indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Rektor wśród noblistów

Prof. K. Czaja członkiem Komitetu Chemii PAN

Honor dla uczelni

Kondolencje

Prof. Wiesław Lesiuk (1943-2003)

Profesor Najder na emeryturze

Jubileusz prof. Zdzisława Piaseckiego

Nominacje profesorskie

 

 


 


Jubileusz prof. Zdzisława Piaseckiego

Profesor Zdzisław Piasecki urodził się 16 września 1932 roku w Horodle nad Bugiem. Liceum ogólnokształcące ukończył w Brzegu w 1951 r. W 1951 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną we Wrocławiu. W tym samym roku podjął pracę nauczyciela w Myśliborzu. W latach 1956-59 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra na podstawie rozprawy pt. Ondraszek w literaturze polskiej pisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Kolbuszewskiego. W 1963 roku podejmuje stacjonarne studia doktoranckie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Doktoryzuje się na podstawie pracy pt. Problematyka zbójnicka w literaturze polskiej pisanej pod kierunkiem prof. Władysława Studenckiego w 1967 r. W tym także roku zostaje zatrudniony w charakterze wykładowcy w Studium Nauczycielskim w Raciborzu, równocześnie pracuje na godzinach zleconych w WSP w Opolu. W 1970 roku przechodzi na etat adiunkta w Katedrze Literatury Polskiej.

Rok później, jako starszy wykładowca, zostaje prodziekanem Wydziału Filologiczno- Historycznego WSP. W 1982 roku habilituje się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty. W 1983 r. uzyskuje etat docenta w WSP w Opolu.

W latach 1987-1993 Zdzisław Piasecki pełnił obowiązki dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP, a następnie Uniwersytetu Opolskiego. W 1996 r. wszedł w skład Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 1997 roku objął funkcję dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UO. Rok później został przez ministra edukacji narodowej nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Prowadził badania naukowe nad folklorem gór, twórcami tatrzańskimi, jest wybitnym znawcą dorobku artystycznego i literackiego Stanisława Witkiewicza i Henryka Sienkiewicza. Zajmował się problematyką zbójnicką w literaturze - w oparciu o żmudne badania napisał pionierską pracę pt. Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska. Z racji pełnionych funkcji uczestniczył w pracach kilku komisji senackich, m.in. Komisji ds. Kadr Naukowych i Zatrudnienia, Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

Wieloletnia, aktywna praca naukowa i społeczna była wielokrotnie nagradzana: m.in. czterokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Uniwersytetu Opolskiego.

BEZ
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda