indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 Psychologia na zakręcie

W październiku ub. roku członkowie Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytowali w Uniwersytecie Opolskim kierunek psychologia. Efektem tej wizyty jest negatywna ocena, wystawiona przez członków PKA, którzy uzasadniają swoją decyzję głównie brakami kadrowymi na tym kierunku. Zdaniem wizytujących na opolskiej psychologii brakuje dwóch samodzielnych pracowników naukowych, a jedna z osób wliczonych przez dyrekcję Instytutu Psychologii do minimum kadrowego ma niewystarczający dorobek naukowy.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Józef Musielok odwołał się od decyzji PKA. Po rozpatrzeniu odwołania PKA może podjąć decyzję o warunkowym utrzymaniu kierunku, co jest równoznaczne z zezwoleniem na dalsze istnienie kierunku i nabór - pod warunkiem, że w określonym czasie braki będące powodem negatywnej oceny zostaną naprawione. PKA może też podtrzymać swoją negatywną ocenę - wtedy ostateczną decyzję o przyszłości kierunku podejmie minister edukacji i sportu.  (bas)
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda