indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Stromą drogą na szczyt

11 marca w auli Wydziału Teologicznego rozpoczęły się uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego i 50. rocznicy powstania jego poprzedniczki - Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Społeczność akademicka świętowała również nadanie papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Dzień wcześniej, w Kościele Akademicko-Seminaryjnym p.w. św. Jadwigi Śląskiej, odprawiona została Msza święta w intencji środowiska akademickiego, a w holu Collegium Maius otwarto wystawę fotograficzną pt. 10 lat Uniwersytetu Opolskiego. 50 lat od przeniesienia WSP z Wrocławia do Opola. Wystawę przygotował Marian Wojewoda z Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz pracownicy Biblioteki Głównej UO.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości, których powitał rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Józef Musielok znaleźli się m.in.: Ewa Sieczek, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MENiS, Rupert Vogel, konsul RFN w Opolu, przedstawiciele władzy lokalnej - Elżbieta Rutkowska, wojewoda opolski; Grzegorz Kubat, marszałek województwa opolskiego; Ryszard Galla, wicemarszałek województwa opolskiego; Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola; przedstawiciele polskich uczelni - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego; ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; prof. dr hab. Piotr Wach, rektor Politechniki Opolskiej; prof. dr hab. Jacek Radomski, rektor Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu; prof. dr hab. Wojciech Tygielski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr hab. Marian Klinger, prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu; płk. Janusz Bronowicz, prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu; prof. dr hab. Ryszard Knosala, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie; dr hab. Marian Duczmal, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Nie zabrakło honorowych doktorów Uniwersytetu Opolskiego sprzed kilku lat - ks. abp. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UO i prof. dr. hab. Wojciecha Wrzesińskiego, a także przedstawicieli opolskich parlamentarzystów: senator RP prof. dr hab. Doroty Simonides i senatora TP Stanisława S. Nicieji.

Wśród gości znaleźli się również sponsorzy Uniwersytetu Opolskiego: Danuta Bryła, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Opolu; Małgorzata Miszkiewicz, dyrektor Banku PKO SA w Opolu; Jerzy Mach, dyrektor opolskiego oddziału Kredyt-Banku; opolscy twórcy i przedstawiciele instytucji kulturalnych, m.in. literaci: Kazimierz Kowalski i Zbyszko Bednorz, Andrzej Hamada, architekt; Paweł Kozerski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu; Krystyna Lenart-Juszczewska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego. Gościem jubileuszu był także Tadeusz Bednarczuk, jeden z pierwszych absolwentów opolskiej WSP.

W trakcie uroczystości dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola przedstawił recenzje w postępowaniu o uhonorowanie papieża Jana Pawła II tytułem doktora honoris causa. Laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko. Zaprezentowano także film wideo z uroczystości w Watykanie.

Osoby zasłużone dla powołania Uniwersytetu Opolskiego uhonorowano medalami Uniwersytetu Opolskiego (autorem projektu medalu jest Wit Pichurski, pracownik Instytutu Sztuki UO). Wyróżniono nimi ks. abpa prof. dr. hab. Alfonsa Nossola, prof. dr hab. Marię Nowakowską, ks. prof. dr. hab. Helmuta Sobeczkę, prof. dr. hab. Stanisława Gajdę, prof. dr. hab. Jerzego Pośpiecha. Medalami UO uhonorowano również uniwersytety popierające idę powołania w Opolu uniwersytetu: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Medal wybity z okazji 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył rektorowi UO prof. dr. hab. Józefowi Musielokowi rektor UJ prof. dr hab. Franciszek Ziejka, życząc przy tej okazji, by Uniwersytet Opolski również doczekał jubileuszu 600-lecia istnienia. Rektor Ziejka wyliczył, że dziś na Uniwersytecie Opolskim studiuje jeden procent wszystkich studentów polskich, przypomniał też, że w czasach, kiedy na Opolszczyźnie nie było uniwersytetu, studenci ze Śląska jeździli kształcić się do Krakowa.

Do życzeń wszelkiej pomyślności dla naszej uczelni dołączyła się m.in.: Ewa Sieczek, z Departamentu Szkolnictwa Wyższego MENiS, która w imieniu minister Krystyny Łybackiej odczytała list gratulacyjny. Elżbieta Rutkowska, wojewoda opolski, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Uniwersytet Opolski jest ważnym, obok typowej dla naszego regionu wielokulturowości, elementem wpisującym się w europejskość Opolszczyzny. Grzegorz Kubat, marszałek województwa opolskiego, życzył Uniwersytetowi Opolskiemu satysfakcji z poznawania wiedzy i wyczucia w kształceniu - tak aby odpowiadało ono na potrzeby rynku. Ryszard Zembaczyński, prezydent miasta Opola, przyznał, że misja Uniwersytetu Opolskiego wpisuje się w misję wchodzącej do Europy Polski. Przypomniał, jak wielkim sukcesem społeczności lokalnej było doprowadzenie do powołania Uniwersytetu Opolskiego.

Zanim jednak w Opolu powstał uniwersytet, opolscy naukowcy, politycy i przedstawiciele lokalnego kościoła musieli przedrzeć się przez gąszcz procedur i pozwoleń na przekształcenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Uniwersytet Opolski. O tym mówił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Stanisław Nicieja, senator RP, który przede wszystkim przypomniał, że powstały w 1994 roku Uniwersytet Opolski był pierwszym świeckim uniwersytetem w Polsce z wydziałem teologicznym, tym sposobem wpisał się w wielką, choć porzuconą, tradycję uniwersytetu z uwzględnieniem teologii.

Do rektora Uniwersytetu Opolskiego napłynęły również listy gratulacyjne, m.in. od rektorów innych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Opolskiej. List gratulacyjny przysłał także Ryszard Kaczorowski, b. prezydent RP na Uchodźstwie.

Prof. dr hab. Zdzisław Latajka, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego napisał m.in.: "Im bardziej stromą pójdziesz drogą, tym szybciej osiągniesz szczyt". Te słowa w dniach Jubileuszu Dziesięciolecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego zdają się mieć szczególną moc. Oto tak młoda Uczelnia jest już tak silnie zakorzeniona w umysłach i sercach mieszkańców regionu, na dobre wpisana w świadomościową mapę polskiej nauki w kraju i za granica. To wielkie osiągnięcie, to owoc trafnej decyzji podjętej na początku funkcjonowania Uniwersytetu - pójścia na skróty, ale pójścia stromą drogą. Ku szczytom. Uniwersytet Opolski, młoda i piękna siostra Uniwersytetu Wrocławskiego, a może, gdyby spojrzeć na nasze dzieje - jego córka. Jakże udane to dziecko. Nie wolno nam zapominać, że powojenna historia łączy nasze środowiska bardzo ściśle. I dzisiaj, patrząc na rozwój opolskiej nauki akademickiej, możemy być dumni, że i wrocławski wątek jest w tych dziejach i we współczesności obecny.

W trakcie uroczystości wystąpił Chór Akademicki Dramma per musica pod dyrekcją dr Elżbiety Trylnik oraz orkiestra Sinfonietta Opoliensis pod dyrekcją dr. Mariana Bilińskiego.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyły imprezy wydziałowe i instytutowe.

Wydział Filologiczny UO w ramach obchodów jubileuszowych, na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału, zaprezentował trzy wykłady: prof. dr hab. Dorota Simonides mówiła o folklorystyce i kulturze śląskiej w badaniach i dydaktyce w opolskim środowisku naukowym z perspektywy 50-lecia; prof. dr hab. Zdzisław Piasecki przedstawił historię literaturoznawstwa na WSP i Uniwersytecie Opolskim; prof. dr hab. Feliks Pluta mówił o językoznawstwie opolskim w minionym 50-leciu.

Prowadzący spotkanie dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman. powiedział m.in., że Wydział Filologiczny w znacznym stopniu buduje prestiż tej uczelni. Wśród gości znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Antoni Furdal, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, związany niegdyś się z opolską polonistyką, prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, Jan Feusette, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Opolu, Kazimierz Kowalski, opolski pisarz, Eugeniusz Brudkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Polska-Wschód", Ewa Rurynkiewicz, marszałek województwa opolskiego.

Prorektorzy UO: prof. dr hab. Adam Latała i prof. dr hab. Janusz Słodczyk, obecni na spotkaniu z filologami zgodnie przyznali, że Wydział Filologiczny jest wydziałem szczególnie ważnym dla Uniwersytetu Opolskiego, ze względu na swoją siłę i doświadczenie.

W poszukiwaniu przeszłości Opola. Z archeologią na ty - tak brzmiał tytuł sesji oraz wystawy archeologicznej przygotowanej przez sekcję archeologiczną Koła Naukowego Studentów Historii UO, w trakcie której dr hab. Sławomir Moździoch wygłosił wykład na temat początków opolskiego grodu. Tym spotkaniem, w którym wzięli udział m.in. rektor UO prof. Józef Musielok, prorektor UO prof. Leszek Kuberski, a także dyr. Biblioteki Głównej UO dr Wanda Matwiejczuk, rozpoczęto obchody dziesięciolecia Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Historii, w trakcie których odbyła się sesja panelowa pn. Współczesne problemy edukacji historycznej, sesja studenckiego koła naukowego pn. Dzień bizantyjski, a także komputerowa prezentacja pn. Średniowieczny rycerz i jego barwy herbowe.

W tym samym dniu, 11 marca, w Instytucie Historii odbyło się uroczyste otwarcie Izby Tradycji, którą urządzono w dawnym pomieszczeniu magazynowym. Jak mówi dyr. Instytutu Historii UO prof. dr hab. Adam Suchoński, Izba Tradycji, opiekę nad którą powierzono mgr Barbarze Seredyce, będzie pełnić trzy funkcje: - Będzie to izba tradycji naszej uczelni, naszego Instytutu Historii, a także miejsce pracy naszych studentów, bo mieści się tu i podręczna biblioteka książek oraz map, i archiwum obronionych prac magisterskich.

W nowo otwartej Izbie Tradycji znajduje się m.in. sztandar poprzedniczki Uniwersytetu Opolskiego - Wyższej Szkoły Pedagogicznej, łańcuch rektora WSP, pamiątkowe puchary i trofea sportowe.

Na Wydziale Ekonomicznym odbyło się m.in. spotkanie pracowników byłego Instytutu nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego z twórcą opolskiej ekonomii prof. dr. hab. Januszem Kroszelem. Wydział Przyrodniczo-Techniczny zorganizował natomiast sesję poświęconą badaniom przyrodniczym prowadzonym na Opolszczyźnie. Wykłady dotyczyły więc: opolskich dinozaurów na tle światowych odkryć paleontologicznych, osobliwości flory Opolszczyzny, stanu i zagrożenia rezerwuaru wody dla Opolszczyzny, stanu i zagrożenia gleb Opola i Opolszczyzny, europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na Opolszczyźnie, stanu i perspektywy ochrony krajobrazu naturalnego województwa opolskiego oraz osobliwości fauny Opolszczyzny.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii zorganizował m.in. sesję poświęconą setnej rocznicy urodzin profesora Jerzego Słupeckiego oraz na seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Chemii w czterdziestą rocznicę powołania na Wydziale Matematyczno-Fizycznym ówczesnej WSP kierunku chemia i utworzenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na uroczystość przybyli m.in.: rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, prorektor UO prof. dr Adam Latała, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. Józef Kusz, prof. Tadeusz Górecki, dyrektor Instytutu Fizyki oraz pierwszy dyrektor Instytutu Chemii - prof. Józef Pielichowski, obecnie pracownik Politechniki Krakowskiej.

Seminarium otworzyła prof. dr hab. Krystyna Czaja, dyrektor Instytutu Chemii. Przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii kierunku, podkreśliła ogromny wkład w rozwój opolskiej chemii prof. Barbary Rzeszotarskiej, wieloletniej dyrektor Instytutu Chemii. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Przemysław Mastalerz, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej ("Dioksyn historia prawdziwa"); prof. dr hab. Józef Ziółkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego ("Monomolekularne kompleksy i koloidy palladowe jako katalizatory reakcji Hecka i karbonylacji"); prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk z Politechniki Warszawskiej, ("Nanocząsteczki - wielkim wyzwaniu współczesnej chemii?").

Wydział Teologiczny UO zorganizował w Auli Błękitnej Collegium Maius sympozjum na temat "Nauka w poszukiwaniu prawdy", które otworzyli dziekan Wydziału Teologicznego prof. dr hab. Tadeusz Dola i rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok.

Rektor Musielok nawiązując do koncertu muzycznego uświetniającego jubileusz naszej uczelni, jaki odbył się dzień wcześniej w Filharmonii Opolskiej przyznał, że fizyk potrafi zapisać dźwięki używając w tym celu własnej aparatury, ale taki zapis nie odda w pełni piękna muzyki. - Do poznania możemy podchodzić bardzo różnie - mówił rektor Musielok - używając mniej lub bardziej racjonalnych narzędzi. Takim narzędziem jest zarówno religia, jak i nauka, jednak - jak powiedział Albert Einstein - "Religia bez nauki jest ślepa, a nauka bez religii jest ułomna".

Zaproszony na sympozjum ks. abp Alfons Nossol przyznał, że tego rodzaju sympozjum ma szczególne znaczenie w kontekście dziesięciolecia uczelni. - Uniwersalność jest czymś obligującym dla uczelni tego typu. Nie wolno wykluczyć jakiejkolwiek drogi do prawdy. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki się unosi. Już w średniowieczu kościół katolicki doceniał wagę rozumu i wiedział, że racjonalnego myślenia wyzbyć się nie można - mówił ks. abp Alfons Nossol

W ramach sympozjum wykłady wygłosili: ks. dr Joachim Piecuch (Relacja rozum - wiara), dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, prof. UO (Prawda jako wartość poznawcza w nauce o społeczności pogranicza), dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO (Trudności interpretacyjne mechaniki kwantowej), prof. dr hab. Bolesław Grabowski (Przyziemny ciężar ciał i lekkie skrzydła równań. O zmatematyzowanych "koleinach" świata materii), dr hab. Sławomir Sokół (Wiara racjonalna: jej obecność w przyrodoznawstwie protestantów w XVIII i XIX w.).

W wykładzie pt. "Na skrzydłach rozumu i wiary" ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej omówił m.in. symbolikę skrzydeł. Próbował również odpowiedzieć na pytanie: czy w obecnym świecie szczere przywiązanie do religii i nauki może harmonijnie prowadzić w kierunku odkrywania prawdy? Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej  przyznał, że inspiracją do tego typu przemyśleń jest pierwsze zdanie encykliki Jana Pawła II, Fides et ratio: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy".

 - Podążając za papieskim sformułowaniem chcemy je przenieść w świat naszych akademicko-uniwersyteckich wysiłków dochodzenia do prawdy. Rodzi się tu kolejne pytanie: Czy skrzydłami, harmonijnie ułatwiających skuteczny lot ku prawdzie są jeszcze nauka i religia? Gdzie dzisiaj można nauczyć się skutecznego lotu na tak skonstruowanych skrzydłach? Czy uniwersytet może stać się szkołą tego typu "pilotażu"?

Beata Zaremba
Barbara Stankiewicz

Elżbieta Masiukiewicz
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda