indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Strom± drog± na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Bliżej Petersburga

Prof. dr hab. Stanisław Kochman, dziekan Wydziału Filologicznego UO w dniach 14-19 stycznia 2004 r. go¶cił w Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu, gdzie podczas sympozjum “Larinskije cztienija”, zorganizowanym przez Międzykatedraln± Pracownię Leksykograficzn± Wydziału Filologicznego, wygłosił m.in. referat pt. Dynamika rozwoju słownictwa w ¶wietle słownika języka rosyjskiego XVIII wieku. A dla pracowników i aspirantów Katedry Języka Rosyjskiego i Katedry Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego, przygotował referat o współczesnym stanie badań nad stosunkami polsko–rosyjskimi.

Profesor Kochman go¶cił również w Instytucie Badań Lingwistycznych Rosyjskiej Akademii Nauk - spotkał się tam m.in. z dyrektorem Instytutu  prof. Mikołajem Kazanskim, prof. Siergiejem Wołkowem, kierownikiem Pracowni Słownika Języka Rosyjskiego XIX w. i prof. Halin± Lilicz, bohemistk± z Katedry Filologii Słowiańskiej: – Rozmawiali¶my na temat dalszej współpracy naukowej między naszym uniwersytetem a instytucjami naukowymi w Petersburgu, a także na temat mojego udziału w konferencjach naukowych oraz o publikacji moich recenzji dotycz±cych “Słownika Języka Rosyjskiego XVIII wieku” i “Słownika Języka Rosyjskiego XIX wieku”. Swój pobyt w Petersburgu oceniam jako bardzo owocny. Propozycję współpracy z Uniwersytetem Opolskim naukowcy rosyjscy przyjęli życzliwie. Jako absolwent filologii rosyjskiej Uniwersytetu Leningradzkiego cieszę się z tego bardzo.  Beata Zaremba  Na zdjęciu od lewej: prof. Halina Lilicz, prof. Sergiej Wołkow, prof. Stanisław Kochman, prof. Mikołaj Mikołajewicz Kazanski.
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda