indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 


 

16 grudnia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wziął udział w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

17 grudnia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta w Opolu, którego celem było sprecyzowanie przedmiotu badań i problemów technologicznych.

18 grudnia. Obradował Senat UO.

19 grudnia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok uczestniczył w uroczystości nadania ks. kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

19-20 grudnia. Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, uczestniczył w posiedzeniu UKA w Ciążeniu. Tematem obrad był wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia i realizacja procesu bolońskiego.

6-9 stycznia. Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał Złoty Laur Akademicki, przyznany przez środowiska naukowe Wrocławia i Opola z okazji 50-lecia habilitacji papieża. Uniwersytet Opolski reprezentował w Rzymie rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok.

8 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała wziął udział w noworocznym spotkaniu z kierownikami administracyjnymi uczelni oraz w spotkaniu zorganizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki na temat strategii rozwojowych woj. opolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

9 stycznia. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w kolejnym spotkaniu dotyczącym Projektu RITTS INBO. Spotkanie, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski, dotyczyło regionalnych strategii innowacji i transferu technologii.

13 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała spotkał się z prezesem Przedsiębiorstwa “Rekonsbud” inż. Marianem Hebrajskim w sprawach dotyczących adaptacji budynku LO.

W posiedzeniu Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola uczestniczył prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO. Omawiano przygotowanie do X Dolnośląskich Prezentacji Edukacyjnych “TARED 2004”.

16 stycznia. W Poznaniu odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, w którym uczestniczył dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO. Omawiano dotychczasowy przebieg akredytacji.

17 stycznia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej Krajowego Laboratorium FAMO.

Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, uczestniczył w finale wojewódzkim VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (zdobywca pierwszego miejsca otrzymał indeks na kierunek: politologia).

20 stycznia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wziął udział w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Organizatorem kolegium była Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu.

21 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych.

22 stycznia. Obradował Senat UO. Prorektorzy  UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO i prof. dr hab. Adam Latała wzięli udział w posiedzeniu Parlamentu Studentów UO. Poinformowali o planach dotyczących Studenckiego Klubu Muzycznego “Kocioł” oraz zasadach rozdziału środków z funduszu pomocy materialnej.

23 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała uczestniczył w kolejnym spotkaniu dotyczącym Projektu RITTS INBO.

Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, przyjął prezesa Macierzy Łużyckiej dra Mercina Volkela. Omówiono możliwości współpracy naukowej i wymiany studenckiej.

24 stycznia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok spotkał się z Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr. hab. Maciejem Kolwasem.

26 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych.

28 stycznia. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Opola, a dotyczącym utworzenia centrum kultury studenckiej w Opolu.

29 stycznia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok był uczestnikiem spotkania rektorów uniwersytetów śląskich zorganizowanym przez konsula RP w Ostrawie Andrzeja Kaczorowskiego.

30-31 stycznia. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której organizatorem była Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.

31 stycznia. Na zaproszenie rektora UO prof. dra hab. Józefa Musieloka Uniwersytet Opolski odwiedzili przedstawiciele obradującej na Opolszczyźnie Komisji Wspólnej Rady Episkopatów Europy (CCEE) oraz Konferencji Kościołów Europejskich (KEK).

3 lutego. Odbyło się spotkanie dotyczące Projektu RITTS INBO, w którym wziął udział prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała.

6 lutego. Rektor UO prof. dr Józef Musielok, wspólnie z prorektorem UO prof. dr. hab. Adamem Latałą gościli w pracowni rzeźby prof. Mariana Molendy w Nysie, gdzie powstaje najnowszy pomnik dłuta Molendy – rzeźba Jerzego Grotowskiego.

Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, poświęconej przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów szkół wyższych.

7 lutego. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok uczestniczył w uroczystości przyznania “Złotych Spinek”. Jedną z osób nominowanych do honorowej nagrody “Nowej Trybuny Opolskiej” w kategorii: promocja Opolszczyzny była dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO.

14-19 lutego. Delegacja Uniwersytetu Opolskiego przebywała w Rzymie, gdzie 17 lutego Ojciec Święty Jan Paweł II uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

24 lutego. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok uczestniczył w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, którego gospodarzem była Politechnika Wrocławska.

26 lutego. Obradował Senat UO.

W Collegium Pedagogicum uroczyście otwarto Międzyinstytutową Bibliotekę Pedagogiczną im. Profesora Teodora Musioła.

27 lutego. Prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk i kierownik Ośrodka Aliance Francaise przy UO mgr Krzysztof Zamirski wzięli udział w zebraniu plenarnym Polskiego Komitetu Alliance Francaise, które odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W zebraniu uczestniczyli Alain Marquer – dyrektor ds. stosunków międzynarodowych Allaince Francaise de Paris, Jean-Yves Potel – radca ds. współpracy edukacyjnej i kulturalnej Ambasady Francji. Celem spotkania było omówienie działalności poszczególnych ośrodków w Polsce w roku akademickim 2002/2003 oraz krótkie przedstawienie aktualnej sytuacji i perspektyw współpracy z instytucjami, przy których są afiliowane ośrodki we Wrocławiu, Rybniku i Opolu.

3 marca. Odbyła się Zimowa Giełda Piosenki, zorganizowana przez Samorząd Studencki. Nagroda rektora UO za zajęcie pierwszego miejsca przyznana została zespołowi “Kultórwa”.

4 marca. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała spotkał się z dyrekcją OPBP Nr 1 - rozmowy dotyczyły ostatecznego terminu przekazania Domu Studenta “Niechcic”.

4-5 marca. Wizytacja ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ochrona środowiska. Komisji przewodniczył prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz.

5 marca. Prorektor UO prof. dr hab. Józef Słodczyk wziął udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, które odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poświęcone było programowi Erasmus Mundur i innym programom wspólnotowym nowej generacji, udziałowi polskiego środowiska naukowego w pierwszych konkursach szóstego programu ramowego UE, informacji o pracach UKPROM ds. własności intelektualnej oraz projektowi nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

10-11 marca. W Uniwersytecie Opolskim trwały uroczystości z okazji dziesięciolecia powołania uniwersytetu i 50. rocznicy przeniesienia WSP z Wrocławia do Opola.

9 marca. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok oraz prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, wręczyli Nagrody Rektora UO studentom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wykazali się działalnością na rzecz środowiska studenckiego.

12 marca. Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, wziął udział w posiedzeniu UKA, podczas którego rozmawiano na temat standardów nauczania na kierunku teologia.

13 marca. W auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu - w ramach Wielkopostnych Wykładów Otwartych - odbyło się spotkanie pod hasłem Potrzeba wartości. O wartościach w środowisku akademickim dyskutowali rektorzy opolskich uczelni: rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, rektor PO prof. dr hab. inż. Piotr Wach, rektor WSZiA dr hab. Marian Duczmal, rektor PMWSZ prof. dr hab. Andrzej Steciwko. Dyskusję poprowadził ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan Wydziału Teologicznego UO.

W Uniwersytecie Opolskim trwały Dni Otwarte dla kandydatów na studia.

17 marca. W opolskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Opolskie Środy - rozmowy o historii i współczesności Opola, tym razem poświęcone historii i współczesności Opola, którego gościem był prorektor UO prof. Adam Latała.

17- 18 marca. Zespół ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. Danuty Stahl gościł na kierunku zarządzanie i marketing.
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda