indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Jan Paweł II
doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego 17 lutego 2004 r. o godz. 11 papież Jan Paweł II przyjął z rąk rektora UO prof. Józefa Musieloka dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. W czasie niedzielnej audiencji generalnej (15 II) i modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra papież pozdrowił delegacjęnaszej uczelni.

Jan Paweł II przyjął delegację Uniwersytetu Opolskiego, której towarzyszył ks. abp Alfons Nossol, w prywatnej bibliotece papieskiej. W spotkaniu uczestniczyła także Hanna Suchocka, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Uniwersytet Opolski reprezentowali: rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, prorektorzy - dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO; prof. dr hab. Adam Latała; prof. dr hab. Janusz Słodczyk, a także: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczkoks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. dr hab. Stanisław Kochman, dr hab. Józef Kusz, dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Adam Suchoński, kwestor UO mgr inż. Maria Najda, kierownik działu kadr mgr Bożena Pytel-Mielnik, dyrektor Biblioteki UO dr Wanda Matwiejczuk, dyrektor administracyjny UO mgr inż. Andrzej Kimla i Tomasz Paradowski, student, senator UO. Zwracając się do papieża Jana Pawła II, ks. abp Alfons Nossol powiedział m.in.: Ukochany Ojcze Święty, (...) pragnę mocno podkreślić, iż nasz uniwersytet pełni bardzo pozytywną rolę kulturotwórczą, a ponadto wspiera wysiłek Kościoła w działaniach integracyjnych bogatej mozaiki ludnościowej naszej pięknej ziemi opolskiej. Ojcze Święty, dwadzieścia lat temu na Górze Świętej Anny, podczas Twojej pielgrzymki, powiedziałeś do milionowej rzeszy pielgrzymów: „Ta ziemia potrzebuje wielorakiego pojednania". Jako biskup tej ziemi mogę dziś stwierdzić, iż proces zgodnej współpracy i współistnienia ludności jest już bardzo głęboki, a w pracy pojednawczej i integracyjnej ogromną rolę pełni również od dziesięciu lat Uniwersytet Opolski. Przyczynia się on również do pogłębiania wypracowanego przez wieki proprium silesiacum, w którym do głosu dochodzi "myślące serce i kochający rozum", jak trafnie określają to nasi rodzimi poeci.

Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego wręczył papieżowi rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, który zwrócił się doń słowami: Stoimy w przededniu skromnego jubileuszu dziesięciolecia. W imieniu całej wspólnoty akademickiej pragnę z całego serca podziękować Waszej Świątobliwości za wyrażenie zgody na przyjęcie godności doktora honorowego Uniwersytetu Opolskiego. Nadanie przez naszą Alma Mater tytułu doctor honoris causa ex uniwersa Waszej Świątobliwości stanie się punktem kulminacyjnym obchodów tegorocznego święta uniwersyteckiego. Pragnę także podziękować za to, że dane nam było dziś przybyć do Watykanu na spotkanie z naszym umiłowanym Ojcem Świętym. Niewątpliwie ten pobyt i to spotkanie pozwolą nam zaczerpnąć sił do dalszej pracy w naszej misji poszukiwania, zgłębiania i głoszenia prawdy. Informację o przebiegu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UO papieżowi Janowi Pawłowi II wygłosić miał ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan Wydziału Teologicznego UO, laudację - ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego UO, ze względu jednak na ograniczony czas audiencji, te punkty programu pominięto. Audiencja, zaplanowana na dwadzieścia minut, trwała dwukrotnie dłużej. Dziękując za nadanie mu przez Uniwersytet Opolski najwyższej godności akademickiej, papież Jan Paweł II powiedział:

Ten akt nadania honorowego tytułu ma dla mnie szczególną wymowę, bo zbiega się z dziesięcioleciem istnienia Uniwersytetu Opolskiego. Już niebawem, 10 marca, minie dziesięć lat od historycznego połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, które dało początek uniwersytetowi z Wydziałem Teologicznym. Kiedy wyrażałem zgodę na utworzenie tego wydziału i na włączenie go w struktury uniwersytetu państwowego, miałem świadomość, że powstanie tej uczelni jest bardzo ważne dla ziemi opolskiej. Cieszę się, że na przestrzeni tego dziesięciolecia uniwersytet rozwija się i staje się prężnym ośrodkiem naukowym, w którym tysiące młodych ludzi może zdobywać wiedzę i mądrość.   W trakcie audiencji rozmawiano o najstarszym polskim uniwersytecie - Jagiellońskim, a także o młodym, opolskim uniwersytecie, do którego powstania przyczynił się właśnie Uniwersytet Jagielloński. Jan Paweł II przypomniał też, że był ostatnim doktorem habilitowanym na Wydziale Teologicznym UJ, działającym w strukturze państwowej uczelni.

Papież - jak podkreślają uczestnicy spotkania - był w świetnej formie, śmiał się serdecznie, gdy arcybiskup Alfons Nossol przypomniał mu jego spotkanie z pielgrzymami na Górze św. Anny. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok: - Wśród wielu dostojników kościelnych, biorących udział w tym spotkaniu, był i kardynał John Król z Filadelfii. W oczekiwaniu na przybycie papieża, który nieco się spóźniał, kardynał Król rozmawiał z naszym arcybiskupem Nossolem, który zwrócił mu uwagę na obecną tam ogromną orkiestrę, utworzoną przez połączone zespoły muzyków. Kardynał Król zareagował na ten widok słowami: „Jeszcze nigdy nie widziałem takiej wielkiej bandy!", mając na myśli band, czyli z angielskiego - zespół muzyczny. Ta anegdota bardzo rozbawiła papieża, śmiał się z niej serdecznie, podobnie, jak przed laty, śmiał się tłum zgromadzony na Górze św. Anny. Ksiądz arcybiskup przypomniał i inne wydarzenie, związane z osobą kardynała Johna Króla i Górą św. Anny. Otóż, zdarzyło się, że gdy ksiądz kardynał, przemieszczając się w tłumie pielgrzymów, utknął w tym tłoku, któryś z towarzyszących mu księży zawołał żartobliwie: „Rozstąpcie się, król idzie!" Ten okrzyk podziałał - tłum się rozstąpił. W otoczeniu papieża - jak mówią uczestnicy uroczystości - podkreślano, że Ojciec Święty dawno nie był tak rozbawiony. Dobry humor dopisywał mu także w rozmowie z prof. dr. hab. Adamem Suchońskim, który wręczył papieżowi swoją książkę pt. „Jan Paweł II w polskich i zagranicznych podręcznikach do nauczania historii". Na słowa profesora Suchońskiego: O Ojcu Świętym piszą na całym świecie, papież zareagował okrzykiem: O mój Boże! Ucieszył się z książki, z zadowoleniem przyjął też obecność w składzie delegacji przedstawiciela studentów. Poza dyplomem honorowym Uniwersytetu Opolskiego delegacja wręczyła papieżowi kopię obrazu Matki Boskiej Opolskiej, koronowanego przez niego 21 czerwca 1983 roku podczas wizyty na Górze św. Anny, a także książki wydawnictwa naszego Wydziału Teologicznego. Na prośbę rektora papież pobłogosławił naszej wspólnocie uniwersyteckiej, a także środowiskom akademickim Opola i całego kraju. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok: - To spotkanie z Ojcem Świętym było głębokim przeżyciem, które mocno wpisało się w naszą pamięć. Myślę, że wszyscy wyszliśmy z papieskiej biblioteki wzmocnieni. Ja zabrałem ze sobą myśl Cycerona, którą papież przypomniał, a która tak trafnie oddaje charakter naszej pracy: o tym, że tak jak rola, chociaż żyzna, nie może być płodna bez uprawy, tak i duch - bez nauki. Obszerna relacja z uroczystości nadania papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego ukazała się 18 lutego w "L`Osservatore Romano".

* * *

W przeddzień spotkania z papieżem przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli w spotkaniu z kardynałem Walterem Kasperem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan; w tym samym dniu rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko i ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola wzięli udział w dyskusji zorganizowanej przez Radio Watykan - na temat miejsca teologii w uniwersytetach państwowych, na przykładzie naszego uniwersytetu. Tego samego dnia delegacja Uniwersytetu Opolskiego spotkała się z prefektem Kongregacji Nauki i Wiary kardynałem Josephem Ratzingerem, prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynałem Zenonem Grocholewskim, a także z ambasador Hanną Suchocką. Wieczorem przedstawiciele uniwersytetu wzięli udział w mszy świętej odprawionej w Domu Polskim, byli też gośćmi na uroczystej kolacji. Barbara Stankiewicz

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda