwo Membranowe (European Membrane Society) - na pierwszym miejscu znalazła się praca mgr Anny Drapały, wybrana do opublikowania w specjalnym egzemplarzu międzynarodowego czasopisma Desalination (Elsevier).

Anna Drapała
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda