indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

  Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Laur za siostry norbertanki

Monika Kopka, studentka historii Uniwersytetu Opolskiego, otrzymała nagrodę im. Wojciecha Wawrzynka w 13. konkursie  na najlepszą pracę magisterską.

Otrzymała ją za pracę pt. Powstanie i rozwój uposażenia klasztorów ss. Norbertanek w Czarnowąsach do końca XIV w. na tle przemian osadniczo–gospodarczych Śląska. Promotorem pracy była dr hab. Anna Pobóg–Lenartowicz, a za najlepszą uznała ją kapituła w składzie: Roman Wawrzynek, przewodniczący; prof. Bogdan Cimała, sekretarz; prof. Stanisław Senft, dr. hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Michał Lis, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski.

Wyróżnieni zostali: s. Krystyna Kapica z Instytutu Nauk Pedagogicznych (praca pt. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, prekursora pomocy społecznej w środowisku [na 70. Rocznicę powstania Domu 1932-2002]” promowana przez prof. Zenona Jasińskiego); Przemysław Jędrychowski z Instytutu Historii (praca pt. Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie do 1579 r., promowana przez prof. Annę Pobóg Lenartowicz), Aleksandra Rabus z Instytutu Filologii Polskiej (praca pt. Współczesne preferencje czytelnicze kobiecej prozy niemieckojęzycznej na Śląsku promowana przez prof. Czesławę Mykitę–Glensk).

Nagroda jest finansowana przez rodzinę nieżyjącego Wojciecha Wawrzynka, przebywającą w Niemczech. Konkurs promuje wiedzę o Śląsku. W ciągu trzynastu lat trwania konkursu do kapituły wpłynęło prawie 50 prac. W tej edycji było ich trzynaście.

BEZ
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda