indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Nagrody rektorskie

9 marca 2004 r. w Sali Plafonowej dwudziestu trzech studentów Uniwersytetu Opolskiego otrzymało z rąk rektora prof. Józefa Musieloka i prorektora prof. Leszka Kuberskiego nagrody rektora UO, przyznawane najlepszym i najbardziej aktywnym. O przyznaniu nagród decydowały m.in. takie kryteria jak: wysoka średnia ocen, osiągnięcia naukowe, działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Dyplomy oraz nagrody pieniężne (od 700 do 1700 złotych) otrzymali: Krzysztof Babiarz (V rok politologii), Xymena Borowiak (V rok filologii polskiej), Julita Chudko (V rok historii), Anna Czernicka (V rok chemii), Anna Dominiak (IV rok psychologii), Przemysław Dominik (V rok pedagogiki oświatowo-artystycznej), Adam Drosik (III rok prawa i administracji), Magdalena Gorczyca (IV rok pedagogiki - terapia pedagogiczna), Jakub Graczyk (IV rok historii), Anna Juszczyszyn (III rok zarządzania i marketingu), Klaudiusz Kozubek (V rok ochrony środowiska), Monika Kucia (V rok resocjalizacji), Wojciech Kulig (III rok fizyki medycznej), Łukasz Lewczuk (III rok fizyki komputerowej), Radosław Maj (IV rok chemii), Kamila Mazurek (V rok politologii), Aleksandra Nowak (III rok politologii), Tomasz Paradowski (III rok fizyki medycznej), Marcin Poznań (V rok politologii), Marek Ratajczyk (V rok historii), Marlena Tara (IV rok pedagogiki - terapia pedagogiczna), Ewelina Szydło (IV rok chemii), Tomasz Waleczko (IV rok psychologii).

- Śląskie przysłowie mówi, że ludzi dzieli się pnioków, krzoków i ptoków. Wy należycie z pewnością do pnioków i mam nadzieję, że kiedyś zajmiecie nasze miejsca na tej uczelni - powiedział do laureatów swojej nagrody rektor UO prof. Józef Musielok.

(bas)

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda