indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Bohemiści spotkali się w Opolu

Stanęło na "Cegle"

Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Nowi doktorzy na uniwersytecie

Prof. Leonid Petrow - obywatelem RP

Uniwersytet bez psychologii?

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Czescy naukowcy w Instytucie Historii

Zbyszko Bednorz profesorem honorowym UO

 

 

 

 Kronika rektorska

30 marca. Gościem władz i studentów Uniwersytetu Opolskiego był ambasador USA w Polsce Christopher Hill.

31 marca - 3 kwietnia. We Wrocławiu trwały X Dolnośląskie Prezentacje Edukacyjne "Tared 2004", podczas których Uniwersytet Opolski przedstawił swoją ofertę edukacyjną.

5 kwietnia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wizytował w ramach PKA kierunek "fizyka" w Uniwersytecie Zielonogórskim.

8 kwietnia. Z okazji 25-lecia pracy twórczej Moniki Kamińskiej w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu otwarto wystawę malarstwa tej artystki, pracownika Instytutu Sztuki UO.

15 kwietnia. Doc. Ivan Sedivy, dyrektor Instytutu Masaryka Akademii Nauk Republiki Czeskiej był gościem Instytutu Historii i Katedry Historii Najnowszej UO. Wygłosił wykład pt. Sprawa czeska w czasie I wojny światowej. Spotkał się również z prorektorem UO drem hab. Leszkiem Kuberskim.

 19 kwietnia. Język niemiecki w kontakcie kulturowym - to temat konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim przez Instytut Germanistyki UO, w której wzięło udział kilkudziesięciu germanistów z Polski, Niemiec, Anglii, Francji, Słowacji i Węgier.

20 kwietnia. Pod przewodnictwem prorektora UO dra hab. Leszka Kuberskiego, prof. UO, rozpoczęła prace Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Podczas pierwszego posiedzenia omówiono limit przyjęć na pierwszy rok studiów.

21 kwietnia. W holu gmachu UO przy ul. Oleskiej otwarto wystawę okolicznościową poświęconą sylwetkom nowych doktorów honorowych UO profesorom: Zbigniewowi Kwiecińskiemu i Tadeuszowi Lewowickiemu. W Kamieniu Śląskim rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok otworzył konferencję pt. 30 lat opolskiej pedagogiki.

20-22 kwietnia. W Auli Błękitnej odbywała się konferencja pt. Tożsamość płci, której organizatorami byli: Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Koło Naukowe Studentów Psychologii. Konferencję otworzył prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO.

21 kwietnia. W podziemiach kościoła "Na Górce" otwarto "Jamę" - salę spotkań studentów, przez nich samych wyremontowaną, otwartą dla wszystkich: i wierzących, i "poszukujących".

22 kwietnia. Tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego nadano profesorom: Zbigniewowi Kwiecińskiemu i Tadeuszowi Lewowickiemu.

23 kwietnia. Rektor  UO prof. dr hab. Józef Musielok wraz z prorektorami UO: prof. drem hab. Januszem  Słodczykiem i prof. drem hab. Adamem Latałą przyjęli delegację z Dijon (Francja)  na czele z merem ds. stosunków międzynarodowych François-André Allaert'em. Delegacja przebywała w Opolu na zaproszenie prezydenta  Opola Ryszarda Zembaczyńskiego.

Tożsamość kultury europejskiej - to temat konferencji, zorganizowanej przez Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki oraz Katedrę Teatru, Filmu i Nowych Mediów UO, która odbyła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Konferencji towarzyszyła projekcja filmu "Czekając na Joe". Zostały wręczone nagrody Regionalnego Konkursu "Primus Inter Pares". Finalistką konkursu została Anna Dominiak, studentka IV roku psychologii. W uroczystości uczestniczył prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO. Gościem Instytutu Filozofii i Socjologii UO był prof. Jan Wawrzyniak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, który wygłosił wykład pt. Problem eutanazji z perspektywy bioetyki neonaturalistycznej.

24 kwietnia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok uczestniczył w ingresie nowego biskupa wrocławskiego ks. Mariana Gołębiewskiego.

25-26 kwietnia. Zespół ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytował kierunek biologia.

26 kwietnia. W Instytucie Historii UO rozpoczęły się Dni Kultury Antycznej - w programie były m.in. wykłady, dyskusje, projekcja filmu pt. Ocena roli mediów w kreowaniu wizerunku świata antycznego, prezentacje (m.in. wystawa Starożytność a współczesność). Studenci historii wystawili także spektakl pt. Odyseja kosmiczna 2004, czyli Saga o Odysie Laertessonie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie z prof. Julianem Kornhauserem (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Opolski), znawcą współczesnej literatury słowiańskiej, krytykiem, tłumaczem, poeta Nowej Fali, autorem świeżo wydanej "Poezji i codzienności", zbioru esejów wydanych nakładem Wydawnictwa Literackiego. Spotkanie prowadził dr Adrian Gleń.

Prof. dr hab. Józef Musielok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, został powołany na członka Rady Naukowej Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Kadencja trwa trzy lata, począwszy od 1 maja 2004 r.

26-27 kwietnia. Odbyły się VII. Ogólnopolskie Dni Bohemistów, podczas których spotkali się studenci i pracownicy z bohemistycznych ośrodków uniwersyteckich. Organizatorami spotkania byli: Katedra Slawistyki Instytutu Filologii Polskiej UO, Czeskie Centrum w Warszawie, Ambasada Republiki Czeskiej, czeskie ministerstwo szkolnictwa, Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Rozstrzygnięto także ogólnopolski konkurs przekładowy oraz wręczono nagrody, ufundowane przez czeskie ministerstwo szkolnictwa. W spotkaniu uczestniczył również prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO.

Prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk wziął udział w konferencji Badania - Innowacyjność - Wzrost Gospodarczy, Nauka 2004. Celem konferencji było przedstawienie polskich inicjatyw mających na celu włączenie się w realizację Strategii Lizbońskiej zakładającej osiągnięcie 3 proc. PKB wydatków na badania do roku 2010 oraz zachęcenie grona naukowego i środowiska biznesu do wzięcia udziału w tych inicjatywach.  Zamierzeniem konferencji było także zachęcanie przedsiębiorstw do działalności badawczej i innowacyjnej poprzez wspólne inicjatywy badawcze.

27 kwietnia. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok uczestniczył w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się w Świdnicy.

30 kwietnia - 2 maja. We Wrocławiu odbyła się konferencja pt. Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego z udziałem doktorów honorowych uczelni akademickich Wrocławia i Opola. W konferencji udział wzięło czterech doktorów honorowych UO: Hendrik Foth, prof. Gerhard Nickel, prof. Jaroslav Panek, prof. Wojciech Wrzesiński. Na zakończenie konferencji uczestnicy przyjęli przesłanie z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

5 maja. Gościem rektora  UO prof. dra hab. Józefa Musieloka był dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej Thaddäus Schäpe

. 5-6 maja. W 60. rocznicę walk o Wilno w Instytucie Historii UO zorganizowano międzynarodową konferencję naukową pt. W cieniu Ostrej Bramy. Polacy i Litwini w czasie II wojny światowej. Konferencję otworzyli: prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO i wiceprezydent Opola Dariusz Karbowiak Gościem UO był ambasador Izraela David Peleg. Po spotkaniu z władzami UO, w którym uczestniczyli rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok oraz prorektorzy: dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO i  prof. dr hab. Janusz Słodczyk, ambasador spotkał się w młodzieżą studencką. Spotkanie prowadziła dyrektor Instytutu Psychologii dr Alicja Głębocka. Obradował Senat UO.

 

7 maja. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, prefektowi Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

8 maja. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok i prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała wraz z grupą pracowników i studentów UO wzięli udział w pielgrzymce środowisk akademickich do Częstochowy.

10 maja. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała reprezentował władze UO w uroczystym spotkaniu z pracownikami Biblioteki Głównej UO, które odbyło się w związku ze świętem bibliotekarza.

10-11 maja. W Kamieniu Śląskim odbyło się sympozjum poświęcone pamięci ks. prof. Josepha Wilperta (1957-1944), światowej sławy archeologa chrześcijańskiego, badacza, odkrywcy rzymskich katakumb, znawcy malowideł, mozaik i sarkofagów chrześcijańskich. Sympozjum zorganizowane przez Katedrę Cywilizacji Śródziemnomorskiej Instytutu Historii oraz Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach otworzył rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok. 

11 maja. Prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk wziął udział w Dniu Arabskim zorganizowanym przez Instytuty Psychologii, Filozofii i Socjologii UO oraz Stowarzyszenie Arabia.pl.

13 maja. Prorektor  UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk otworzył i wziął udział w  konferencji  w Kamieniu Śląskim zorganizowanej przez Zakład Kultury i Języka Francuskiego Instytutu Filologii Polskiej UO pt. La condition masculine dans la littérature francaise.

14 maja. Gościem rektora UO prof. dra hab. Józefa Musieloka był starosta powiatu Weilheim-Schongau - Luitpold Braun, któremu towarzyszył Joachim Czernek. Starosta Luitpold Braun wygłosił również wykład dla studentów germanistyki.

14-15 maja. Prorektor UO Leszek Kuberski uczestniczył w posiedzeniu UKA w Gdańsku, na którym omawiano m.in. realizację procesu bolońskiego oraz wyniki ankiety o zarządzaniu i monitorowaniu systemu zapewnienia jakości kształcenia w uniwersytetach polskich.

25 maja. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w uroczystym  pożegnaniu prof. dr. hab. Karola Bala kończącego pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii UO, któremu Instytut zawdzięcza ustawiczną promocję opolskiego środowiska filozoficznego oraz znaczny udział w rozwoju kadry naukowej. Prof. Karol Bal związany jest z naszą uczelnią od 1985 roku - w latach 1998-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii. Dzięki jego pomocy na Uniwersytecie Opolskim powstał kierunek filozofia. Na początku lat 90. utworzył Pracownię Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku, której zadaniem jest opracowywanie materiałów dotyczących filozofów związanych ze Śląskiem. Od lat jest wydawcą pisma (Wrocław - Opole) "Zbliżenia. Polska-Niemcy. Annäherungen Polen - Deutschland" oraz "Hegeld - Jahrbuch".

Prorektor prof. Janusz Słodczyk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się we Wrocławiu. Głównymi tematami spotkania były założenia Wrocławskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Wrocławski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to inicjatywa, mająca na celu organizację i promocję przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w możliwie szerokich formach. Działać będzie w ramach trzech głównych platform programowych: Inkubator Direct, Dolnośląski Bank Prac Dyplomowych oraz Edukacja na Rzecz Przedsiębiorczości.

31 maja. W Collegium Maius otwarto wystawę fotograficzną pt. "Człowiek - przyłapany, dostrzeżony, uchwycony". Wystawę przygotowali studenci kulturoznawstwa UO.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda