indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Rektor wśród noblistów

Prof. K. Czaja członkiem Komitetu Chemii PAN

Honor dla uczelni

Kondolencje

Prof. Wiesław Lesiuk (1943-2003)

Profesor Najder na emeryturze

Jubileusz prof. Zdzisława Piaseckiego

Nominacje profesorskie

 

 


 


Honor dla uczelni

Papież Jan Paweł II otrzyma honorowy doktorat Uniwersytetu Opolskiego.

Decyzję o przyznaniu Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa podjął Wydział Teologiczny UO, a jednym z jej powodów było uznanie papieża Jana Pawła II za współtwórcę Uniwersytetu Opolskiego. Papież wydał bowiem zgodę na połączenie Diecezjalnego Instytutu Teologiczno–Pastoralnego, filli KUL w Opolu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

27 listopada, podczas obrad Senatu UO, prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan Wydziału Teologicznego powiadomił senatorów UO, że papież Jan Paweł II zgodził się przyjąć doktorat honorowy Uniwersytetu Opolskiego, poinformował również, że recenzentami będą: prof. dr hab. bp Tadeusz Pieronek, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prof. dr hab. Andrzej Szostek, rektor KUL, a laudację przygotuje prof. dr hab. ks. Helmut Sobeczko z Wydziału Teologicznego UO. Podczas posiedzenia Senatu UO prof. dr hab. Krystyna Czaja, dyrektor Instytutu Chemii UO, w imieniu środowiska akademickiego podkreśliła, że nadanie papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego jest przede wszystkich zaszczytem dla naszej uczelni: Nadajemy ten tytuł człowiekowi o formacie światowym.

BEZ
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda