indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Bohemiści spotkali się w Opolu

Stanęło na "Cegle"

Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Nowi doktorzy na uniwersytecie

Prof. Leonid Petrow - obywatelem RP

Uniwersytet bez psychologii?

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Czescy naukowcy w Instytucie Historii

Zbyszko Bednorz profesorem honorowym UO

 

 

 

 Czescy naukowcy w Instytucie Historii

W dniach  14-16 kwietnia br. gościła w Opolu delegacja czeskich uczonych z Pragi w składzie: dyrektor Instytutu im. Masaryka Czeskiej Akademii Nauk Ph Dr Ivan Šedivý oraz Ph Dr Petr Kaleta. Celem wizyty gości z Czech, przybyłych na zaproszenie Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii UO oraz oddziału opolskiego Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego, było nawiązanie oficjalnych stosunków oraz podjęcie wspólnych projektów badawczych m.in. w zakresie mniejszości narodowych. Czescy uczeni spotkali się z dyrektorem Instytutu Historii prof. Adamem Suchońskim, kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej UO prof. Leszkiem Kuberskim oraz przedstawicielem Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego Piotrem Pałysem, a także byli przyjęci przez rektora UO prof. Józefa Musieloka. W trakcie pobytu w Opolu dr Ivan Šedivy wygłosił wykład poświęcony "Ziemiom czeskim w czasie I wojny światowej", który został wygłoszony 15 kwietnia w Instytucie Historii UO. 

                                                                                                                                             M. P.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda